Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2006
183 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7380-012-8 (brož.)
Na obálce nad názvem: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Bibliografie na s. 177-183
Filozofie výchovy - studie
000030322
Obsah // 1 Úvod...5 // 2 Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Eugen Fink a Martin Heidegger jako inspiratori Gadamerovy hermeneutiky // a Bollnowovy nové filosofie života a filosofie výchovy...12 // 2.1 Friedrich Nietzsche a jeho filosofie lidského života jako filosofie člověka přeměněná ve filosofii nadčlověka, // nástin jeho pojetí výchovy...12 // 2.2 Wilhelm Dilthey a rozvoj filosofie života v kontextu // s hledáním nových přístupů filosofického určení jak člověka, // tak i jeho života, zejména však jeho projevů, nástin // jeho přístupu ? výchově...20 // 2.3 Martin Heidddeger a jeho ontologie bytí jako východisko // pro formování člověka a jeho výchovy...25 // 2.4 Eugen Fink a filosofie výchovy jako rozvíjení lidských sil . . .34 // 3 Hans-Georg Gadamer a výchova na bázi hermeneutického // výkladu světa člověka ...41 // 3.1 Hermeneutický charakter Gadamerovy filosofie...41 // 3.2 Kruhová struktura rozumění...46 // 3.3 Hermeneutická situace...48 // 3.4 Hermeneutika a historičnost...51 // 3.5 Umění, hermeneutika, řeč...54 // 3.6 Jedinec a společnost...57 // 3.7 Hermeneutika a umění...63 // 3.8 Principy vzdělání ...66 // 3.9 Proces výchovy...73 // 3.10 Rozhovor jako základ rozumění a výchovy...76 // 3.11 Spojitost teorie a praxe v hermeneutice a ve výchově...78 // 3.12 Gadamerův záj em o výchovu...79 // 3.13 Výchova v řeči...83 // 3.14 Dialog a vzájemné lidské dorozumění...85 // 3.15 Mravní
výchova řeč...86 // 3.16 Jedinec a společnost ve výchově ...87 // 3.17 Prostředí výchovy...91 // 3.18 Filosofické základy výchovy...94 // 3.19 Antické pojetí dialogu a j eho role ve výchově ...97 // 4 Otto Friedrich Bollnow a jeho koncepce filosofie života v kontextu s otevíráním nových možností pro filosofii // výchovy a vzdělání...101 // 4.1 Existencialistická východiska Bollnowova učení...101 // 4.2 Bollnowovo úsilí o překonání existencialismu...103 // 4.3 Naladěnost lidského života...107 // 4.4 Hledání jistoty...110 // 4.5 Prostor jako prostor lidského života...118 // 4.6 Lidský život a řeč...122 // 4.7 Formování člověka výchovou na základě řeči... . 133 // 4.8 Diferenciace mezi řečí a jednáním ve výchovném pohledu . . 134 // 4.9 Řeč jako rozhovor...135 // 4.10 Charakteristika Bollnowova pojetí výchovy...139 // 4.11 Antropologická pedagogika...144 // 4.12 Pedagogická atmosféra, její utváření...147 // 4.13 Vývojové pojetí výchovy...149 // 4.14 Setkání a výchovné působení...155 // 4.15 Odvaha vychovávat...158 // 4.16 Výchova a řeč...161 // 4.17 Výchova pro budoucnost...167 // 5 Závěr...170 // 6 Seznam použité literatury...177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC