Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dotisk 4. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
244 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-200-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, úvod, rejstřík
Fyzika - učebnice středošk.
000032020
6 // OBSAH // Předmluva ... 9 // Úvod ... 10 // 1 Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky . 12 // 1.1 Kinetická teorie látek ... 14 // 1.2 Vzájemné působení částic. Potenciální energie částic ... 19 // 1.3 Modely struktury látek různých skupenství ... 23 // 1.4 Rovnovážný stav soustavy ... 26 // 1.5 Rovnovážný stav soustavy jako stav s největší // pravděpodobností výskytu ... 28 // 1.6 Teplota a její měření ... 32 // 1.7 Termodynamická teplota ... 34 // 1.8 Stručný historický přehled vývoje názorů na strukturu látek ... 38 // Shrnutí učiva 1. kapitoly... 40 // 2 Vnitřní energie, práce a teplo... 42 // 2.1 Vnitřní energie tělesa ... 44 // 2.2 Změna vnitřní energie tělesa při konání práce ... 46 // 2.3 Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně. Teplo ... 49 // 2.4 Měrná tepelná kapacita ... 52 // 2.5 Kalorimetrická rovnice ... 55 // 2.6 První termodynamický zákon ... 58 // 2.7 Přenos vnitřní energie ... 60 // Shrnutí učiva 2. kapitoly... 65 // 3 Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek... 67 // 3.1 Ideální plyn ... 68 // 3.2 Rozdělení molekul plynu podle rychlostí ... 69 // 3.3 Střední kvadratická rychlost ... 72 // 3.4 Teplota plynu z hlediska molekulové fyziky ... 73 // 3.5 Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky ... 75 // 3.6 Stavová rovnice pro ideální plyn ... 78 // 3.7 Stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti ... 81 // 3.8 Izotermický děj
s ideálním plynem... 83 // 7 // 3.9 Izochorický děj s ideálním plynem ... 85 // 3.10 Izobarický děj s ideálním plynem ... 87 // 3.11 Stavové změny ideálního plynu z energetického hlediska ... 89 // 3.12 Adiabatický děj s ideálním plynem ... 93 // 3.13 Plyn při nízkém a vysokém tlaku ... 95 // Shrnuli učiva 3. kapitoly... 98 // 4 Kruhový déj s ideálním plynem... 101 // 4.1 Práce vykonaná plynem při stálém a proměnném tlaku ... 102 // 4.2 Kruhový děj ... 105 // 4.3 Druhý termodynamický zákon ... 109 // 4.4 Tepelné motory ... 111 // Shrnuli učiva 4. kapitoly... 117 // 5 Struktura a vlastnosti pevných látek ... 119 // 5.1 Krystalické a amorfní látky ... 120 // 5.2 Ideální krystalová mřížka ... 123 // 5.3 Poruchy krystalové mřížky ... 127 // 5.4 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi ... 129 // 5.5 Deformace pevného tělesa ... 132 // 5.6 Síla pružnosti. Normálové napětí ... 135 // 5.7 Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem ... 137 // 5.8 Teplotní roztažnost pevných těles ... 140 // 5.9 Teplotní roztažnost pevných těles v praxi ... 144 // Shrnuli učiva 5. kapitoly... 146 // 6 Struktura a vlastnosti kapalin ... 149 // 6.1 Povrchová vrstva kapaliny ... 150 // 6.2 Povrchová síla ... 153 // 6.3 Povrchové napětí ... 155 // 6.4 Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny ... 158 // 6.5 Kapilární jevy ... 162 // 6.6 Teplotní objemová roztažnost kapalin ... 164 // Shrnuti učiva 6. kapitoly... 168
// 7 Změny skupenství látek ... 171 // 7.1 Tání ... 172 // 7.2 Tuhnutí ... 176 // 8 // 7.3 Změna objemu těles při tání a tuhnutí. Závislost teploty tání // na vnějším tlaku... 177 // 7.4 Sublimace a desublimace ... 179 // 7.5 Vypařování a kapalnění ... 180 // 7.6 Sytá pára ... 184 // 7.7 Fázový diagram ... 189 // 7.8 Chladicí stroj a tepelné čerpadlo ... 193 // 7.9 Vodní pára v atmosféře ... 195 // Shrnutí učiva 7. kapitoly... 197 // Teoretická cvičení ... 199 // Cvičení 1 - Relativní atomová a molekulová hmotnost. // Látkové množství. Molární veličiny ... 200 // Cvičení 2 - Změna vnitřní energie soustavy při konání práce // a při tepelné výměně ... 204 // Cvičení 3 - Stavová rovnice ideálního plynu ... 207 // Cvičení 4 - Tepelné děje s ideálním plynem ... 209 // Cvičení 5 - Práce ideálního plynu. Kruhový děj ... 212 // Cvičení 6 - Deformace pevného tělesa ... 215 // Cvičení 7 - Teplotní roztažnost pevných látek ... 218 // Cvičení 8 - Tepelná výměna při změně skupenství látek... 221 // Laboratorní cvičení... 225 // Cvičení 1 - Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové . . . 226 // Cvičení 2 - Určení měrné tepelné kapacity pevné látky užitím // směšovacího kalorimetru ... 228 // Cvičení 3 - Určení teploty tělesa nepřímou metodou užitím // směšovacího kalorimetru ... 229 // Cvičení 4 - Ověření Hookova zákona ... 230 // Cvičení
5 - Určení povrchového napětí kapaliny z kapilární elevace 232 // Cvičení 6 - Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou 234 // Cvičení 7 - Určení měrného skupenského tepla tání ... 236 // Cvičení 8 - Určení měrného skupenského tepla varu ... 237 // Rejstřík // 240

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC