Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 1996
302 s.

objednat
ISBN 80-86005-10-0 (váz.)
Oikúmené
Ediční poznámka.
Filozofie jazyka - pojednání
000030600
OBSAH // PŘEDMLUVA // ÚVOD // A FORMULACE PROBLÉMU // I. Pojem symbolické formy a systematika // symbolických forem ... // II. Obecná funkce znaku. Problém významu... // III. Problém „reprezentace“ a výstavba vědomí ... // IV. Ideální význam znaku. Překonání teorie odrazu // 13 // 15 // 27 // 37 // 50 // První díl // ? FENOMENOLOGII JAZYKOVÉ FORMY // Kapitola první // PROBLÉM JAZYKA V DĚJINÁCH FILOSOFIE...63 // I. Problém jazyka v dějinách filosofického idealismu // (Platón, Descartes, Leibniz) ...63 // II. Postavení problému jazyka v systému empirismu // (Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley ...81 // III. Filosofie francouzského osvícenství // (Condillac, Maupertuis, Diderot ...88 // IV. Jazyk jako výraz afektu. Problém „původu jazyka“ // (Giambattista Vico, Hamann, Herder, romantika...97 // V. Wilhelm von Humboldt ...106 // VI. August Schleicher a přechod // ? „přírodovědeckému“ názoru na jazyk ...114 // VII. Zdůvodnění moderní jazykovědy a problém // „hláskových zákonů“ ... 119 // Kapitola druhá // JAZYK VE FÁZI SMYSLOVÉHO VÝRAZU // I. Jazyk jako výrazový pohyb. // Posunková řeč a slovní jazyk ... // II. Mimický, analogický a symbolický výraz // 129 // 129 // 139 // Kapitola třetí // JAZYK VE FÁZI NÁZORNÉHO VÝRAZU ... 154 // I. Výraz prostoru a prostorových vztahů ...154 // II. Představa času...174 // III. Jazykový vývoj pojmu čísla...187 // IV. Jazyk a oblast „vnitřního názoru“.Fáze
,pojmu-Já‘ .215 // 1 ) Vy pracování subjektivity v jazykovém výrazu .215 // 2) Osobní a přivlastňovací výraz ...227 // 3) Nominální a verbální typ jazykového výrazu...235 // Kapitola čtvrtá // JAZYK JAKO FORMA POJMOVÉHO MYŠLENÍ. // FORMA JAZYKOVÉ TVORBY POJMŮ A TŘÍD // I. Kvalifikující tvorba pojmů ... // II. Základní směry jazykové tvorby tříd. // Kapitola pátá // JAZYK A VÝRAZ ČISTÝCH VZTAHOVÝCH FOREM. OBLAST SOUDU A RELAČNÍ POJMY...278 // 249 // 249 // 268 // Ediční poznámka // 299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC