Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

fyzická geografie (@@20121111-15:37:34@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(19.7) Půjčeno:117x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2005
339 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-200-1304-0 (váz.)
Obsahuje české, anglické a německé resumé
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Věda - filozofie - studie
Věda - metodologie - studie
000031012
Úvodem 9 // 1. Filosofie, věda a společnost 15 // Od mýtu k poznatku 15 // Počátky vědy 20 // Vývoj vědy 23 // Klasická mechanika 26 // Evoluce 28 // Průmyslová revoluce 32 // Vědeckotechnická revoluce 35 // Informační revoluce 39 // Třetí vlna 41 // Věda a filosofie 43 // Filosofie a metodologie 49 // Literatura 56 // 2. Vývoj filosofie a metodologie vědy ve 20. století 59 // I. Novopozitivistické pojetí vědy a filosofie 59 // 1. Empirismus 61 // 2. Induktivismus 65 // 3. Empirické kritérium smyslu 66 // 4. Kumulativismus 72 // 5. Analýza jazyka vědy 73 // 6. Jednotná věda 76 // Literatura 80 // II. Falzifikační model vědy K. R. Poppera 81 // 1. Báze empirických věd 82 // 2. Falzifikace a hypoteticko-deduktivní metoda // 3. Vývoj vědy // 4. Metodologické konvence 91 // 5. Přísné testy 92 //6. Třetí svět 96 // Literatura 98 // III. Logicko-rekonstrukcionistické pojetí filosofie vědy 100 // 1. Parciální interpretace teoretických pojmů 103 // 2. Deduktivně nomologický model vědeckého vysvětlení 110 // 3. Kumulativní vývoj vědeckých teorií 112 // Literatura 116 // IV. Historická a holistická koncepce vývoje vědy T. S. Kuhna 118 // 1. Historické pojetí vývoje vědy 119 // 2. Vědecká revoluce 123 // 3. Holismus 125 // 4. Sociologismus 129 // 5. Vztah teorie a pozorování 134 // Literatura 140 // V. Metodologie vědeckých výzkumných programů (I. Lakatos) 141 // 1. Vědecký výzkumný program 142 // 2. Vnitřní a vnější historie vědy 147 // Literatura 150 // VI. Nové koncepce ve filosofii vědy 20. století 151 // 1. Vývoj vědy jako progresivní internalizace (D. Shapere) 152 // 2. Bootstrapová teorie vědecké justifikace T. Nicklese 166 // 3. Sémantický přístup B. C. van Fraassena 176 // 4. Kognitivní přístup ke zkoumání vědy R. N. Gierea 184 // Literatura 193 //
VII. Metodologický anarchismus P. K. Feyerabenda 195 // 1. Parazitní statut pozorování 195 // 2. Pojetí alternativních teorií 201 // 3. Budoucnost filosofie vědy 206 // Literatura 210 // VIII. Sociologický obrat ve filosofii vědy 211 // 1. Problém moci 211 // 2. Sociologický obrat 213 // 3. Sociální a kulturní antropologie 221 // Literatura 223 // IX. Postmodernismus 225 // Literatura 232 // 3. Problémy, tendence a perspektivy 235 // I. Realismus 240 // 1. Konvergentní epistemický realismus 241 // 2. Instrumentalismus 244 // 3. Realismus a materialismus 246 // Literatura 249 // Obsah // 7 // II. Vedecké poznání 250 // 1. Evoluce poznání 250 // 2. Problém reprezentace 253 // 3. Informace 256 // 4. Digitalizace 260 // 5. Problém porozumění 263 // 6. Problém nadosobního subjektu ve vědě 270 // Literatura 272 // III. Téma pravdy ve filosofii vědy 273 // 1. Pravdivost vědeckých teorií? 278 // 2. Pravdivost fakt? 282 // IV. ???, sociální učení a kulturní evoluce 286 // 1. ??? a rozvoj vědeckého poznání 288 // 2. ??? a empirické danosti 290 // 3. ??? a teoretické entity 292 // 4. Sociální učení 293 // 5. Gnoseologický subjekt 297 // 6. Evoluce kultury 299 // Literatura 300 // V. Věda, hodnoty a etické zásady 301 // 1. Svět hodnot 301 // 2. Věda a hodnoty 304 // 3. Etické zásady 307 // Literatura 311 // VI. Vědecká racionalita 313 // Literatura 324 // Resumé 325 // Summary 329 // Zusammenfassung 334 // Rejstřík 337

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC