Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Kalich, 2008
599 s. : il., faksim. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-807017-088-5 (brož.)
němčina
Část. přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické a německé resumé
000032017
Život a víra českých kacířů 18. století skutečné kořeny českého protestantismu? Na místě úvodu -- Ondřej Macek -- PRAMENY PRO VÝZKUM VNITŘNÍHO ŽIVOTA TAJNÝCH ATOLERANČNÍCH EVANGELÍKŮ -- Systém pramenného výzkumu existence, myšlení i způsobu života tzv. kacířů v českých zemích v období kolem vydání tolerančního patentu Eva Melmuková -- Dílo Terezy Novákové jako pramen k poznání náboženského života východních Čech -- Soňa Sílová -- REGIONÁLNÍ SONDY Obec Jasenná na prahu doby toleranční -- David Valůšek -- Pozdně předtoleranční a raně toleranční situace evangelictví v oblasti sboru Hrubá Lhota -- Ondřej Srba -- Nekatolíci na Kunewaldském panství na Kravařsku Daniel Říčan -- Založení evangelického sboru v Holčovicích na Krnovsku Jiří Riezner -- „Polabská spojka" -- Úloha baráčníka Václava Jirmuse v předávání zprávy o nepublikovaném tolerančním patentu -- Miroslav Soukup ---
Nekatolictví v Humpolci v druhé polovině 18. století Pavel Holub -- Rodinné a vesnické soužití v toleranční době na příkladu Horních Dubenek a okolí Martina Vítková -- PRAXIS PIETATIS Praxis pietatis haereticorum -- Ondřej Macek -- Zbožnost exulantů z Čech a Moravy v 18. století v německých zemích Edita Štěříková -- TAJNÉ EVANGELICTVÍ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO RAKOUSKA -- Úvod do tajného protestantismu v habsburských dědičných zemích a v Salcbursku -- Rudolf Leeb -- Náboženský život tajných protestantů v habsburských dědičných zemích a Salcbursku -- Dietmar Weikl -- Performativní a rétorické přesvědčovací umění versus kultura knihy. Tajný protestantismus v habsburských dědičných zemích konfesionalizace zdola? Martin Scheutz -- TOLERANČNÍ STŘETY -- Předcházející spojeni? Písmák proti pastorovi v počátcích tolerančních sborů na Vysočině -- Sixtus Bolom ---
Mezi tolerancí a netolerancí. Poznámky k josefínskému manželskému právu Karl W.Schwarz -- Disciplinace českých nekatolíků po vydání tolerančního patentu Zdeněk R. Nešpor -- Kdo byli deisté a izraelité rané toleranční doby -- Petr Melmuk -- MÍSTA BOHOSLUŽEB -- K výzkumu reformační sakrální architektury na Moravě a ve Slezsku Miloslav Pojsl -- Místa tajných bohoslužeb, prvních shromáždění, stavba tolerančních modliteben Marta Procházková -- Architektura tolerančních modliteben církve augsburského vyznání na území Čech, Moravy a Rakouského Slezska do roku 1800 Marek Fajman -- VARIA -- K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století Pavel Kosek -- „Sebrání některých vzdělávatedlných písní" a hymnografie české větve ochranovské Jednoty -- Jan Malura ---
Vyučování křesťanské nauky v předpisech pro katolickou duchovní správu pražské arcidiecéze konce 17. a prvních dvou třetin 18. století Pavla Stuchlá -- Autoři -- Zusammenfassung / Summary -- Z pokladů Knihovny Husova domu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC