Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28.5) Půjčeno:57x 
BK
Biografie
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000
551 s. : il.

objednat
ISBN 80-7182-112-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvodní poznámku
Filozofie - čítanky - učebnice vysokošk.
000030330
Obsah // Úvodní poznámky ... 5 // 1. Filosofie a problém bytí ... 10 // 1.1 Myšlení východních národů ...10 // 1.1.1 Indie 10 // 1.1.1.1 Bhagavadgíta ... 11 // Komentář: Šankara ... 14 // 1.1.1.2 Buddha: Rozprava o roztočení kola zákona ... 15 // Komentář: 14. Dalajlama: Úvod do buddhismu ... 17 // 1.1.2 Čína a Japonsko ...21 // 1.1.2.1 Taoismus: 1-t’ing (Kniha proměn) ...21 // 1.1.2.2 Lao-c’ ...23 // 1.1.2.3 Zen 26 // Komentáře: V. Hrdličková: Poezie vyjádřená v užitém předmětu. // Výuka a praxe japonských řemeslníků ...28 // F. Capra: Tao fyziky ...30 // 1.2 Předsokratikové ...32 // 1.2.1 Thalés ...32 // 1.2.2 Anaximandros ...33 // 1.2.3 Pythagorás ...33 // 1.2.4 Hérakleitos ...34 // 1.2.5 Parmenidés ...34 // 1.2.6 Démokritos ...35 // Komentáře: Jan Patočka: Nejstarší řecká filosofie ...36 // Jean-Pierre Vernant: Počátky řeckého myšlení ...38 // František Novotný: Gymnasien. Úvahy o řecké kultuře 40 // Karl Jaspers: Úvod do filosofie ...42 // 1.3 Problém bytí v klasické antické filosofii ...44 // 1.3.1 Platón: Ústava ...44 // Komentáře: Karl Raimund Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé ...50 // Friedrich Nietzsche: // Soumrak bůžků aneb Jak filosofovat kladivem ... 52 Alfred North Whitehead: // Matematika a dobro a jiné eseje ...54 // 1.3.2 Aristotelés: Metafyzika ...56 // Komentáře: Werner Beierwaltes: Platonismus a idealismus ... 62 // Étienne Gilson: Bytí a někteří filosofové ...64 // Emanuel Rádi: Útěcha z filosofie ...65 // 1.3.3 Plótínos: Enneady ...68 // 1.4 Středověká metafyzika ...74 // 1.4.1 Aurelius Augustinus: Vyznání ...75 // 1.4.2 Anselm z Canterbury: ...80 // Proslogion ...81 // 1.4.3 Tomáš Akvinský: O jsoucnu a bytnosti ...83-84 // Suma proti pohanům ...87 // Komentář: Étienne Gilson: Bůh a filosofie ...88 // 1.4.4 Mistr Eckhart: Trojdílný spis. Předmluvy ...91 //
1.4.5 Mikuláš Kusánský: O učené nevědomosti ...97 // 1.5 Problém bytí v novověké filosofii ...102 // 1.5.1 Benedikt Spinoza: Etika ...103 // 1.5.2 Gottfried Wilhelm Leibniz: Principy přírody a milosti založené na rozumu ...106 // 1.5.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Logika jako véda ...111 // 1.5.4 Martin Heidegger: Úvod k přednášce: „ Co je metafyzika?" ...115 // 1.5.5 Nicolai Hartmann: Nové cesty ontologie ...119 // 1.5.6 Alfred North Whitehead: ...123 // Proces a skutečnost ...124 // Věda a moderní svět ...126 // Komentáře: Rudolf Carnap: Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka ... 127 // Willard Van Orman Quine: Hledání pravdy ...133 // Richard Rorty: Nahodilost, ironie, solidarita ... 138-139 // Hilary Putnam: Realismus s lidskou tváři ...145 // Josef Maria Bocheriski: Cesty k filosofickému myšleni 152 // Gottfried Martin: Úvod do všeobecné metafyziky ... 156 // 2. Filosofie a problém poznání ...159 // 2.1 Racionalismus ...160 // 2.1.1 René Descartes: Rozprava o metodě ...161 // Komentář: Thomas Hobbes: Námitky k Úvahám o první filosofii René Descarta ... 166 // Gaston Bachelard: Nový duch védy ...167 // 2.2 Empirismus ...169 // 2.2.1 Francis Bacon: Nové organon ...169 // 2.2.2 John Locke: Rozprava o lidském rozumu ...172 // 2.2.3 George Berkeley: Pojednání o základech lidského poznání ... 175 // Komentář: Bertrand Russell: Problémy filosofie ...181 // 2.2.4 David Hume: Zkoumáni lidského rozumu ...185 // 2.3 Immanuel Kant: Prolegomena ke každé příští metafyzice, která se bude moci nazývat vědou ... 190-191 // Komentář: Bernard Bolzano: Něco o kritické filosofii a některých novějších filosofiích v Německu ... 200 // John Dewey: Rekonstrukce ve filosofii ...203 // Ernst Cassirer: Filosofie symbolických forem ...205 // Werner Heisenberg: Fyzika a filosofie ...208 // 2.4 Pozitivismus ...212 // 2.4.1 Auguste Comte: Kurz pozitivní filozofie ...212 //
2.5 Pragmatismus ... 215 // 2.5.1 William James: Pragmatismus ... 215 // Komentář: Karel Čapek: Pragmatismus ... .. 219 // 2.6 Novopozitivismus ... 222 // 2.6.1 Ludwig Wittgenstein: Traciatus logico-filosoficus ...222 // 2.6.2 Rudolf Camap: Testovalelnost a smysl ...225 // 2.7 Kritický racionalismus ...231 // 2.7.1 Karl Raimund Popper: Logika vědeckého zkoumaní ...231 // 2.8 Filosofie přirozeného jazyka ...237 // 2.8.1 Ludwig Wittgenstein: Filosofická zkoumán! ...237 // Komentář: Roger Scruton: Krátké dějiny novověké filosofie ... 241 // 2.8.2 John Langshaw Austin: Jak udělat něco slovy ...244 // 2.8.3 Jürgen Habermas: Jednáni, řečové akty, jazykové interakce a životni svět ...249 // 2.8.4 Willard Van Orman Quine: Hledání pravdy ...252 // 2.8.5 Donald Davidson: Mentální události ...257 // 2.9 Strukturalismus ...263 // 2.9.1 Ferdinand de Saussure: Kurs obecné lingvistiky ...263 // 2.9.2 Claude Lévi-Strauss: Mýtus a význam ...270 // 2.9.3 Michel Foucault: Slova a věci ...273 // 2.9.4 Jacques Derrida: Diferänce ...278 // Komentář: Vincent Descombes: Stejné a jiné ...288 // 2.10 Filosofie života ...292 // 2.10.1 Wilhlem Dilthey: Výstavba dějinného světa v duchovních vědách 292 // 2.10.2 Henri Bergson: Čas a svoboda ...296 // Komentář: Karl Pribram: Bergson a mozek. // Biologická analýza některých intuicí ... 302 // 2.11 Fenomenologie ...309 // 2.11.1 Edmund Husserl: Fenomenologie a antropologie ...309 // Komentář: Ludwig Landgrebe: Filosofie přítomnosti ...315 // 2.12 Hermeneutika ...319 // 2.12.1 Hans Georg Gadamer: Náčrt základů jisté hermeneutiky ...319 // 2.12.2 Paul Ricoeur: ...327 // Existence a hermeneutika ...328 // 2.13 Současná teorie vědy ...335 // 2.13.1 Thomas Kuhn: Struktura vědeckých revolucí ...335 // 2.13.2 Paul Feyerabend: Realismus a historicita poznáni ...339 // Komentář: Steven Weinberg: Snění o finální teorii ...347 //
3. Filosofie a problém člověka ...351 // 3.1 Pohled na člověka v novověké filosofii ...351 // 3.1.1 Jean Jacques Rousseau: O původu nerovnosti mezi lidmi ...352 // 3.1.2 Johann Gottlieb Fichte: Pojem vzdělance ...356 // 3.1.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Fenomenologie ducha ...360 // 3.1.4 Ludwig Feuerbach: Zásady filosofie budoucnosti ...365 // 3.1.5 Karel Marx: 368 // Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844 ... 369 // Německá ideologie ...370 // Komentář: Tomáš Garrigue Masaryk: Ideály humanitní ...374 // 3.2 Existencialismus a filosofie dialogu ...379 // 3.2.1 Sören Kierkegaard: ...379 // Bázeň a chvění ...380 // Komentář: Lev Šestov: Kierkegaard a existenciálni filosofie . . . 383 // 3.2.2 Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa ...389 // 3.2.3 Friedrich Nietzsche: 394 // Tak pravil Zarathustra ...395 // Komentář: Petr. V. Zima: Nietzsche: ambivalence a rovina výrazu 400 // Ladislav Klíma: Traktáty a diktáty ...403 // 3.2.4 Karl Jaspers: Úvod do filosofie ...409 // 3.2.5 Jean-Paul Sartre: Existencialismus je humanismus ...413 // 3.2.6 Albert Camus: Mýtus o Sisyfovi ...417 // Člověk revoltující ...419 // 3.2.7 Martin Buber: Já a Ty ...423 // 3.2.8 Gabriel Marcel: Přítomnost a nesmrtelnost ...427 // 3.2.9 Emanuel Lévinas: Totalita a nekonečno ...434 // 3.3 Filosofická antropologie ...441 // 3.3.1 Max Scheler: Místo člověka v kosmu ...441 // 3.3.2 Helmuth Plessner: Člověk jako živá bytost ...446 // 3.3.3 Arnold Gehlen: Duch ve světě techniky ...449 // 3.3.4 Frederik Jacobus Johannes Buytendijk: // Zvláštní biologické postavení člověka ...456 // Komentář: Konrad Lorenz: Osm smrtelných hříchů ...464 // 3.3.5 Pierre Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo ...469 // 3.4 Frankfurtská škola ...473 // 3.4.1 Walter Benjamin: // Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti ...473 // 3.4.2 Herbert Marcuse: ...477 // Jednorozměrný člověk ...478 //
3.4.3 Erich Fromm: Člověk a psychoanalýza ...483 // 4. Postmoderna ...488 // 4.1 Jean Frangois Lyotard: Postmoderno vysvětlované dětem ... 489 // Postmoderní situace ...492 // 4.2 Wolfgang Welsch: // Postmoderna: Pluralita jako etická a politická hodnota ...493 // Komentář: Václav Bčiohradský: Mezi světy a mezisvěty ...501 // Alain Finkielkraut: Destrukce myšlení ...504 // 4.3 Peter Sloterdijk: Na jedné lodi. Pokus o hyperpolitiku ...507 // 5. Náš svět ...512 // 5.1 Internet: Sherry Turkleyová. Identita v internetu ...512 // 5.2 Globalizace: Miroslav Petříček jr.: Globální šachy ...515 // 5.3 Ekologická krize: Konrad Lorenz: Osm smrtelných hříchů . . . 520 // 5.4 Klonování: Jean Baudrillard: O svádění ...523 // 5.5 Konzum a reklama: Gilles Lipovetsky: Éra prázdnoty ...525 // 5.6 Televize: Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé ...528 // 5.7 Umělá inteligence: John Rogers Searle: Mysl, mozek a věda . . . 534 // 5.8 Nová racionalita: Edgar Morin: Věda a svědomí ...540

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC