Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2005
96 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-253-0081-1 (brož.)
angličtina
Přeloženo z anglické verze španělského originálu?
Obsahuje ilustrace a barevné fotografie, mapy, rejstřík
Určeno pro studenty SŠ a VŠ
Geografie fyzická - učebnice vysokošk.
000031757
OBSAH // OBSAH // Úvod ... 6 // Vznik planety ...10 // Utváření Země ...10 // Původ vesmíru ...10 // Utváření Slunce a planet ...10 // Vznik pevné planety ...11 // Moře a atmosféra ...11 // Složení Země ...12 // Vrstvy Země ...12 // Zemské jádro ...12 // Do nitra Země ...13 // Vnitřní žár ...13 // Atmosféra ...14 // Původ atmosféry ...14 // Velmi proměnlivá směs ...14 // Vrstvy atmosféry ...15 // Geologická historie: Prekambrium ...16 // Historie planety v čase ...16 // Určování stáří ...17 // Prekambrium ...17 // Geologická historie: Fanerozoikum ...18 // Paleozoikum ...18 // Mezozoikum ...18 // Kenozoikum ...19 // Kontinentální drift ...19 // Minerály a horniny ...20 // Krystalografie ...20 // Krystaly ...20 // Jednotný zákon ...20 // Třídění krystalů ...21 // Minerály ...22 // Charakteristiky minerálů ...22 // Fyzikální vlastnosti minerálů ...23 // Typy minerálů ...24 // Třídění minerálů podle původu ...24 // Chemické třídění minerálů ...25 // Horniny ...26 // Vyvřelé (magmatické) horniny ...26 // Typy vyvřelých hornin ...26 // Přeměněné (metamorfované) horniny ...27 // Usazené (sedimentární-) horniny ...27 // Činnost planety...28 // Sopečná činnost ...28 // Vznik sopek ...28 // Typy sopek ... 28 // Láva ...29 // Zemětřesení ...30 // Co je způsobuje? ...30 // Měření a prevence zemětřesení ...30 // Podmořská zemětřesení a přílivové vlny ...31 // Když se země zachvěje
...31 // Sedimenty a stratifikace ...32 // Usazování (sedimentace) ...32 // Od usazeniny ke kameni ...32 // Kde ? usazování dochází? ...33 // Sedimenty jako ukazatele času ...33 // Vrásy ...34 // Tvorba vrás ...34 // Součásti vrásy ...34 // Typy jednoduchých vrás ...35 // Složené vrásy ...35 // Zlomy ...36 // Když se země rozpadá ...36 // Součásti zlomu ...36 // Typy zlomů ...37 // Zlomy nepřicházejí samy ...37 // Utváření pohoří ...38 // Vznik horského hřebene ...38 // Stáří hor ...38 // Orogenní cykly ...38 // Kontinentální drift...40 // Neuvěřitelná teorie...40 // Desková tektonika ...40 // Podmořské hřebeny ...41 // Deskové kolize ...41 // Meteorologie a klimatologie ...42 // Počasí a podnebí ...42 // Meteorologie ...42 // Studium počasí a jeho využití ...42 // Klimatologie ...43 // Mapy ...43 // Koloběh atmosféry ...44 // Teplo ...44 // Zeměpisná šířka a nadmořská výška ...44 // Všeobecný oběh atmosféry ...45 // Otáčení Země ...45 // Klimatické faktory ...46 // Teplota ...46 // Vlhkost ...46 // Tlak ...46 // Roční období ...47 // Vítr ...48 // Místní vzdušné proudění ...48 // Srážky...49 // Typy srážek ...49 // Předpověď počasí ...50 // Meteorologické mapy ...50 // Meteorologické přístroje ...50 // Fronty, cyklony a anticyklony ...50 // Mraky ...51 // Podnebné typy ...52 // Klasifikace klimatu ...52 // Rovníkové vlhké podnebí ...52 // Tropické podnebí se dvěma ročními
obdobími ...52 // Polosuché (semiaridní) podnebí ...53 // Suché (aridní) kontinentální podnebí ...53 // Stredomorské podnebí ...53 // Podnebí rovin ...54 // Oceánické podnebí ...54 // 4 // Mírné kontinentální podnebí ... // Mírné přímořské podnebí... // Subarktické podnebí ... // Subpolární podnebí ... // Glaciální podnebí... // Moře a oceány ... // Voda a dno oceánů ... // Terén pod hladinou ... // Středooceánské hřbety ... // Podmořské příkopy ... // Vlny a proudy, příliv a odliv ... // Vlny ... // Příliv a odliv ... // Mořské proudy ... // Cirkulace oceánů... // Moře a oceány ... // Atlantský oceán ... // Moře Atlantského oceánu ... // Tichý oceán ... // Indický oceán ... // Ostrovy ... // Ostrovy a ostrovní podnebí ... // Samostatné ostrovy ... // Pevninské ostrovy ... // Sopečné ostrovy ... // Korálové ostrovy ... // Vodstvo na pevnině ... // Povrchové vody ... // Vznik ... // Součásti řeky ... // Typy řek ... // Podzemní vody ... // Vznik ... // Typy podzemních vod ... // Prameny a studny ... // Speciality ... // Jezera ... // Více než pouhý rezervoár vody // Jezerní oblasti ... // Typy jezer ... // Umělá jezera ... // Ledovce ... // Ledovcové formace... // Led ledovců ... // Horské ledovce ... // Utváření povrchu zemského: Eroze // Vliv jednotlivých činitelů ... // Fyzikální vlivy... // Chemické vlivy... // Rostliny... // Živočichové ... // Půdy... // Tvorba půd...
// 54 // 54 // 55 55 // 55 // 56 // 56 // 56 // 57 // 57 // 58 58 // 58 // 59 // 59 // 60 60 60 61 61 62 62 62 62 63 // 63 // 64 // 64 // 64 // 64 // 65 // 66 66 66 67 // 67 // 68 68 68 69 // 69 // 70 70 // 70 // 71 // 72 // 72 // 72 // 72 // 73 // 73 // 74 74 // Půdní částice // * // Životně důležitá vrstva ... // Typy půd ... // Členění půd ... // Suché půdy ... // Lesní půdy... // Zemědělské půdy... // Fluviální eroze... // Fáze fluviální eroze... // Činnost vody ... // Záplavy ... // Meandry ... // Delty ... // Jeskyně ... // Větrná eroze... // Činnost větru... // Vznik pouští... // Duny ... // Pobřežní duny ... // Ledovcová eroze ... // Jak ledovce pracují ... // Důsledky posunu ledovce... // Laviny ... // Polární ledovce... // Mořská eroze a pobřeží... // Síla moře... // Útesy a pláže... // Ústí, delty a pobřežní močály... // Další typy pobřeží... // Vliv člověka na krajinu: Využívání přírodních zdrojů // Zemědělská krajina... // Lesní krajina... // Pastevecky využívaná krajina... // Těžba nerostných surovin... // Přehrady a umělé vodní nádrže... // Vliv člověka na krajinu: Výstavba ... // Městská výstavba ... // Přístavy a letiště... // Dopravní cesty... // Průmyslová centra... // 74 // 75 // 75 // 76 76 // 76 // 77 // 78 78 // 78 // 79 79 79 // 79 // 80 80 80 81 81 82 82 82 83 // 83 // 84 84 // 84 // 85 // 85 // 86 86 86 87 87 // 87 // 88 88 88 89 89 // Kartografie
...90 // Zobrazení Země ...90 // Tvar Země ...90 // Povrch planety...90 // Topografické přístroje...91 // Metody měření...91 // Zobrazení Země: Mapy ...92 // Systémy zobrazení...92 // Umělé družice ...92 // Typy map...93 // Speciální mapy...93 // Rejstřík // 5 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC