Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004
180 s. : il.

objednat
ISBN 80-248-0700-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, fotografie, předmluvu
Bibliografie: s. 161-179
Biotechnologie enviromentální - studie
000031345
OBSAH // 1. Biotechnologie... 7 // 2. Mikrobiologie... 8 // 3. Mikroorganismy v biosféře... 10 // 4. Rozdělení mikroorganismů podle fyziologických vlastností... 21 // 5. Základní struktura mikrobiálních buněk... 25 // 6. Bakterie... 26 // 7. Kvasinky... 38 // 8. Plísně... 46 // 9. Řasy... 50 // 10. Viiy... 53 // 11. Všeobecná charakteristika mikrobiálního metabolismu... 55 // 12. Vliv vnějšího prostředí na mikroorganismy... 57 // 13. Vzájemné vztahy mikroorganismů... 66 // 14. Dynamika růstu a množení... 67 // 15. Charakteristika bakterií druhu Thiobacillus ferrooxidans... 69 // 16. Mechanismus oxidace sulfidů mikroorganismy... 75 // 17. Faktory ovlivňující činnost bakterií Thiobacillus ferrooxidans... 79 // 18. Loužení rud... 82 // 19. Současné využití bakteriálního loužení... 86 // 20. Desulňirizace uhlí... 90 // 21. Síran-redukující bakterie... 101 // 22. Bioakumulace kovů a dočišťování vod bakteriemi, houbami a řasami... 115 // 23. Účinek mikroorganismů na silikáty a alumosilikáty... 123 // 24. Biologický rozklad uhlovodíků... 132 // 25. Mikrobiální degradace polychlorovaných bifenylů... 136 // 26. Methanové bakterie... 141 // 27. Biopolyestery... 147 // 28. Mikroorganismy jako původci infekčních onemocnění člověka... 155 // Literatura 161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC