Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001
91 s.

objednat
ISBN 80-8055-484-6 (brož.)
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 90-91
Filozofie práva - učebnice vysokošk.
Právo - teorie - učebnice vysokošk.
000030438
Úvod 5 // 1. Základné teoretické východiská hodnotenia efektívnosti spoločenského pôsobenia práva 7 // 1.1. Právo a politika 12 // 1.2. Právo a morálka 14 // 1.3. Právo a sloboda 19 // 1.4. Právo a rovnosť 21 // 1.5. Právo a spravodlivosť 21 // 2. Prirodzené práva - alebo spor medzi prirodzeným a pozitívnym právom 25 // 3. Jednotlivec, spoločnosť a štát ako historické kategórie 37 // 3.1. Zberačsko-lovecké spoločnosti 37 // 3.2. Rodové a kmeňové prvotnopospolné spoločnosti 37 // 3.3. Agrárna epocha 38 // 3.4. Industriálne a postindustriálne spoločnosti 39 // 3.5. Proces hominizácie 40 // 3.6. Proces human izácie 41 // 4. Vznik štátu a formy jeho vzniku 44 // 4.1. Znaky a funkcie štátu 45 // 4.2. Štátna moc 46 // 4.3. Suverenita štátu 46 // 4.4. Územná organizácia obyvateľstva a štátne občianstvo 47 // 4.5. Funkcie štátu 48 // 5. Voľby a podstata zastupiteľskej demokracie 50 // 5.1. Priama demokracia 50 // 5.2. Nepriama/zastupiteľská/demokracia 53 // 5.3. Nedemokratické formy vlády 56 // 6. Forma vlády z hľadiska sústavy najvyšších štátnych orgánov 57 // 6.1. Forma vlády z hľadiska hlavy štátu 57 // 6.2. Systém deľby moci 58 // 6.3. Parlamentarizmus 59 // 7. Územno-organizačná štruktúra štátu 60 // 7.1. Unitárny štát 60 // 7.2. Zložený štát 61 // 7.3. Zväzky (spolky) štátov 62 // 7.4. Medzištátne spojenia štátov 62 // 3 // 8. Právny systém a právna norma 63 // 8.1. Právna norma 65 // 8.2. Štruktúra právnej normy a normatívneho právneho aktu 66 // 8.3. Hierarchia noriem a ich právna sila 68 // 8.4. Verejné právo a súkromné právo 69 // 8.5. Realizácia práva 69 // 8.6. Vznik, zmena a zánik právneho vzťahu 70 // 8.7. Právne a protiprávne konanie 70 // 8.8. Plynutie času 71 // 8.9. Subjekt a objekt právneho vzťahu 72 // 8.10. Aplikácia práva 72 //
9. Volebný systém a jeho zložky 75 // 9.1. Volebné právo 75 // 9.2. Volebné obvody 76 // 9.3. Registrácia voličov 76 // 9.4. Podávanie kandidatúr 76 // 9.5. Predvolebná a volebná kampaň 78 // 9.6. Voľby 79 // 10. Medzinárodné právo 80 // 10.1. Ľudské práva a slobody, dimenzie súčasného medzinárodného // práva 83 // Citovaná literatúra 90 // Odporúčaná literatúra 91

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC