Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dotisk 3. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
288 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-176-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, úvod, rejstřík
Fyzika - učebnice středošk.
000032019
6 // OBSAH // Předmluva...9 // 1 Úvod // 1.1 Obsah, metody a význam fyziky ... 12 // 1.2 Fyzikální veličiny a jejich jednotky... 13 // 1.3 Soustavy fyzikálních veličin a jednotek ... 15 // 1.4 Skalární a vektorové fyzikální veličiny ... 18 // 2 Kinematika hmotného bodu // 2.1 Mechanický pohyb...25 // 2.2 Poloha hmotného bodu ...26 // 2.3 Trajektorie a dráha hmotného bodu ...28 // 2.4 Rychlost hmotného bodu ...30 // 2.5 Rovnomerný pohyb ...34 // 2.6 Rovnomerné zrychlený přímočarý pohyb ...39 // 2.7 Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu ...44 // 2.8 Volný pád ...49 // 2.9 Skládání pohybu a rychlostí...51 // 2.10 Rovnoměrný pohyb po kružnici... 54 // 2.11 Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici... 58 // 2.12 Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu...60 // Shrnutí učiva 2. kapitoly ...61 // 3 Dynamika hmotného hodu a soustavy hmotných bodu // 3.1 Vzájemné působení těles ...66 // 3.2 Newtonovy pohybové zákony ...67 // 3.3 První Newtonův pohybový zákon ...70 // 3.4 Druhý Newtonův pohybový zákon ...72 // 3.5 Hybnost hmotného bodu ...75 // 3.6 Změna hybnosti ...76 // 3.7 Třetí Newtonův pohybový zákon...78 // 3.8 Zákon zachování hybnosti ...80 // 3.9 Smykové tření a valivý odpor ...84 // 3.10 Dostředivá síla ...88 // 3.11 Inerciální vztažné soustavy. Galileiho princip relativity.91 // 7 // 3.12 Neinerciální vztažné soustavy. Setrvačné síly ...92 // 3.13 Otáčející se vztažné
soustavy...96 // Shrnutí učiva 3. kapitoly ...98 // 4 Mechanická práce a mechanická energie // 4.1 Mechanická práce ... 102 // 4.2 Kinetická energie ... 105 // 4.3 Potenciální energie... 108 // 4.4 Mechanická energie ... 111 // 4.5 Zákon zachování energie ... 113 // 4.6 Výkon a účinnost ... 116 // Shrnutí učiva 4. kapitoly ... 119 // 5 Gravitační pole // 5.1 Newtonův gravitační zákon ... 122 // 5.2 Gravitační zrychlení... 124 // 5.3 Tíhové zrychlení při povrchu Zemč... 126 // 5.4 Tíhová síla a tíha tčlesa ... 129 // 5.5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země... 130 // 5.6 Pohyby tčles v centrálním gravitačním poli Zemč... 136 // 5.7 Pohyby těles v gravitačním poli Slunce... 139 // Shrnutí učiva 5. kapitoly ... 144 // 6 Mechanika tuhého tělesa // 6.1 Pohyb tuhého tělesa... 148 // 6.2 Moment síly vzhledem ? ose otáčení... 150 // 6.3 Skládání sil... 153 // 6.4 Dvojice sil ... 157 // 6.5 Rozkládání sil... 159 // 6.6 Těžiště tuhého tělesa ... 162 // 6.7 Rovnovážná poloha tuhého tělesa ... 166 // 6.8 Kinetická energie tuhého tělesa... 169 // Shrnutí učiva 6. kapitoly ... 174 // 7 Mechanika kapalin a plynů // 7.1 Vlastnosti kapalin a plynů ... 177 // 7.2 Tlak v kapalinách a plynech ... 178 // 7.3 Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou ... 180 // 7.4 Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou... 182 // 7.5 Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou ... 185 // 8 // 7.6 Vztlaková síla v kapalinách
a plynech... 188 // 7.7 Proudění kapalin a plynů ... 192 // 7.8 Bemoulliho rovnice ... I95 // 7.9 Proudění reálné kapaliny ... I99 // 7.10 Obtékání těles reálnou tekutinou ... 200 // Shrnutí učiva 7. kapitoly ... 203 // Teoretická cvičení ... 206 // Cvičení 1 - Počítání s vektorovými veličinami... 207 // Cvičení 2 - Kinematika přímočarého pohybu ...210 // Cvičení 3 - Kinematika křivočarého pohybu ... 215 // Cvičení 4 - Dynamika přímočarého pohybu ...218 // Cvičení 5 - Dynamika křivočarého pohybu ... 222 // Cvičení 6 - Mechanická práce, výkon a účinnost ... 226 // Cvičení 7 - Mechanická energie ... 230 // Cvičení 8 - Gravitační pole... 236 // Cvičení 9 - Pohyb těles v gravitačním poli ... 239 // Cvičení 10 - Statika tuhého tělesa... 244 // Cvičení 11 - Pohyb tuhého tělesa ... 249 // Cvičení 12 - Archi medů v zákon ... 253 // Cvičení 13 - Proudění tekutin ... 256 // Laboratorní cvičení ... 259 // Cvičení 1 - Měření délky... 268 // Cvičení 2 - Měření obsahu rovinné plochy... 272 // Cvičení 3 - Měření hustoty pevné látky ... 276 // Cvičení 4 - Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu ...278 // Cvičení 5 - Měření součinitele smykového tření ...280 // Cvičení 6 - Měření hustoty pevné látky pomocí Archimedova zákona . 282 // Rejstřík ... 284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC