Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2001
527 s.

objednat
ISBN 80-7298-033-5 (váz.)
Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 34
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografii na s. 519-526
000031014
OBSAH // Obecný úvod. METODICKÉ OTÁZKY... 13 // 1. Deskriptivní metoda a její meze... 14 // Fundamentální struktury volního a ne-volního momentu , . 14 // Popis cogito a vědecká objektivita... 18 // Čistý popis (či fenomenologie) a tajemství...23 // Sázka, paradox a smíření..27 // 2. Abstrahování od viny...30 // Vášně a zákon ...30 // Vina...32 // Možnost abstrahovat od viny...35 // 3. Abstrahování od Transcendence...39 // ČÁST PRVNÍ. Rozhodování: volba a motivy...45 // I. ČISTÝ POPIS ROZHODOVÁNÍ...47 // 1. Intencionalita rozhodování: rozvrh...52 // Chtít znamená myslet...52 // Rozhodování a souzení...53 // Prázdné mínění... 54 // Kategoricky potvrdit vlastní čin ...56 // Časovost rozvrhu: budoucnost...58 // Rozvrh, možné a moc ...63 // 2. Přičítání já: rozhodovat se...66 // Já se rozhoduji... 66 // Reflexivní soud: jsem to já, kdo... 67 // Pre-reflexivní přičítání já...69 // Vědomí a jeho moci být...73 // 3. Motivace vůle...77 // Podstata motivace...77 // Motiv a hodnota: hranice mezi čistým popisem a etikou ... 83 // Motivace, určeni sebou, rozvrh...89 // II. TĚLESNÝ NE-VOLNÍ MOMENT A MOTIVACE...97 // Úvod: tělesná existence na hranicích eidetického rozboru ... 97 // 1. Potřeba a slast ...100 // Povaha potřeby...101 // Potřeby jakožto motivy...105 // Imaginace slasti a hodnota...112 // 2. Motivy a hodnoty vitální úrovně ...117 // Bolest jako zlo...118 // Komplexita hodnot vitální úrovně...123 // Snadnost jako dobro...124 // Obtížnost jako dobro ...128 // Afektivní změť a různorodost vitálních hodnot...132 // 3. Tělo a celkové pole motivace...135 // Oblast dějin a oblast těla...135 // Povinnost a přitažlivost...139 // Hodnoty „materiální" a hodnota „formální"...143 //
III. DĚJINY ROZHODOVÁNÍ: OD VÁHÁNÍ K VOLBĚ ... 148 // Úvod: časová existence na hranicích eidetického rozboru ... 148 // 1. Váhání ...150 // Vůle a její způsob bytí ve váhání...150 // Tělo jako zdroj neurčenosti...156 // 2. Trvání a pozornost...162 // Sled, jemuž podléhám a který řídím: pozornost...164 // Pozornost a rozmýšlení: chybné dilema intelektualismu a iracionalismu ...169 // 3. Volba...177 // Událost volby: zastavení pozornosti a zrození rozvrhu . . . 177 Čtení volby jako kontinuity: volba jako zastavení rozmýšlení 182 // Čtení volby jako diskontinuity: volba jako zrození rozvrhu 185 // 4. Determinace a indeterminace...196 // Indeterminace vůle...196 // Indeterminace pozornosti a determinace sebe skrze sebe při zrození volby... // Možnost definovat svobodu mimo rámec kosmologie ... 204 // ČÁST DRUHÁ. Jednání: volní pohyb a schopnosti...213 // I. ČISTÝ POPIS JEDNÁNÍ A POHYBU...215 // 1. Intencionalita jednání a pohyb...219 // Přítomný čas jednání...219 // Praktická intencionalita jednání...220 // „Pragma" čili intencionální korelát jednání...223 // Pohyb jako orgán jednání...227 // 2. Pohyb a dualismus...231 // Dualismus v chápání...231 // „Rozumění" a „vysvětlování"jednání...237 // „Dramatická" dualita volního a ne-volního momentu . . . 242 Patologická disociace...244 // II. TĚLESNÁ SPONTANEITA...246 // 1. Přeformované dovednosti...246 // Obrana a ochrana...250 // Osvojení, akomodace, explorace...253 // Obecný protiklad mezi reflexem a přeformovanou dovedností..255 //
Problém ideo-motorického reflexu a napodobování . . . . 261 Závěr...265 // 2. Emoce... // Emoce jakožto překvapení: fundamentální emocionální postoje ...270 // Emoce jakožto otřes...286 // Emoce jakožto vášeň...295 // 3. Návyk...299 // Lidský návyk...299 // Ne-volní momen ve vnitřní koordinaci navyklého jednání . 305 // Ne-volní moment v aktivaci návyku: usnadnění...308 // Rozšíření problému návyku: vědění a obecný problém moci .312 Zvyk jako pád do automatismu...317 // Poznámka o kosmologii...451 // 4. Život (pokračování): růst a vývoj...453 // Bytnost a geneze...454 // Psychologie věků člověka...456 // Věk jako úděl...460 // 5. Život (pokračování): narození...462 // Objektivace mého narození...463 // Filosofická reflexe nad mým narozením...466 // III. CESTA SVOLENÍ ...473 // 1. Nutnost jakožto ne-bytí a odmítavý postoj k nutnosti . . . .473 // Vzájemná negace...473 // Smutek z konečnosti...476 // „ Špatné nekonečno " a smutek z beztvara...477 // Smutek z nahodilosti...479 // Zkušenost nahodilosti a myšlenka smrti...486 // Odpověď svobody: odmítnutí...493 // 2. Od odmítnutí ke svolení...497 // Stoicismus čili nedokonalé svolení...499 // Orfismus čili hyperbolické svolení...504 // Svolení a naděje...511 // Od orfismu k eschatologii...512 // Závěr. Svoboda pouze lidská...513 // Seznam zkratek citovaných periodik...518 // Seznam literatury...519 // Redakční poznámka...527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC