Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:177x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
272 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 262 - 264
Geografie fyzická - učebnice vysokošk.
000031891
Rekat.
OBSAH // 1. Objekt, předmět, teorie a metody fyzické geografie (J. Demek)... 9 // 1.1 Úvod ... 9 // 1.2 Objekt fyzické geografie... 9 // 1.3 Struktura a vlastnosti objektu fyzické geografie . . 9 // 1.3.1 Üvod ... 9 // 1.3.2 Prvky a složky přírodních geokomplexů...10 // 1.3.3 Vazby v přírodních geokomplexech...11 // 1.3.4 Oběhy hmoty v přírodních geokomplexech ... 14 // 1.3.5 Energetika přírodních geokomplexů ...14 // 1.3.6 Struktura přírodních geokomplexů...15 // 1.3.7 Chování geokomplexů...16 // 1.3.8 Jednota geokomplexů...17 // 1.3.9 Hierarchie geokomplexů...17 // 1.3.10 Geosystémy...17 // 1.4 Fyzickogeografická sféra jako geosystém...18 // 1.5 Předmět fyzické geografie...21 // 1.5.1 Celková charakteristika...21 // 1.5.2 Hlavní paradigmata v současné fyzické geografii . 21 // 1.5.3 Struktura fyzické geografie...21 // 1.6 Metcdy fyzické geografie...22 // 1.6.1 Úvod ...22 // 1.6.2 Základní fyzickogeografické výzkumné metody . . 22 // 1.7 Využití fyzické geografie v praxi...24 // 2. Meteorologie a klimatologie...26 // 2.1 Úvod do studia meteorologie a klimatologie // (R. Brázdil) ...26 // 2.1.1 Meteorologie a klimatologie jako vědní disciplíny 26 // 2.1.2 Historický vývoj meteorologie a klimatologie ... 26 // 2.1.3 Klimatický systém a jeho vlastnosti...27 // 2.1.4 Členění meteorologie a klimatologie...31 // 2.1.5 Způsoby získávání a zpracovávání meteorologických // dat a informací...31 // 2.1.6 Význam
meteorologie a klimatologie pro lidskou // společnost ...34 // 2.2 Atmosféra (R. Brázdil)...35 // 2.2.1 Fyzikálně chemické vlastnosti atmosféry...35 // 2.2.2 Stavba atmosféry (vertikální členění)...37 // 6 // 2.3 // 2.3.1 // 2.3.2 // 2.3.3 // 2.3.4 // 2.3.5 // 2.3.6 // 2.3.7 // 2.3.8 // 2.4 // 2.4.1 // 2.4.2 // 2.4.3 // 2.5 // 2.5.1 // 2.5.2 // 2.5.3 // 2.5.4 // 2.5.5 2.6 // 2.7 // 2.7.1 // 2.7.2 // 2.7.3 // 2.8 2.8.1 2.8.2 // 2.8.3 // 2.8.4 // 2.8.5 // 2.8.6 2.8.7 // 2.9 // 2.9.1 // 2.9.2 // 2.9.3 // 2.9.4 // 2.9.5 // 2.9.6 // Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky (P. Prošek)...40 // Sluneční záření a dlouhovlnné záření v systému // zemský povrch—atmosféra ...40 // Energetická bilance systému zemský povrch—atmosféra ...53 // Teplota povrchu půdy a jejího podloží...56 // Teplota vzduchu...57 // Voda v atmosféře...65 // Atmosférické srážky...71 // Hustota a tlak vzduchu...75 // Proudění vzduchu...83 // Všeobecná cirkulace atmosféry (R. Brázdil) ... 93 // Vzduchové hmoty...93 // Atmosférické fronty...95 // Všeobecná cirkulace atmosféry...102 // Základy předpovědi počasí (R. Brázdil)...115 // Prostředky synoptické analýzy a předpovědi počasí 115 // Hlavní principy synoptické analýzy...117 // Klasifikace předpovědí počasí...117 // Metody krátkodobé předpovědi počasí...117 // Dlouhodobá předpověď počasí ...119 // Klima Země a jeho geneze (P. Prošek)...120
Klimatické klasifikace (R. Brázdil)...123 // Principy a druhy klimatických klasifikací ... 123 // Klasifikace klimatu podle W. Koppena...124 // Klasifikace klimatu podle B. P. Alisova...125 // Změny a kolísání klimatu (R. Brázdil) ...132 // Časová proměnlivost klimatického systému ... 132 // Metody studia změn a kolísání klimatu...133 // Změny klimatu v geologické minulosti Země ... 134 // Příčiny klimatických změn ...137 // Kolísání klimatu v historické době...139 // Současné kolísání klimatu...139 // Antropogenní klimatotvorný faktor a prognóza // klimatu...140 // Klima přízemní atmosféry (P. Prošek)...141 // Výměna energie mezi aktivním povrchem a přízemní // atmosférou...141 // Teplotní poměry přízemní atmosféry...142 // Vlhkost přízemní atmosféry...143 // Proudění v přízemní atmosféře...143 // Vliv specifických druhů aktivního povrchu nebo // aktivní vrstvy na přízemní atmosféru...144 // Klima měst...147 // 3. Hydrologie (R. Netopil)...152 // 3.1 Význam vody v krajinné sféře...152 // 3.2 Vědní obory hydrologie organizace hydrologické // služby, základní hydrologické informace...153 // 3.2.1 Definice hydrologie a její dělení...153 // 7 // 3.2.2 Hydrologická služba a hydrologický výzkum // v ČSSR...154 // 3.2.3 Hydrologické informace...155 // 3.3 Rozmístění zásob a oběh vody na Zemi...156 // 3.3.1 Rozmístění celosvětových zásob vody...156 // 3.3.2 Oběh vody na Zemi...157
// 3.3.3 Odběry vody a jejich vliv na bilanci oběhu vody 160 // 3.4 Hydrografie řek...,161 // 3.4.1 Měrné jednotky odtoku...161 // 3.4.2 Hydrografické charakteristiky povodí, říční sítě a koryta řeky...163 // 3.5 Hydrologie řek ...177 // 3.5.1 Režim řek...177 // 3.5.2 Vliv činnosti člověka na vodní režim řek...196 // 3.5.3 Hydrologické předpovědi...199 // 3.6 Podpovrchová voda...202 // 3.6.1 Zdroje vzniku a doplňování podzemních vod . . . 202 // 3.6.2 Druhy vody v horninách...202 // 3.6.3 Prameny...209 // 3.6.4 Vlastnosti hornin zvodněných vrstev...210 // 3.6.5 Zjišťování výskytu podzemní vody...213 // 3.6.6 Pozorování podzemních vod ...214 // 3.6.7 Proudění podzemní průlinové vody...216 // 3.6.8 Režim podzemních vod...218 // 3.7 Hydrologie jezer a bažin...219 // 3.7.1 Jezera...219 // 3.7.2 Bažiny...229 // 3.8 Fyzikální a chemické vlastnosti říční, jezemí a prosté // podzemní vody...231 // 3.9 Organismy v povrchové a podzemní vodě ... 234 // 3.10 Oceánografie ...237 // 3.10.1 Části světového oceánu...237 // 3.10.2 Fyzikální vlastnosti mořské vody...239 // 3.10.3 Led na mořské hladině...245 // 3.10.4 Rozptýlené částice v mořské vodě (suspenze) . . . 245 // 3.10.5 Chemické složení mořské vody...246 // 3.10.6 Pohyby mořské vody...251 // 3.10.7 Mořské proudy...254 // 3.10.8 Znečištění vod oceánů a moří...259 // Literatura...262 // Rejstřík...265 // 8
(OCoLC)85553784
cnb000009043

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC