Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Sofis, 2001
263 s.

objednat
ISBN 80-902785-2-3 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Člověk - filozofie - učebnice vysokošk.
Filozofie - učebnice vysokošk.
000030537
Obsah II. dílu // C. ČLOVĚK // 13. ČLOVĚK V ŘÁDU JSOUCEN // § 54. Člověk jako „živočich vlastnící slovo“ (ZOON LOGON ECHÓN) § 55. Člověk jako „boží obraz“ (imago dei) // 14. ČLOVĚK JAKO SUBJEKT // § 56. Člověk jako „res cogitans“ (Descartes) // § 57. „Funkce těla“ a „člověk - stroj“ // § 58. Člověk v kontextu morality (Kant) // § 59. Člověk v kontextu dějin (panství a rabství) // § 60. Člověk a vlastnictví (Marx) // 15. ČLOVĚKA SVOBODA // § 61. Nietzschova idea „nadčlověka“ // § 62. Existence a transcendence (Kierkegaard) // § 63. Rozvinutý pojem existence (Sartre) // § 64. Člověk jako „pobyt“ (Dasein) // D. BŮH // § 65. Náboženství a filosofie, předpoklady filosofického zkoumání Boha // 16. BŮH V KŘESŤANSKÉ TEOLOGII A JEHO DŮKAZY // § 66. Otázka po bytí Boha a možnost důkazu bytí (existence) Boha. // § 67. Ontologický důkaz Boha // § 68. Kosmologický důkaz // § 69. Teleologický důkaz // 17. KRITIKY DŮKAZŮ BOŽÍ EXISTENCE A NÁBOŽENSTVÍ VŮBEC // § 70. Kritika tradičních důkazů Boha // § 71. Osvícenská kritika náboženství // § 72. Bůh a pojem // § 73. Náboženství jako odcizení podstaty člověka // a) Rodová bytost (Gattungswesen) // b) Kritika náboženství v užším slova smyslu // § 74. Nietzschova zkušenost „smrti boha“ // III. EMPIRICKÝ POSTOJ 151 // 18. ZKUŠENOST JAKO SVÉBYTNÁ VÝZKUMNÁ SFÉRA 157 // § 75. Úkol kritiky lidských poznávacích schopností 157 // § 76. První fixace zkušenosti jako výzkumného pole, fyziologie rozumu. 162 § 77. Základy klasické analýzy struktury zkušenosti, duševní geografie 167 // 19. Moderní teorie zkušenosti - Husserlova fenomenologie 172 // § 78. Přirozený životní postoj a fenomenologická redukce, EPOCHÉ.173 //
§ 79. Intencionalita, výchozí určení povahy a šíře fenomenologického // výzkumu 177 // 20. Jazyk 183 // § 80. Štrukturalistická inspirace 183 // § 81. Od systému ? procesům 187 // § 82. Pohyb diference: dekonstmkce 195 // § 83. Rhizomatika: Gilles Deleuze 199 // 21. FAKT 202 // § 84. Původní idea „pozitivní filosofie44 202 // § 85. „Zrušení metafyziky44 a idea „logického empirizmu44 206 // § 86. „Logický empirizmus44 II 212 // § 87. Exemplifikace analytického přístupu: Explanace 217 // ZÁVĚR 225 // Dodatek 226 // Petr Abelard 227 // Tomáš Akvinský 227 // Anselm z Canterbury 228 // Aristotelés 229 // Aurelius Augustinus 230 // Francis Bacon 231 // George Berkeley 232 // Boethius 233. // Giordano Bruno 234 // Démokritos z Abdér 235 // René Descartes 236 // Jan Duns Scotus 237 // Johann Gottlieb Fichte 237 // Georg Wilhelm Friedrich Hegel 238 // Martin Heidegger 240 // Hérakleitos z Efezu 241 // Thomas Hobbes 241 // David Hume 242 // Edmund Husserl 243 // Immanuel Kant 244 // SörenAabye Kierkegaard 245 // Gottfried Wilhelm Leibniž 246 // John Locke 248 // KMarx 249 // Julien Offroy de La Mettrie 250 // Friedrich Nietzsche 251 // William Occam 252 // Pannenidés z Eleje 252 // Platón 253 // Jean Jacques Rousseau 254 // Friedrichwilhelm Joseph Schelling 255 // Arthur Schopenhauer 256 // Baruch Spinoza 257 // Rejstřík 258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC