Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Olomouc : FIN, 1994

objednat
ISBN 80-85572-88-5
000030358
Rekat.
ÚVODNÍ POZNÁMKY // 1. CO JE TO FILOSOFIE? ... 15 // 1.1 Problémy ... 15 // 1.2 Celek světa ... 21 // 1.3 Bytí ... 23 // 1.4 Filosofie ... 26 // 1.4.1 Další filosofické disciplíny ... 26 // 1.5 Shrnutí (1) ... 29 // 2. FILOSOFIE A PROBLÉM BYTÍ ... 31 // 2.1 Kosmologie ... 31 // 2.1.1 Problémy: ... 31 // 2.1.2 Řecká přírodní filosofie ... 32 // 2.1.3 Co je kosmologie ... 34 // 2.1.4 Shrnutí ... 34 // 2.2 Ontologie ... 35 // 2.2.1 Problémy ... 35 // 2.2.2 Pojem bytí ... 36 // 2.2.2.1 Eleaté ... 36 // 22.2.2 Atomisté ... 40 // 2.2.3 Shrnutí ... 41 // 2.3 Metafyzika ... 42 // 2.3.1 Antika ... 42 // 2.3.1.1 Problémy ... 42 // 2.3.1.2 Platón ... 42 // 2.3.1.2.1 Novoplatonismus ... 44 // 2.3.1.2.2 Problémy ... 45 // 2.3.1.3 Aristotelés ... 46 // 2.3.1.3.1 Estetika ... 51 // 2.3.1.4 Co je to metafyzika ... 52 // 2.3.1.5 Problémy ... 54 // 2.3.1.6 Shrnutí ... 55 // 2.3.2 Středověk ... 56 // 2.3.2.1 Členění metafyziky ... 56 // 2.3.2.2 Metaphysica generalis ... 57 // 2.3.2.2.1 Definice ... 57 // 2.3.2.2.2 Spor o univerzálie ... 58 // 2.3.2.3 Metaphysica specialis ... 63 // 2.3.2.4 Shrnutí ... 71 // 2.3.3 Současnost ... 72 // 2.3.3.1 M. Heidegger ... 72 // 2.3.3.2 N. Hartmann ... 77 // 2.3.3.3 Další koncepty ... 80 // 2.3.3.4 Shrnutí ... 82 // 2.4 Shrnutí (2) ... 82 // 3. FILOSOFIE A PROBLÉM POZNÁNÍ ... 85 // 3.1 Problémy ... 85 // 3.1.1 Co je gnoseologie ... 86 // 3.2 Antické a středověké dědictví ... 87 // 3.2.1 Sofisté ... 87 // 3.2.2 Sókratés ... 88 // 3.2.2.1 Dialog ... 89 // 3.2.2.2 Dialektika ... 92 // 3.2.3 DOXA a EPISTÉMÉ ... 93 // 3.2.4 Logika ... 93 // 3.2.5 Kritická skepse ... 96 // 3.2.6 Poznání a víra ... 98 // 3.2.7 Shrnutí ... 100 // 3.3 Obrat k subjektu ... 101 // 3.3.1 Souvislosti ... 101 // 3.3.1.1 Renesance ... 101 // 3.3.1.2 Reformace ... 102 // 3.3.2 Problémy ...103 // 3.3.3 Empirismus ... 104 // 3.3.3.1 F. Bacon ... 104 //
3.3.3.2 J. Locke ... 105 // 3.3.3.3 Solipsismus ... 107 // 3.3.4 Racionalismus ... 108 // 3.3.4.1 R. Descartes ... 109 // 3.3.4.2 B. Spinoza a G. W. Leibniz ... 113 // 3.3.5 Poznání a pravda ... 116 // 3.3.5.1 Dvě roviny poznání ... 116 // 3.3.5.2 Pojetí pravdy ... 118 // 3.3.6 Shrnutí (3.3) ... 119 // 3.4 Kriticismus ... 120 // 3.4.1 Skepticismus D. Huma ... 120 // 3.4.1.1 Kauzalita ... 122 // 3.4.1.2 Strukturalismus ... 123 // 3.4.2 I. Kant ... 124 // 3.4.2.1 Problémy ... 124 // 3.4.2.2 Transcendentálni filosofie ... 125 // 3.4.2.3 Novokantovství ) ... 134 // 3.4.3 Shrnutí... 134 // 3.5 Vědomí a sebevědomí ... 135 // 3.5.1 Problémy ... 135 // 3.5.2 Německá klasická filosofie ... 136 // 3.5.2.1 J. G. Fichte ... 136 // 3.5.2.2 F. W. J. Schelling ... 138 // 3.5.2.3 G. W. F. Hegel ... 139 // 3.5.2.3.1 Dialektická logika ... 141 // 3.5.2.3.2 Filosofie dějin ... 142 // 3.5.3 Shrnutí ... 143 // 3.6 Novodobá gnoseologie ... 144 // 3.6.1 Scientismus ... 144 // 3.6.1.1 Problémy ... 144 // 3.6.1.2 Pozitivismus ... 145 // 3.6.1.2.2 Sociologie ... 146 // 3.6.1.3 Novopozitivismus ... 148 // 3.6.1.4 Kritický racionalismus K. Poppera ... 155 // 3.6.1.5 Scientistická kritika metafyziky ... 156 // 3.6.1.6 Shrnutí (3.6.1) ... 159 // 3.6.2 Antiscientistické směry ... 160 // 3.6.2.1 Problémy ... 160 // 3.6.2.2 Filosofie života ... 162 // 3.6.2.3 Pragmatismus ... 164 // 3.6.2.4 Intuitivismus H. Bergsona ...166 // 3.6.2.5 Fenomenologie ... 167 // 3.6.2.6 Současná filosofická hermeneutika ... 173 // 3.6.2.7 Shrnutí (3.6.2) ... 176 // 3.7 Metodologie vědy ... 177 // 3.8 Třídění věd ... 178 // 3.9 Shrnutí (3) ... 179 // 4. FILOSOFIE A PROBLÉMY ČLOVĚKA ... 181 // 4.1 Problémy
3.4.2.2 Transcendentálni filosofie ... 125 // 3.4.2.3 Novokantovství ) ... 134 // 3.4.3 Shrnutí... 134 // 3.5 Vědomí a sebevědomí ... 135 // 3.5.1 Problémy ... 135 // 3.5.2 Německá klasická filosofie ... 136 // 3.5.2.1 J. G. Fichte ... 136 // 3.5.2.2 F. W. J. Schelling ... 138 // 3.5.2.3 G. W. F. Hegel ... 139 // 3.5.2.3.1 Dialektická logika ... 141 // 3.5.2.3.2 Filosofie dějin ...r ... 142 // 3.5.3 Shrnutí (3.5) ... 143 // 3.6 Novodobá gnoseologie ... 144 // 3.6.1 Scientismus (3.5.1 * 4.3.2.1) ... 144 // 3.6.1.1 Problémy ... 144 // 3.6.1.2 Pozitivismus ... 145 // 3.6.1.2.2 Sociologie ... 146 // 3.6.1.3 Novopozitivismus (4.4.3 * 3.6.1.4) [6.1.2.5] . 148 // 3.6.1.4 Kritický racionalismus K. Poppera // ... 155 // 3.6.1.5 Scientistická kritika metafyziky ... 156 // 3.6.1.6 Shrnutí (3.6.1) ... 159 // 3.6.2 Antiscientistické směry ... 160 // 3.6.2.1 Problémy ... 160 // 3.6.2.2 Filosofie života ... 162 // 3.6.2.3 Pragmatismus ... 164 // 3.6.2.4 Intuitivismus H. Bergsona .. 166 // 3.6.2.5 Fenomenologie ... 167 // 3.6.2.6 Současná filosofická hermeneutika ... 173 // 3.6.2.7 Shrnutí (3.6.2) ... 176 // 3.7 Metodologie vědy ... 177 // 3.8 Třídění věd ... 178 // 3.9 Shrnutí (3) ... 179 // 4. FILOSOFIE A PROBLÉMY ČLOVĚKA ... 181 // 4.1 Problémy ... 181 // 4.2 Pojetí člověka v antice a středověku ... 182 // 4.2.1 Antika ... 182 // 4.2.2 Středověk ... 183 // 4.2.3 Shrnutí (4.2) ... 185 // 4.3 Novověk ... 186 // 4.3.1 Člověk jako subjektivita ... 186 // 4.3.1.1 R. Descartes ... 186 // 4.3.1.2 I. Kant ... 187 // 4.3.1.2.1 Liberalismus a socialismus ... 189 // 4.3.2 Člověk jako předmětná bytost ... 190 // 4.3.2.1 Problémy ... 190 // 4.3.2.2 L. Feuerbach ... 192 // 4.3.2.3 K. Marx ... 194 // 4.3.2.3.1 Marxismus 20. století ...196 // 4.3.3 Člověk a vůle ...200 // 4.3.3.1 Problémy ... 200 // 4.3.3.2 A. Schopenhauer a F. Nietzsche ... 201 // 4.3.4 Existence ... 203 //
4.3.4.1 S. Kierkegaard ... 203 // 4.3.4.2 M. Heidegger ... 205 // 4.3.4.3 Existencialismus ... 207 // 4.3.4.3.1 Problémy ... 207 // 4.3.4.3.2 A. Camus ... 209 // 4.3.4.3.3 J. P. Sartre ... 211 // 4.3.4.3.4 K. Jaspers ... 216 // 4.3.4.3.5 G. Marcel ... 219 // 4.3.4.3.6 M. Buber ... 222 // 4.3.5 Shrnutí (4.3) ... 224 // 4.4 Filosofická antropologie ... 225 // 4.4.1 Problémy ... 225 // 4.4.1.1 Co je filosofická antropologie ... 226 // 4.4.2 M. Scheler ... 226 // 4.4.3 A. Gehlen a H. Plessner ... 230 // 4.4.4 Shrnutí (4.4) ... 231 // 4.5 Etika ... 232 // 4.5.1 Problémy ... 232 // 4.5.2 Povaha a členění etiky ... 234 // 4.6 Shrnutí (4) ... 235 // 5. FILOSOFIE DNES: hledání nových zdrojů ... 237 // 5.1 Problémy ... 237 // 5.2 Postmoderna ... 239 // 5.3 Východní filosofie ... 242 // 5.3.1 Problémy ... 242 // 5.3.2 Indie ... 246 // 5.3.3 Čína ... 251 // 6. PŘÍLOHY ... 257 // 6.1 Malá čítanka filosofických textů ... 257 // 6.2 Rejstřík ... 298 // 6.3 Přehled základní literatury ... 303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC