Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:29x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
207 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-7367-003-8 (brož.)
ISBN 80-262-0249-X (e-kniha)
ISBN 978-80-262-0249-3 (e-kniha)
Obsahuje bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
Politika environmentální - studie
Rozvoj trvale udržitelný - prostředí životní - studie
000031347
1. KAPITOLA // Úvod (Václav Mezřický) ...11 // 1.1 Od Mezí růstu k současnosti ...11 // 1.2 Širší souvislosti rozpoznávané proměny světa ...13 // Znečištění prostředí ...13 // Jak aktuální je klimatická změna ...14 // Souvislosti se spotřebou energie ...14 // Ekonomické a sociální souvislosti růstu cen surovin ...15 // Světová nezaměstnanost a její důsledky ...16 // Chudoba, hlad ve světě, produkce potravin ...17 // ...a omezená kapacita planety Země ...17 // Selhávání politického systému ...18 // Potřeba „jiného“ myšlení ...18 // 1.3 Pokusy o souhrnná hodnocení světového vývoje ...19 // 2. KAPITOLA // Environmentální problémy (Martin Braniš) ...25 // 2.1 Příčiny environmentálních problémů ...27 // Dělení environmentálních problémů ...31 // 5 // Environmentální politika a udržitelný rozvoj // 2.2 Problémy čerpání zdrojů ...31 // Vodní zdroje ...31 // Půda a produkce potravin ...33 // Suroviny a energetické zdroje ...36 // 2.3 Problémy znečišťování prostředí ...38 // Znečišťování ovzduší ...38 // Znečišťování vody ...41 // Degradace půdy a chemizace horninového prostředí ...42 // 2.4 Služby přírody a jejich selhávání ...44 // Skleníkový efekt a globální oteplování ...46 // Narušování ozonové vrstvy ...47 // Ohrožení biologické diverzity ...48 // 2.5 Antropocén ...51 // 2.6 Literatura ...53 // 3. KAPITOLA // Teorie a praxe environmentální politiky (Václav Mezřický) 55 // 3.1 Politický cyklus enviromentální politiky ...56 // 3.2 Subjekty environmentální politiky ...59 // Subjekty organizace státu ...59 // Politické strany ...60 // Nestátní subjekty ...60 // 3.3 Teorie a praxe současné environmentální politiky ...66 // Souvislosti a problémy řízení ochrany životního prostředí ...66 //
Diverzifikace nástrojů environmentální politiky ...67 // 3.4 Prostředky environmentální politiky ...68 // Prostředky přímého administrativního řízení ...68 // Samoregulace ...70 // Dobrovolnost ...71 // Výchova a vzdělávání ...72 // Ekonomické nástroje ...K // 3.5 Koncepční formy environmentální politiky ...74 // 3.6 Prostředky environmentální politiky a institucionální interakce ...74 // 4. KAPITOLA // Oceňování environmentální kapacity území (Viktor Třebický) ...77 // 4.1 Indikátory udržitelného rozvoje ...79 // Obsah // Formální rámce indikátorů ...80 // Relevance indikátorů vzhledem k využitelnosti v plánování ...81 // Přehled významných přístupů k měření a plánování udržitelného rozvoje ...81 // 4.2 Environmentální prostor ...88 // Původ a vymezení konceptu ...88 // Stanovení environmentálního prostoru ...90 // Environmentální prostor a environmentální politiky ...92 // 4.3 Ekologická stopa ...92 // Původ a vymezení konceptu ...93 // Aplikace ekologické stopy ...94 // Ohlas ekologické stopy ...96 // 4.4 Závěr ...97 // 5. KAPITOLA // Právo životního prostředí jako nástroj environmentální politiky (Václav Mezřický) ...99 // 5.1 Právo životního prostředí ...99 // 5.2 Obecná část systému práva životního prostředí ...101 // 5.3 Zvláštní část systému práva životního prostředí ...108 // Právní úprava ochrany ovzduší, vody a půdy ...109 // Ochrana ekosystémů ...109 // Ochrana před hrozbami životnímu prostředí ...109 // 5.4 Procesní normy a státní správa ...110 // 5.5 Organizace státní správy v zemích Evropské unie ...111 // 6. KAPITOLA // Ekonomické aspekty ochrany Životního prostředí (Eva Tošovská) ...113 // 6.1 Selhání tržního mechanismu při ochraně životního prostředí ...114 // Teorie externalit ...114 //
Způsoby internalizace negativních externalit ...116 // 6.2 Ekonomicky optimální množství znečištění ...118 // 6.3 Ekonomické oceňování v oblasti životního prostředí ...120 // Pojetí nákladů a užitků v oblasti životního prostředí ...120 // Mimotržní oceňovací techniky využívané pro statky životního prostředí ...121 // 6.4 Ochrana životního prostředí na mikroekonomické úrovni ...128 // Administrativně-právní nástroje ...129 // Ekonomické nástroje ...129 // Dobrovolnost a samoregulace ...136 // 6.5 Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí ...136 // Životní prostředí a hospodářský růst ...136 // Životní prostředí a zaměstnanost ...137 // Životní prostředí a cenová stabilita ...138 // Životní prostředí a mezinárodní obchod ...139 // Environmentální bezpečnost ...141 // 6.6 Literatura ...143 // 7. KAPITOLA // Strategie udržitelného rozvoje a environmentální politika (Václav Mezřický) ...145 // 7.1 Strategie udržitelného rozvoje ...145 // Strategie udržitelného rozvoje a jak ji vytvořit ...146 // Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie ...147 // Hodnocení Strategie udržitelného rozvoje EU ...149 // Strategie udržitelného rozvoje členských zemí Evropské unie 152 // 8. KAPITOLA // Udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy // a spolupráce (Eva Kružíková, Jiří Hlaváček) ...157 // 8.1 Globální souvislosti ...157 // Vývoj mezinárodní ochrany životního prostředí do počátku // šedesátých let 20. století ...157 // Mezinárodní ochrana životního prostředí od šedesátých let 20. století ...158 // Světová konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) 1992 ...160 // Organizace a finanční zajištění udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni ...161 // Světový summit o udržitelném rozvoji 2002 ...164 //
Sjednocování předmětů mezinárodních úmluv ...164 // 8.2 Politika životního prostředí Evropské unie ...175 // Období do vzniku politiky životního prostředí (1957-1972) ...176 // Idealistické začátky let 1973-1982 ...176 // Orientace na vnitřní trh ES (1982-1987) ...178 // Nové přístupy let 1987-1992 ...179 // Období let 1992-1995 - stagnace politiky životního prostředí 182 // Druhá polovina devadesátých let ...185 // Počátek 21. století ...187 // Nový ústavní rámec politiky životního prostředí EU ...192 // Závěrem ...195 // 8.3 Literatura ...195 // 9. KAPITOLA // Překážky změny (Václav Mezřický) ...197 // 9.1 Systémový základ překážek ...198 // 9.2 Sociálněpsychologické stereotypy ...201 // 9.3 Instinkty za kulturním chováním ...203 // 9.4 Předpoklady změny ...205
(OCoLC)85151297
cnb001498832

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC