Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
110 s.

objednat
ISBN 80-7042-841-4 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Bibliografie na s. 102-103
Filozofie přírody - texty studijní
000030831
OBSAH // 1 ÚVOD DO STUDIA TEXTU...5 // 2 ÚVOD DO FILOZOFIE...7 // 2.1 Proč filozofovat?...7 // 2.2 Kdo filozofuje...8 // 2.3 Co ZNAMENÁ POJEM FILOZOFIE?...9 // 2.4 Filozofické otázky...10 // 2.5 S MĚRY FILOZOFICKÉHO TÁZÁNÍ A PLATÓNŮV TROJÚHELNÍK...11 // 2.6 Teorie poznání - gnozeologie...14 // 3 FILOZOFIE PŘÍRODY V OBDOBÍ ANTIKY...19 // 3.1 Mytologie předchází filozofii přírody...19 // 3.2 Filozofie přírody u starořeckých filozofů...20 // 3.2.1 Thaléíovská otázka po prazákladu světa...21 // 3.2.2 Anaximandrův apeiron a myšlenka nekonečna...22 // 3.2.3 Anaximenes a vzduch jako pralátka...23 // 3.2.4 Pýthagorás, nauka o číslech a přímé zření podstaty..24 // 3.2.5 Hérakleitós a změna podle Logu...26 // 3.2.6 Parmenides a nehybné bytí...28 // 3.2.7 Empedoklés a Anaxagorás...29 // 3.2.8 Řecký atomismus...30 // 3.2.9 Platón a vztah světa idejí ke světu jevů...31 // 3.2.10 Porfyriüv strom...34 // 3.2.11 A ristoteles a metafyzika...35 // 4 FILOZOFIE PŘÍRODY V OBDOBÍ NOVÉHO VĚKU...39 // 4.1 Filozofie přírody v období renesance...39 // 4.1.1 Mikuláš Kusánský...40 // 4.1.2 Hermetická filozofie a Giordano Bruno...41 // 4.1.3 Theoprastus Bombastus Paracelsus...43 // 4.2 Filozofie přírody po renesanci...44 // 4.2.1 Francis Bacon a ovládnutí přírody...44 // 4.2.2 René Descartes - dualismus ducha a hmoty...45 // 4.2.3 Benedictus Spinoza...46 // 4.2.4 Gottfried Wilhem Leibniz a monádologie...4 7 // 4.2.5 Fridrich
Wilhelm Joseph Schelling...48 // 5 FILOZOFIE A VĚDY O PŘÍRODĚ VE 20. STOLETÍ...54 // 5.1 Historická východiska současné „klasické“ vědy...54 // 5.1.1 Pozitivismus a jeho vývoj...55 // 5.1.2 Novopozitivismus a kritický racionalismus...55 // 5.1.3 Filozofie „ Vídeňského kruhu“ a teorie vědy...56 // 5.1.4 Kritický racionalism us Karla Poppera...56 // 5.1.5 Postmodernífilozofie...57 // 5.1.6 Současná situace na planetě Zemi...58 // 5.2 Historie vědy a mechanistické paradigma...60 // 5.2.1 Pojem paradigma a historie (vývoj) vědy...60 // 5.2.2 Karteziánsko-newtonovské mechanistické paradigma...62 // Filozofie přírody // 5.2.3 Vesmír a život z pohledu mechanistického paradigmatu.64 // 6 VYNOŘUJÍCÍ SE PARADIGMA MODERNÍ VĚDY...67 // 6.1 Důvody pro hledání nového paradigmatu... 67 // 6.2 Nové pojetí fyziky...68 // 6.2.1 Teorie relativity...69 // 6.2.2 Atomová fyzika...69 // 6.2.3 Dvojí povaha částic...70 // 6.2.4 Vlny pravděpodobnosti, částice a fyzikální vákuum..70 // 6.2.5 Základní zákony přírody a Bootstrapová teorie...71 // 6.3 Vynořující se paradigma v dalších oborech...73 // 6.3.1 Chyba v logických typech...73 // 6.3.2 Teorie systémů...73 // 6.3.3 Teorie disipativních struktur...75 // 6.3.4 Teorie morfických rezonancí...76 // 6.3.5 Teorie Gaia...79 // 6.3.6 Implikátní a explikátní řád přírody...80 // 6.3.7 Teorie procesu...80 // 7 HMOTA, MYSL A VĚDOMÍ ČLOVĚKA...84 // 7.1 Materialisticko-mechanistický
model světa a vědomí...85 // 7.2 Materialisticko-mechanistické pojetí psychiky...86 // 7.3 HOLOGRAFICKÝ MODEL MOZKU - VZTAH MEZI MYSLÍ A TĚLEM...87 // 7.4 Alternativní koncepce vztahu hmoty a mysli...88 // 7.5 Nová koncepce mysli a vědomí...89 // 7.6 Vynořující se paradigma a moderní výzkum vědomí...90 // 7.6.1 Filozofické a vědecké \\ýchodisko...90 // 7.6.2 Výsledky výzkumu vědomí...91 // 8 PŘÍLOHY ? TEXTU...*...97 // 8.1 Zadání cvičení uvedených v textu...98 // 8.2 Doporučená a doplňková literatura...102 // 8.3 Filozofové a myslitelé citovaní v textu...103 // 8.4 VĚDCI TVOŘÍCÍ A PODPORUJÍCÍ NOVÉ PARADIGMA...106 // 8.5 Hymnus na hmotu...107 // 8.6 Zadání korespondenčních úkolů (POTŮ)...108 // 8.7 Seznam a význam ikon...110 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC