Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Odeon, 1975
316 s. ; 22 cm

objednat
němčina
Přeloženo z němčiny
4000 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Práce se zabývá metodologií dějin umění, pokouší se určit cíle a meze sociologie umění, analyzuje funkci ideologie, zejména v historické interpretaci uměleckých jevů, a rozebírá otázku, čeho může historie umění jako věda dosáhnout a jaké jsou prostředky a hranice jejího zkoumání. Ústřední část tvoří kapitola o filozofii dějin umění, v níž autor nejpodrobněji rozvíjí své názory na umění. Podnětná je i závěrečná kapitola o dialektice dějin umění, jež završuje předchozí polemické úvahy.
000030382
OBSAH // PŘEDMLUVA /5 // I. ÚVOD // Cíle a meze sociologie umění ji // II. ZÁKLADNÍ PROBLÉM SOCIOLOGIE // Pojem ideologie v dějinách umění /19 // III. POZNÁMKY К PSYCHOLOGICKÉ METODĚ // Psychoanalýza a umění // 1. Sublimace a symbolizace /35 // 2. Romantismus a ztráta reality /43 // 3. Umění jako náhražkové uspokojení /50 // 4. Psychologismus a autonomie duchovních výtvorů /55 // 5. Psychoanalýza, sociologie a historie /60 // 6. Meze psychoanalytické teorie umění /64 // 7. Umění, nevědomí, choroba a sen /67 // 8. Dvojznačnost uměleckých obrazů /76 // 9. Psychoanalýza a dějiny umění /80 // 10. Umění jako destrukce a obnova /83 // IV. FILOSOFIE DĚJIN UMĚNÍ // „Dějiny umění beze jmen“ // 1. Wölfflin a historismus /89 // 2. „Základní pojmy“ a tvorba pojmů v dějinách umění /103 // 3. Platnost a imanentnost /123 // 4. Historická nutnost a individuální svoboda /139 // 5. Sloh a změna slohu /152 // 6. Pochopení a nepochopení /172 // 7. Sociologické hledisko /184 // V. DĚJINY UMĚNÍ PODLE VRSTEV S RŮZNOU ÚROVNÍ // VZDĚLÁNÍ // Lidové a zlidovělé umění // 1. Umění národa, mas a vzdělanců /203 // 2. Lidové umění, umění rolnického lidu a provinční umění /206 // 3. Recepční a produkční teorie /213 // 4. Improvizace a schematizace /218 // 5. Počátky lidového uměni /222 // 6. К dějinám lidového básnictví /2297. Rozkvět a konce lidového umění /236 // 8. Zlidovělé umění:
Standardizace a komercionalizace /240 // 9. Útěk ze skutečnosti /247 // 10. Počátky zlidovělého umění /252 // 11. Zlidovělé umění moderní buržoazie /255 // 12. Film /258 // VI. К DIALEKTICE DĚJIN UMĚNÍ // Vytváření a proměna konvencí // 1. Reč umění /265 // 2. Inkoherence uměleckého díla /270 // 3. City a konvence /275 // 4. Divadelní konvence /279 // 5. O filmové mluvnici /284 // 6. Fikce věrnosti podání ve výtvarném umění /286 // 7. Spontánnost a konvence /291 // POZNÁMKY /295 // Historicko-materialistický sociální analytik umění (doslov) /303 // JMENNÝ REJSTŘÍK /314
(OCoLC)42114802
cnb000128137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC