Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
1. vyd.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2006
183 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7380-012-8 (brož.)
Na obálce nad názvem: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Bibliografie na s. 177-183
Filozofie výchovy - studie
000030322
1 Úvod ...5 // 2 Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Eugen Fink a Martin Heidegger jako inspiratori Gadamerovy hermeneutiky a Bollnowovy nové filosofie života a filosofie výchovy ...12 // 2.1 Friedrich Nietzsche a jeho filosofie lidského života jako filosofie člověka přeměněná ve filosofii nadčlověka, nástin jeho pojetí výchovy ...12 // 2.2 Wilhelm Dilthey a rozvoj filosofie života v kontextu s hledáním nových přístupů filosofického určení jak člověka, // tak i jeho života, zejména však jeho projevů, nástin jeho přístupu k výchově ...20 // 2.3 Martin Heidddeger a jeho ontologie bytí jako východisko pro formování člověka a jeho výchovy ...25 // 2.4 Eugen Fink a filosofie výchovy jako rozvíjení lidských sil ...34 // 3 Hans-Georg Gadamer a výchova na bázi hermeneutického výkladu světa člověka ...41 // 3.1 Hermeneutický charakter Gadamerovy filosofie ...41 // 3.2 Kruhová struktura rozumění ...46 // 3.3 Hermeneutická situace ...48 // 3.4 Hermeneutika a historičnost ...51 // 3.5 Umění, hermeneutika, řeč ...54 // 3.6 Jedinec a společnost ...57 // 3.7 Hermeneutika a umění ...63 // 3.8 Principy vzdělání ...66 // 3.9 Proces výchovy ...73 // 3.10 Rozhovor jako základ rozumění a výchovy ...76 // 3.11 Spojitost teorie a praxe v hermeneutice a ve výchově ...78 // 3.12 Gadamerův záj em o výchovu ...79 // 3.13 Výchova v řeči ...83 // 3.14 Dialog a vzájemné lidské dorozumění ...85 // 3.15 Mravní výchova řeč ...86 // 3.16 Jedinec a společnost ve výchově ...87 // 3.17 Prostředí výchovy ...91 // 3.18 Filosofické základy výchovy ...94 // 3.19 Antické pojetí dialogu a jeho role ve výchově ...97 //
4 Otto Friedrich Bollnow a jeho koncepce filosofie života v kontextu s otevíráním nových možností pro filosofii výchovy a vzdělání ...101 // 4.1 Existencialistická východiska Bollnowova učení ...101 // 4.2 Bollnowovo úsilí o překonání existencialismu ...103 // 4.3 Naladěnost lidského života ...107 // 4.4 Hledání jistoty ...110 // 4.5 Prostor jako prostor lidského života ...118 // 4.6 Lidský život a řeč ...122 // 4.7 Formování člověka výchovou na základě řeči ... . 133 // 4.8 Diferenciace mezi řečí a jednáním ve výchovném pohledu ...134 // 4.9 Řeč jako rozhovor ...135 // 4.10 Charakteristika Bollnowova pojetí výchovy ...139 // 4.11 Antropologická pedagogika ...144 // 4.12 Pedagogická atmosféra, její utváření ...147 // 4.13 Vývojové pojetí výchovy ...149 // 4.14 Setkání a výchovné působení ...155 // 4.15 Odvaha vychovávat ...158 // 4.16 Výchova a řeč ...161 // 4.17 Výchova pro budoucnost ...167 // 5 Závěr ...170 // 6 Seznam použité literatury ...177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC