Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Oikoymenh, 1994

objednat
ISBN 80-85241-77-3
000030335
Rekat.
Obsah // První přednáška POJEM FILOSOFICKÉ VÍRY // Bruno a Galilei: Věřit a vědět ...10 // Teorie iracionálního...11 // Cesty filosofické víry: Vědění a projasňování...12 // Víra v rozštěpení na subjekt a objekt. Kantovy základní myšlenky ...12 // Bezprostřednost a dějinnost...13 // Způsoby objímajícího a víra...14 // Dialektika...18 // Tradice...19 // Druhá přednáška OBSAHY FILOSOFICKÉ VÍRY // Úvod // 1. Prostor obsahů: // První otázka: Co vím?...21 // Druhá otázka: Co autenticky jest?...22 // Třetí otázka: Co je pravda? ...23 // Čtvrtá otázka: Jak vím?...23 // Shrnutí a závěr ...24 // 2. Obsahy víry: // Bůh jest...24 // Existuje nepodmíněný požadavek...26 // Svět má mizející pobývání mezi Bohem a existencí...26 // Shrnutí tří výroků víry...27 // Základní charakteristiky biblického náboženství...28 // 3. Rozum a komunikace...30 // Třetí přednáška // v ČLOVĚK // Úvod: Člověk mírou všech věcí...33 // Historické totální obrazy člověka ...33 // Člověk ve stupňovitém sledu ...34 // Člověk ve své situaci...34 // Člověk ve své velikosti a ztracenosti...35 // Člověk jako předmět výzkumu // v Shrnutí: Člověk jako předmět výzkumu a člověk jakožto svoboda...36 // Člověkjakožto svoboda // Konečnost člověka...41 // Svoboda j akožto ví ra a j akožto pověra...42 // Nedokonatelnost člověka ...43 // Ideál lidství a idea člověka...43 // Hodnota jednotlivce
a idea rovnosti...44 // Cesta člověka vychází z víry v jeho možnost a ve vedení Bohem...45 // Čtvrtá přednáška // , FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ // Úvod...48 // Hlavní charakteristiky náboženství na rozdíl od filosofie...49 // Příklady analogií mezi náboženstvím a filosofií...50 // » // Myšlenky Boha...50 // Modlitba...51 // Zjevení...52 // Námitky proti náboženství...52 // Dva výroky: // I. Proti nároku na výlučnost v biblickém náboženství...55 // IL Pro biblické náboženství jakožto dějinný základ západního filosofování ... 59 Polarity // Znovuzískání pravdy, jež zůstává táž // 1. Obnovování z fixací ...63 // 2. Obnovení napětí polarit...64 // 3. Vyjasňování a stupňování věčně pravého...64 // Jaká je úloha theologie?...65 // Biblické náboženství a filosofie: // a) Filosofie se zasazuje o biblické náboženství ...67 // b) Filosofie překračuje biblické náboženství...67 // c) Autorita pro filosofii... 68 // Pátá přednáška // FILOSOFIE A NEFILOSOFIE // Úvod ...70 // 1. Démonologie...71 // 2. Zbožštění člověka...78 // 3. Nihilismus...80 // Sounáležitost těchto tří podob nevíry...82 // Pravda v každé z těchto tří podob...83 // Souvislost filosofie a nefilosofie...84 // Převrácenosti způsobu myšlení: // Absolutizace, ontologie, prázdná reflexe, jednostranné teze vyznání, // Credo quia absurdum...85 // Posuny způsobu myšlení: // Fanatismus pravdy, obětování
dialektického kroužení, // záměna objímajícího s jeho partikulární objektivizací...87 // Šestá přednáška FILOSOFIE BUDOUCNOSTI // Věčná pravda...90 // Věčná pravda a dějiny...91 // Přítomná situace...92 // Přítomné zavrhování filosofie...95 // Stálá úloha filosofování...95 // Některé momenty dnešní úlohy: // 1. Klid skrze neklid...96 // 2. Osvojení tradice skrze nihilismus...98 // 3. Čistota vědy jako předpoklad pravdy filosofování...100 // 4. Rozum v neomezené komunikaci . . ...102 // Ediční poznámka...105 // Překladatelská poznámka ...106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC