Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36.2) Půjčeno:213x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
183 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-310-9 (váz.)
ISBN 9788026202370 (ebook)
ISBN 8026202376 (ebook)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000031663
Obsah // 1 Úvod ... // Oldřich Matoušek, Kristina Koldinská // 1.1 Účel a definice sociálních služeb... // 1.2 Právo na ochranu formou služby... // 1.3 Sociální služby v systému sociální ochrany... // 1.4 Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb // 1.5 Sociálm programy... // Literatura... // Z Trendy v historickém vývoji sociálních služeb... // Oldřich Matoušek, Kristina Koldinská \ // 2.1 Počátky institucionalizované chudinské péče... // 2.2 Počátky jednotné politiky státu... // 2.3 Sociální služby a domovské právo... // 2.4 Nové iniciativy církve... // 2.5 Podoba chudinské péče na přelomu 19. a 20. století . . // 2.6 Sociální služby v meziválečném období... // 2.7 Sociální služby v kontextu sociálního státu... // 2.8 Sociální služby v tzv. socialistickém státě... // 2.9 Sociální služby v ČR v transformačním období... // Literatura... // 9 // 9 // 10 // 11 // 12 // 15 // 15 // 17 // 17 // 19 // 21 // 22 // 23 // 24 // 26 // 27 // 30 // 33 // SOCIÁLNÍ služby // ? Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR... 35 // Kristina Koldinská // 3.1 Dosavadní právní úprava sociálních služeb a její nedostatky . . 35 // 3.2 Zákon o sociálních službách a jeho koncepce ... 39 // 3.3 Příspěvek na péči... 40 // 3.4 Nová kategorizace sociálních služeb... 43 // 3.5 Smlouva o poskytování sociálních služeb... 45 // 3.6 Registrace poskytovatelů sociálních služeb
a inspekce... 46 // 3.7 Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka // a pracovníka v sociálních službách... 47 // 3.8 Právní zakotvení financování sociálních služeb... 48 // 3.9 Závěr... 50 // Literatura... 51 // 4 Právní úprava sociálních služeb v evropských zemích... 53 // Kristina Koldinská // 4.1 Typy sociálního státu ... 53 // 4.2 Anglosaský model - příklad Velké Británie... 55 // 4.3 Skandinávský model - příklad Dánska... 56 // 4.4 Korporativní model - příklad Německa... 58 // 4.5 Vzájemnostní model - příklad Francie ... 60 // 4.6 Shrnutí... 60 // Literatura... 63 // 5 Financování sociálních služeb... 65 // Ladislav Průša // 5.1 Dosavadní financování sociálních služeb v ČR... 65 // 5.2 Financování sociálních služeb v evropských zemích... 67 // 5.3 Nový systém financování sociálních služeb v ČR... 72 // Literatura... 77 // ? Typologie sociálních služeb podle cílových skupin... 79 // Oldřich Matoušek // 6.1 Služby pro nezaměstnané, služby reagující // na chudobu a bezdomovectví... 79 // 6.2 Služby pro děti a rodiny... 83 // 6.3 Služby pro rizikové děti a mládež... 86 // 6.4 Služby pro staré lidi... 89 // 6.5 Služby pro etnické menšiny... 92 // 6.6 Služby pro uprchlíky... 95 // 6.7 Služby pro lidi s postižením... 96 // 6.8 Služby reagující na krize a služby pro lidi trpící duševními // nemocemi... 99 // ? // OBSAH // 6.9 Služby pro nemocné...
100 // 6.10 Služby pro lidi se závislostmi... 101 // 6.11 Služby související s výkonem spravedlnosti... 103 // 6.12 Služby pro občany... 105 // Literatura... 106 // 7 Plánování sociálních služeb...107 // Oldřich Matoušek // 7.1 Sociálně demografická analýza... 108 // 7.2 Komunitní plánování... 113 // 7.3 Strategický plán rozvoje organizace... 115 // 7.4 Hodnocem potřeb cílové skupiny // a formulace programové hypotézy... 116 // 7.5 Hodnocení rizika... 119 // 7.6 Plánování zaměřené na osobu... 122 // Literatura... 123 // 8 Garance kvality sociálních služeb...125 // Oldřich Matoušek // 8.1 Standardizace ... 125 // 8.2 Akreditace a licencování... 131 // Literatura... 136 // 9 Vývoj hodnocení sociálních programů...137 // Oldřich Matoušek // 9.1 Specifika sociálních služeb ovlivňující jejich hodnocení... 137 // 9.2 Počátky systematického hodnocení... 139 // 9.3 Pragmatická etapa... 142 // 9.4 Syntetické stadium... 144 // Literatura...145 // 10 Hodnocení průběhu jednotlivého programu...147 // Oldřich Matoušek // 10.1 Co je možné na průběhu programu hodnotit?... 147 // 10.2 Monitoring využívání programu... 149 // 10.3 Hodnocení předpokladů... 150 // 10.4 Hodnocení kvality... 151 // 10.5 Hodnocení spokojenosti klientů ... 153 // Literatura... 155 // 7 // sociální služby // 11 Hodnocení výsledků jednotlivého programu... 157 // Oldřich Matoušek // 11.1 Smysl hodnocení a základní pojmy ... 157
// 11.2 Cílová skupina, cíle a výsledky... 158 // 11.3 Design výzkumu... 161 // 11.4 Kvalitativní versus kvantitativní přístup ... 162 // 11.5 Zdroje dat a metody hodnocení ... 163 // 11.6 Hodnocení vlivu programu na kvahtu khentova života... 167 // 11.7 Hodnocení ekonomické stránky programu...167 // Literatura... 170 // 12 Srovnávání programů...171 // Oldřich Matoušek // Literatura... 172 // 13 Očekávatelný vývoj sociálních služeb...173 // Oldřich Matoušek // Literatura... 177 // Rejstřík...178 // 8 // // ?9
(OCoLC)228499027
cnb001760413

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC