Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Krystal OP, 1999
150 s.

objednat
ISBN 80-85929-35-X (brož.)
Bibliografie: s. 151
Antropologie filozofická - pojednání
000031007
OBSAH // ROZCESTÍ FILOSOFICKÉ ANTROPOLOGIE // 1. Antropologie v klasickém kontextu... // 2. Novověké dilema... // 2.1. Naturalismus... // 2.1.1. E. O. Wilson a lidská přirozenost... // 2.2. Existencialismus... // 2.2.1. Metodologické představy M. Bubera... // 3. Určení a rozvržení tématu... // ČÁST I. - FENOMÉN A PRINCIPY MRAVNOSTI KAPITOLA I. - PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON // Článek 1. Mravní zákon jako problém... // 1.1. Přijetí problému... // 1.2. Navození problému... // 1.2.1. Postmoderní replika... // 1.2.2. Postmoderní nouze... // 1.3. Hlubší souvislosti problému... // Článek 2. Šíře problému přirozeného zákona... // 2.1. Klasická koncepce přirozeného zákona... // 2.1.1. Vazba zákona na přirozenost... // 2.1.2. Poznatelnost, kontext a rozsah přirozeného zákona. // 2.2. Speciální antropologické relativizace mravnosti... // 2.2.1. Varianty materialistické destrukce mravnosti... // 2.2.2. Kritické poznámky... // 2.3. Rekapitulace dosavadního postupu... // KAPITOLA II. - SVOBODA // Článek 3. Problém svobody... // 3.1. Varianty determinismu a vymezení problému... // 3.2. Stopy novověké bezradnosti... // Článek 4. Dokazování svobody... // 4.1. Nedostatečnost tradičních důkazů... // 4.1.1. Tomášova argumentace... // 7 // 8 9 11 13 15 17 // 21 // 21 // 22 // 24 // 26 // 27 // 30 // 30 // 31 33 33 35 // 39 // 40 // 42 // 43 45 // 48 // 48 // 51 // 4.2. Metodická rozvaha // 4.3. Důkazy sporem ... // 52 // 53
// KAPITOLA III. - MRAVNÍ JSOUCNO // Článek 5. Konsekvence důkazu svobody // 5.1. Konec materialistické iluze.. // 5.2. Princip volní činnosti... // 5.2.1. Mohutnosti... // 5.2.2 Teorie vůle... // 5.3 Spor o lásku s M. Schelerem... // Článek 6. Mravně měřitelný skutek // 6.1. Analýza skutku... // 6.1.1. Čin u G. Marcela.. // 6.2. Příčiny mravnosti... // 6.2.1. Problémová situace // ČÁST II. - BYTÍ ČLOVĚKA // KAPITOLA IV. - SUBSTANCIALITA ČLOVĚKA // Článek 7. Expozice problému... // 7.1. Navození... // 7.2. Nedostatečné dokazování... // 7.3. Rozvržení problému... // 7.4. Srovnání s Heideggerovým postupem... // Článek 8. Monistická alternativa... // 8.1. Svět jako Subjekt... // 8.1.1. Reflexe předchozí kritiky... // 8.2. Vyvrácení monismu... // Článek 9. Skladebná alternativa... // 9.1. Já jako komplex jsoucen...’... // 9.2. Vyvracení skladby z nahodilých jsoucen... // 9.3. Vyvracení komplexu nutných jsoucen... // 9.3.1. Hypotéza latentních substancí... // 9.4. Verifikace lidské substanciality... // KAPITOLA V. - PROBLÉM DUŠE // Článek 10. Průpravné úvahy... // 10.1. ? esenciálním predikátům... // 57 // 57 // 59 // 60 61 63 // 67 // 67 // 69 // 71 // 73 // 75 // 75 // 77 // 78 78 // 80 // 80 // 81 // 83 // 84 // 84 // 85 87 89 91 // 92 // 92 // 10.1.1. Limity Jungova zájmu o duši... // 10.2. Kritický komentár ke Corethovi - díl I... // 10.3. Průřez hylemorfismem... // Článek 11. Subsistující forma?...
// 11.1. Problematičnost učebnicových výkladů... // 11.1.1. Důsledky teze subsistentní duše... // 11.1.2. Předběžné zhodnocení... // 11.2. Kritický komentář ke Corethovi - díl 2... // 11.3. Rekapitulace... // 11.4. Kritika Tomášova pojetí duše... // 11.4.1. Diskuse o subsistentní duši... // 11.4.2. Širší souvislosti diskuse... // 11.5. Princip jsoucna není jsoucno... // 11.5.1. Poslední šance - kategoriální identifikace?... // Článek 12. Duše a tělo... // 12.1. Tomášova předehra... // 12.2. Úskalí dualismu u Tomáše... // 12.2.1. Rozluštění dualistické záhady?... // 12.2.2. Komentář ke Kennyho komentáři... // 12.3. Resumé kritického zkoumání duše... // 12.3.1. Možnosti teologické interpretace... // KAPITOLA VI. - PROBLÉM PŘIROZENOSTI // Článek 13. Pojem lidské přirozenosti... // 13.1. Zpětný pohled na ontologii člověka... // 13.2. Lidská přirozenost... // 13.3. Problém nutných určení subjektu lidského života... // 13.3.1. Implikuje esence atributy?... // 13.3.2. Řád přirozeností?... // 13.3.2. Preexistence, převtělování, evoluce?... // Článek 14. Mezní otázky života... // 14.1. Kdy vzniká lidský jedinec... // 14.2. Problém nesmrtelnosti... // 14.2.1. Nepřesvědčivé dokazování... // 14.2.2. Etický důkaz nesmrtelnosti... // 14.2.3. Důkaz z přirozenosti... // Seznam použité literatury ... // 93 // 94 96 // 98 // 98 // 99 101 103 // 105 // 106 108 110 111 114 // 116 // 116 // 118
// 120 // 122 // 123 // 125 // 127 // 127 // 130 // 131 133 135 137 // 139 // 140 // 142 // 143 145 147 // 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC