Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2007
168 s. : il.

objednat
ISBN 978-80-253-0391-7 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Fyzika - přednášky
000030915
Obsah // Předmluvo 3 Předmluva k českému vydání 5 Úvod 7 O původu Feynmanových přednášek z fyziky // VZPOMÍNKA MATTHEWA SANDSE 17 // Předběžné požadavky // PŘEHLEDOVÁ PŘEDNÁŠKA A // 1.1 Úvod k přehledovým přednáškám 29 // 1.2 Caltech od podlahy 30 // 1.3 Matematika pro fyziky 32 // 1.4 Derivování 33 // 1.5 Integrování 35 // 1.6 Vektory 36 // 1.7 Derivování vektorů 41 // 1.8 Křivkové integrály 43 // 1.9 Jednoduchý příklad 45 // 1.10 Triangulace 49 // Zákony a intuice // PŘEHLEDOVÁ PŘEDNÁŠKA K // 2.1 Fyzikální zákony 53 // 2.2 Nerelativistické přiblížení 55 // 2.3 Pohyb za účasti sil 56 // 2.4 Síly a jejich potenciály 59 // 2.5 Učení fyzice na příkladu 61 // 2.6 Fyzikální porozumění fyzice 62 // 2.7 Navrhování mechanismů 65 // 2.8 Úniková rychlost na povrchu Země 75 // 13 // 14 ■ OBSAH // Alternativní řešení úlohy 2.7 77 // A Určení zrychlení závaží pomocí geometrie 77 // K Určení zrychlení závaží pomocí trigonometrie 78 // K Určení síly působící na závaží pomocí momentu síly // a momentu hybnosti 79 // 3 Úlohy a řešení // PŘEHLEDOVÁ PŘEDNÁŠKA K // 3.1 Pohyb oběžnic 81 // 3.2 Objev atomového jádra 86 // 3.3 Základní rovnice rakety 89 // 3.4 Numerické integrování 91 // 3.5 Chemické rakety 94 // 3.6 Iontové rakety 94 // 3.7 Fotonové rakety 97 // 3.8 Elektrostatický deflektor protonového svazku 98 // 3.9 Určení hmotnosti pionu 100 // 4 Dynamické
účinky a jejich aplikace // PŘEHLEDOVÁ PŘEDNÁŠKA D // 4.1 Demonstrační gyroskop 104 // 4.2 Směrový gyroskop 105 // 4.3 Umělý horizont 106 // 4.4 Gyroskop ke stabilizaci plavidel 107 // 4.5 Gyrokompas 108 // 4.6 Zdokonalení návrhu a konstrukce gyroskopů 111 // 4.7 Akcelerometry 119 // 4.8 Kompletní navigační systém 123 // 4.9 Účinky zemské rotace 126 // 4.10 Rotující kotouč 129 // 4.11 Zemská nutace 132 // 4.12 Moment hybnosti v astronomii 133 // 4.13 Moment hybnosti v kvantové mechanice 135 // 4.14 Po přednášce 135 // OBSAH ■ 15 // Vybrané úlohy // 5.1 Zachování energie, statika 141 // 5.2 Keplerovy zákony a gravitace 144 // 5.3 Kinematika 144 // 5.4 Newtonovy zákony 145 // 5.5 Zachování hybnosti 147 // 5.6 Vektory 149 // 5.7 Nerelativistické trojrozměrné binární srážky 150 // 5.8 Síly 150 // 5.9 Potenciály a pole 151 // 5.10 Jednotky a rozměry 153 // 5.11 Relativistická energie a hybnost 153 // 5.12 Dvourozměrná rotace, těžiště 154 // 5.13 Moment hybnosti, moment setrvačnosti 155 // 5.14 Trojrozměrná rotace 157 // Výsledky úloh 161 // Poděkování za poskytnutí fotografií 165 Rejstřík k přehledovým přednáškám 7 67

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC