Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Praha : Maxdorf, c2007
210 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-119-6 (brož.)
Jessenius
Farmakoterapie pro praxi ; sv. 22
Obsahuje bibliografii na s. [192]-200 a rejstřík
Osteodystrofie renální - příručky
000031467
Předmluva editora 9 // Obsah 11 // 1 Úvod 13 // 2 Repetitorium 20 // 2.1 Definice a terminologie 20 // 2.2 Klasifikace 21 // 2.3 Epidemiologie 24 // 2.4 Etiologie a patogeneze 25 // 2.5 Dědičnost 50 // 2.6 Rizikové faktory a prevence 51 // 2.7 Klinický obraz renální osteopatie 53 // 2.8 Mimokostní manifestace poruchy fosfokalciového metabolismu 55 // 2.9 Vývoj, komplikace, prognóza 61 // 2.10 Pracovní schopnost, organizační kontext péče o pacienta 61 // 3 Vyšetření a diferenciální diagnóza 63 // 3.1 Spektrum vyšetřovacích postupů 63 // 3.2 Biochemické markéry kostního metabolismu u pacientů se sníženou funkcí ledvin (J. Uhrová, M. Fořtova, T Zima) 67 // Sonografie příštítných tělísek (J. Horáček) 79 // Scintigrafie příštítných tělísek (H. Křížová) 82 // Kostní histomorfometrie ( B. Hájková, 3.5.2 C. Povýšil) 87 // Diferenciální diagnóza a orientace v rámci nemoci 97 // Farmakoterapie 102 // Principy farmakoterapie renální osteopatie a její cíle 102 // Přehled léků a lékových skupin 104 // Vazače fosfátů v trávicím traktu 104 // Metabolity a analoga vitaminu D (4.6.6 K. Sochorová, J. Bartůňková). 114 // Kalcimimetika 126 // Vzájemné vztahy jednotlivých terapeutických skupin 130 // Poznámky
k farmakologické léčbě hyperplazie příštítných tělísek 131 // Další léky 132 // Průvodní opatření při farmakoterapii renální osteopatie 132 // Strategie léčby, postupy léčby 136 // Kvalita života, mortalita a morbidita 141 // Vybrané specifické manifestace renální osteopatie // a jejich diagnostika a léčba // Potransplantační osteopatie {P. Bubeníček) Kalcifylaxe (M. Válek) // 5.3 Diabetes mellitus a kostní postižení při selhání ledvin 156 // 5.4 Renální osteopatie při chronickém onemocnění ledvin stadia 1-4 .. . 157 // 5.5 Renální osteopatie při peritoneální dialýze 159 // 5.6 Osteoporóza a selhání ledvin 160 // 5.7 Adynamická osteopatie při selhání ledvin 161 // 6 Chyby a omyly 164 // 6.1 Úskalí včasné diagnostiky a terapie renální osteopatie 164 // 6.2 Kazuistiky (M. Válek, J. Smržová) 168 // 7 Rady pro pacienta 174 // Literatura 192 // Seznam použitých zkratek 201 // Seznam ilustrací 203 // Medailonek 205 // Rejstřík 206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC