Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(37.7) Půjčeno:222x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
183 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7367-310-9 (váz.)
ISBN 978-80-262-0237-0 (e-kniha)
ISBN 80-262-0237-6 (e-kniha)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000031663
1 Úvod - Oldřich Matoušek, Kristina Koldinská // 1.1 Účel a definice sociálních služeb // 1.2 Právo na ochranu formou služby // 1.3 Sociální služby v systému sociální ochrany // 1.4 Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb // 1.5 Sociálm programy // Literatura //2 Trendy v historickém vývoji sociálních služeb - Oldřich Matoušek, Kristina Koldinská \ // 2.1 Počátky institucionalizované chudinské péče // 2.2 Počátky jednotné politiky státu // 2.3 Sociální služby a domovské právo // 2.4 Nové iniciativy církve // 2.5 Podoba chudinské péče na přelomu 19. a 20. století // 2.6 Sociální služby v meziválečném období // 2.7 Sociální služby v kontextu sociálního státu // 2.8 Sociální služby v tzv. socialistickém státě // 2.9 Sociální služby v ČR v transformačním období // Literatura // 3 Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR 35 - Kristina Koldinská // 3.1 Dosavadní právní úprava sociálních služeb a její nedostatky 35 // 3.2 Zákon o sociálních službách a jeho koncepce 39 // 3.3 Příspěvek na péči 40 // 3.4 Nová kategorizace sociálních služeb 43 // 3.5 Smlouva o poskytování sociálních služeb 45 // 3.6 Registrace poskytovatelů sociálních služeb a inspekce 46 // 3.7 Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka // a pracovníka v sociálních službách 47 // 3.8 Právní zakotvení financování sociálních služeb 48 // 3.9 Závěr 50 // Literatura 51 // 4 Právní úprava sociálních služeb v evropských zemích 53 - Kristina Koldinská // 4.1 Typy sociálního státu 53 // 4.2 Anglosaský model - příklad Velké Británie 55 // 4.3 Skandinávský model - příklad Dánska 56 // 4.4 Korporativní model - příklad Německa 58 // 4.5 Vzájemnostní model - příklad Francie 60 // 4.6 Shrnutí 60 // Literatura 63 //
5 Financování sociálních služeb 65 - Ladislav Průša // 5.1 Dosavadní financování sociálních služeb v ČR 65 // 5.2 Financování sociálních služeb v evropských zemích 67 // 5.3 Nový systém financování sociálních služeb v ČR 72 // Literatura 77 // 6 Typologie sociálních služeb podle cílových skupin 79 - Oldřich Matoušek // 6.1 Služby pro nezaměstnané, služby reagující // na chudobu a bezdomovectví 79 // 6.2 Služby pro děti a rodiny 83 // 6.3 Služby pro rizikové děti a mládež 86 // 6.4 Služby pro staré lidi 89 // 6.5 Služby pro etnické menšiny 92 // 6.6 Služby pro uprchlíky 95 // 6.7 Služby pro lidi s postižením 96 // 6.8 Služby reagující na krize a služby pro lidi trpící duševními // nemocemi 99 // 6.9 Služby pro nemocné 100 // 6.10 Služby pro lidi se závislostmi 101 // 6.11 Služby související s výkonem spravedlnosti 103 // 6.12 Služby pro občany 105 // Literatura 106 // 7 Plánování sociálních služeb 107 - Oldřich Matoušek // 7.1 Sociálně demografická analýza 108 // 7.2 Komunitní plánování 113 // 7.3 Strategický plán rozvoje organizace 115 // 7.4 Hodnocem potřeb cílové skupiny // a formulace programové hypotézy 116 // 7.5 Hodnocení rizika 119 // 7.6 Plánování zaměřené na osobu 122 // Literatura 123 // 8 Garance kvality sociálních služeb 125 - Oldřich Matoušek // 8.1 Standardizace 125 // 8.2 Akreditace a licencování 131 // Literatura 136 // 9 Vývoj hodnocení sociálních programů 137 - Oldřich Matoušek // 9.1 Specifika sociálních služeb ovlivňující jejich hodnocení 137 // 9.2 Počátky systematického hodnocení 139 // 9.3 Pragmatická etapa 142 // 9.4 Syntetické stadium 144 // Literatura 145 //
10 Hodnocení průběhu jednotlivého programu 147 - Oldřich Matoušek // 10.1 Co je možné na průběhu programu hodnotit? 147 // 10.2 Monitoring využívání programu 149 // 10.3 Hodnocení předpokladů 150 // 10.4 Hodnocení kvality 151 // 10.5 Hodnocení spokojenosti klientů 153 // Literatura 155 // 11 Hodnocení výsledků jednotlivého programu 157 - Oldřich Matoušek // 11.1 Smysl hodnocení a základní pojmy 157 // 11.2 Cílová skupina, cíle a výsledky 158 // 11.3 Design výzkumu 161 // 11.4 Kvalitativní versus kvantitativní přístup 162 // 11.5 Zdroje dat a metody hodnocení 163 // 11.6 Hodnocení vlivu programu na kvahtu khentova života 167 // 11.7 Hodnocení ekonomické stránky programu 167 // Literatura 170 // 12 Srovnávání programů 171 - Oldřich Matoušek // Literatura 172 // 13 Očekávatelný vývoj sociálních služeb 173 - Oldřich Matoušek // Literatura 177 // Rejstřík 178
(OCoLC)228499027
cnb001760413

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC