Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : ISE, 1994
106 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85241-77-3 (brož.)
Oikúmené
němčina
000030335
První přednáška POJEM FILOSOFICKÉ VÍRY // Bruno a Galilei: Věřit a vědět ...10 // Teorie iracionálního ...11 // Cesty filosofické víry: Vědění a projasňování ...12 // Víra v rozštěpení na subjekt a objekt. Kantovy základní myšlenky ...12 // Bezprostřednost a dějinnost ...13 // Způsoby objímajícího a víra ...14 // Dialektika ...18 // Tradice ...19 // Druhá přednáška OBSAHY FILOSOFICKÉ VÍRY // Úvod // 1. Prostor obsahů: // První otázka: Co vím? ...21 // Druhá otázka: Co autenticky jest? ...22 // Třetí otázka: Co je pravda? ...23 // Čtvrtá otázka: Jak vím? ...23 // Shrnutí a závěr ...24 // 2. Obsahy víry: // Bůh jest ...24 // Existuje nepodmíněný požadavek ...26 // Svět má mizející pobývání mezi Bohem a existencí ...26 // Shrnutí tří výroků víry ...27 // Základní charakteristiky biblického náboženství ...28 // 3. Rozum a komunikace ...30 // Třetí přednáška // v ČLOVĚK // Úvod: Člověk mírou všech věcí ...33 // Historické totální obrazy člověka ...33 // Člověk ve stupňovitém sledu ...34 // Člověk ve své situaci ...34 // Člověk ve své velikosti a ztracenosti ...35 // Člověk jako předmět výzkumu // v Shrnutí: Člověk jako předmět výzkumu a člověk jakožto svoboda ...36 // Člověkjakožto svoboda // Konečnost člověka ...41 // Svoboda j akožto ví ra a j akožto pověra ...42 // Nedokonatelnost člověka ...43 // Ideál lidství a idea člověka ...43 // Hodnota jednotlivce a idea rovnosti ...44 // Cesta člověka vychází z víry v jeho možnost a ve vedení Bohem ...45 // Čtvrtá přednáška // , FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ // Úvod ...48 // Hlavní charakteristiky náboženství na rozdíl od filosofie ...49 // Příklady analogií mezi náboženstvím a filosofií ...50 // » // Myšlenky Boha ...50 // Modlitba ...51 // Zjevení ...52 //
Námitky proti náboženství ...52 // Dva výroky: // I. Proti nároku na výlučnost v biblickém náboženství ...55 // IL Pro biblické náboženství jakožto dějinný základ západního filosofování ... 59 Polarity // Znovuzískání pravdy, jež zůstává táž // 1. Obnovování z fixací ...63 // 2. Obnovení napětí polarit ...64 // 3. Vyjasňování a stupňování věčně pravého ...64 // Jaká je úloha theologie? ...65 // Biblické náboženství a filosofie: // a) Filosofie se zasazuje o biblické náboženství ...67 // b) Filosofie překračuje biblické náboženství ...67 // c) Autorita pro filosofii ... 68 // Pátá přednáška // FILOSOFIE A NEFILOSOFIE // Úvod ...70 // 1. Démonologie ...71 // 2. Zbožštění člověka ...78 // 3. Nihilismus ...80 // Sounáležitost těchto tří podob nevíry ...82 // Pravda v každé z těchto tří podob ...83 // Souvislost filosofie a nefilosofie ...84 // Převrácenosti způsobu myšlení: Absolutizace, ontologie, prázdná reflexe, jednostranné teze vyznání, Credo quia absurdum ...85 // Posuny způsobu myšlení: Fanatismus pravdy, obětování dialektického kroužení, záměna objímajícího s jeho partikulární objektivizací ...87 // Šestá přednáška FILOSOFIE BUDOUCNOSTI // Věčná pravda ...90 // Věčná pravda a dějiny ...91 // Přítomná situace ...92 // Přítomné zavrhování filosofie ...95 // Stálá úloha filosofování ...95 // Některé momenty dnešní úlohy: // 1. Klid skrze neklid ...96 // 2. Osvojení tradice skrze nihilismus ...98 // 3. Čistota vědy jako předpoklad pravdy filosofování ...100 // 4. Rozum v neomezené komunikaci . . ...102 // Ediční poznámka ...105 // Překladatelská poznámka ...106
(OCoLC)36613005
cnb000104534

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC