Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
96 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7368-267-2 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; č. 166/2006
Obsahuje bibliografii na s. 32-36
Anglické resumé
000030967
OBSAH // CHARAKTERISTIKA CÍRKEVNÍHO SLANGU // 1 Úvod... // 2 Obecná charakteristika slangu... // 2.1 Slang jako sociolekt... // 2.2 Vztah slangu k terminologii...10 // 2.3 Vztah slangu k teritoriálním dialektům...10 // 3 Vymezení církevního slangu...11 // 3.1 Církevní slang jako sociolekt...11 // 3.2 Vztah církevního slangu ? náboženské terminologii...11 // 3.3 Vztah církevního slangu ? teritoriálním dialektům...12 // 3.4 Církevní slang mezi dalšími slangy...13 // 3.5 Tematické členění církevního slangu...13 // 3.6 Přezdívky...13 // 3.7 Církevní slang jako součást mluvené komunikace...14 // 3.8 Frekvence slangizmů...14 // 4 Faktory ovlivňující církevní slang...15 // 4.1 Existence různých křesťanských denominací... 15 // 4.2 Tvůrci slangizmů...15 // 4.3 Časové okolnosti vzniku slangu...16 // 5 Jazykovědný pohled na vznik slangizmů...17 // 5.1 Morfologické tvoření...17 // 5.1.1 Derivace...18 // 5.1.2 Abreviace...18 // 5.1.3 Kompozice...19 // 5.1.4 Překrucování...19 // 5.1.5 Přesmykování...20 // 5.1.6 Hláskové obměny...20 // 5.2 Sémantické tvoření...21 // 5.2.1 Metaforizace...21 // 5.2.2 Metonymizace...21 // 5.2.3 Úžení významu...22 // 5.3 Tvoření frazeologizmů...22 // 5.3.1 Frazémy nominální...23 // 5.3.2 Frazémy verbální...23 // 5.3.3 Intersubjektové frazémy...24 // 5.4 Přejatá slova jako zdroj slangizmů...24 // 5.5 Expresivita v církevním slangu...25 // 5.6 Synonymičnost v církevním
slangu...26 // 5.7 Slangizmy jako výsledek jazykové hry...27 // 6 Závěr...29 // 6.1 Církevní slang z pohledu uživatelů jazyka...29 // 6.2 Pohled lingvistický...30 // PRAMENY A LITERATURA...32 // SLOVNÍK...38 // RESUMÉ...96 // 5 // Q© 00 ON Os
cnb001748370

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC