Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha ; Praha : Grada, 2003
198 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0296-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod, předmluvu, rejstřík
Ústrojí trávicí - poruchy funkční - pojednání
000032100
Obsah // Slovo úvodem...11 // Literatura...11 // Předmluva ...13 // 1. Klasifikace funkčních poruch trávicího traktu (M. Široký)...15 // 1.1 Co to jsou funkční poruchy trávicího traktu...15 // 1.2 Klasifikace funkčních gastrointestinálních poruch...15 // 1.3 Diagnostická kritéria funkčních gastrointestinálních poruch (ROME II) ... 17 // 1.4 Mařatkova klasifikace funkčních poruch trávicího ústrojí...23 // 1.5 Závěr...24 // Literatura...24 // 2. Kritické poznámky k definicím a klasifikacím neorganických trávicích // poruch (Z. Mařatka)...25 // 2.1 Úvod ...25 // 2.2 Význam pojmu funkční poruchy...25 // 2.3 Obsah pojmu funkční trávicí poruchy...26 // 2.4 Neorganické poruchy v gastroenterologii ...26 // 2.4.1 Poruchy psychofunkční ...26 // 2.4.2 Poruchy neuropatické ...27 // 2.4.3 Poruchy trávicí v užším smyslu („orgánové neurózy“)...28 // 2.5 Další poznámky...32 // 2.6 Závěr...32 // Literatura...33 // 3. Epidemiologie (K. Lukáš)...35 // 3.1 Úvod ...35 // 3.2 Epidemiologie horní funkční dyspepsie...35 // 3.3 Epidemiologie dráždivého tračníku ...36 // 3.4 Závěr...37 // Literatura...38 // 4. Patofyziologie (A. Hep, K. Lukáš)...40 // 4.1 Úvod ...40 // Literatura...40 // 4.2 Patofyziologie funkčních poruch horní části trávicího traktu (A. Hep)...40 // 4.2.1 Regulace motility...41 // 4.2.2 Elektrická aktivita žaludku...46 // 4.2.3 Význam jednotlivých funkcí žaludku...48 // 4.2.4 Závěr...50
// Literatura...50 // 4.3 Patofyziologie dráždivého tračníku (K. Lukáš)...52 // 4.3.1 Abnormální motilita...52 // 4.3.2 Abnormální viscerální percepce...53 // 4.3.3 Psychosociální vlivy...53 // 4.3.4 Luminální faktory...53 // 4.3.5 Nerovnováha neurotransmiterů...54 // 4.3.6 Infekce a zánět...54 // 4.3.7 Závěr...54 // Literatura...55 // 5. Klinický obraz funkčních poruch trávicího traktu (V. Jirásek)...56 // 5.1 Dyspepsie...56 // 5.2 Celkové příznaky...57 // 5.3 Somatický nález...58 // 5.4 Hlavní rysy klinického obrazu jednotlivých funkčních poruch...59 // 5.4.1 Funkční poruchy jícnu...59 // 5.4.2 Funkční gastropatie...59 // 5.4.3 Funkční kolopatie...60 // 5.5 Neurodigeslivní astenie ...62 // 5.6 Funkční poruchy anorektální oblasti...63 // 5.7 Funkční biliární poruchy...64 // 5.8 Závěr...64 // Literatura...65 // 6. Praktická diagnostika funkčních poruch trávicího traktu (K. Lukáš)...66 // 6.1 Úvod...66 // 6.2 Diagnostická strategie...66 // 6.2.1 Stanovení diagnózy...66 // 6.2.2 Kritéria vylučující...67 // 6.3 Funkční poruchy horní části trávicího traktu ...67 // 6.3.1 Anamnéza...67 // 6.3.2 Laboratorní vyšetření...68 // 6.3.3 Endoskopie...69 // 6.3.4 Ultrasonografie...69 // 6.3.5 Terapeutický test...70 // 6.3.6 Klíč ke správné diagnóze ...70 // 6.3.7 Základní diferenciální diagnóza...70 // 6.3.8 Infekce Helicobacter pylori...71 // 6.4 Funkční poruchy dolní části trávicího traktu...71
// 6.4.1 Anamnéza a definice...71 // 6.4.2 Symptomatologie ...71 // 6.4.3 Výskyt...72 // 6.4.4 Diagnóza ...72 // 6.5 Souhrn...76 // Literatura...76 // 7. Vyšetřovací metody (A. Hep, J. Prášek)...80 // 7.1 Verbální kontakt ...80 // 7.2 Dotazníky...80 // 7.3 Klinické vyšetření...81 // 7.4 Sonografické vyšetření...81 // 7.5 Vyšetření stolice na parazity...81 // 7.6 Radiodiagnostická vyšetření...82 // 7.6.1 Postupy s využitím baryové suspense...82 // 7.6.2 Radiokontrastní granule...83 // 7.6.3 Počítačová tomografie...83 // 7.7 Biochemické postupy...83 // 7.7.1 Hodnocení acidity ...83 // 7.7.2 Analýza složení žaludečního obsahu...84 // 7.7.3 Stanovení hladin hormonů...84 // 7.8 Endoskopická vyšetření...84 // 7.9 Radionuklidové metody ...85 // 7.9.1 Polykací akt ...85 // 7.9.2 Hodnocení regurgitace do jícnu...85 // 7.9.3 Hodnocení evakuace žaludku ...85 // 7.9.4 Dysfunkce žlučových cest...85 // 7.9.5 Diagnostika duodenogastrického refiuxu...85 // 7.9.6 Transit time (čas průchodu) střevem ...85 // 7.9.7 Hodnocení střevní propustnosti...86 // 7.10 Vyšetření pH-metrií...86 // 7.11 Plazmatická koncentrace farmaka...86 // 7.12 Magnetická rezonance...86 // 7.13 Pozitronová emisní tomografie...87 // 7.14 Dechové testy ...87 // 7.15 Motilitometrie-(manometrie)...87 // 7.16 Elektrogastrografie (EGG)...88 // 7.17 Spektrofotometrická registrace žluči...88 // 7.18 Terapeutické testy...89 // 7.19 Ostatní (méně rozšířené)
diagnostické postupy a metody...89 // 7.20 Speciální diagnostické metodiky...89 // 7.21 Závěr...90 // Literatura...90 // 8. Diagnostická úskalí dráždivého tračníku (M. Kment)...92 // 8.1 Úvod ...92 // 8.2 Kritéria...92 // 8.3 Rozlišení organického a funkčního onemocnění...93 // 8.3.1 Věk...93 // 8.3.2 Pohlavní diference...93 // 8.3.3 Váha...93 // 8.3.4 Typ stolice...94 // 8.3.5 Náhle vzniklý průjem...94 // 8.4 Diferenciální diagnostika...95 // 8.5 Závěr... 100 // Literatura... 100 // 9. Terapie funkčních poruch trávicí trubice (V. Jirásek)... 101 // 9.1 Úvod... 101 // 9.2 Obecně platné principy léčby ... 101 // 9.2.1 Úprava životosprávy... 101 // 9.2.2 Psychoterapie ... 102 // 9.2.3 Psychofarmaka... 104 // 9.2.4 Stravovací režim a obecné dietetické principy ... 106 // 9.2.5 Obecné principy farmakoterapie ... 107 // 9.2.6 Ostatní terapie (lázeňská léčba, hypnoterapie aj.)... 108 // 9.3 Léčebné postupy podle jednotlivých typů funkční poruchy... 109 // 9.3.1 Funkční poruchy jícnu... 109 // 9.3.2 Funkční gastropatie ... 110 // 9.3.3 Funkční kolopatie... 113 // 9.3.4 Funkční poruchy žlučových cest... 118 // Literatura... 119 // 10. Potrava a funkční poruchy (P. Kohout)... 122 // 10.1 Úvod... 122 // 10.2 Vztah potravy k funkčním trávicím poruchám... 122 // 10.3 Potrava a funkční poruchy... 123 // 10.3.1 Funkční poruchy ústní... 123 // 10.3.2 Funkční poruchy ezofagokardiální ... 123 // 10.3.3
Funkční poruchy žaludku... 123 // 10.3.4 Funkční poruchy střevní... 124 // 10.4 Diferenciální diagnostika funkčních gastrointestinálních poruch // a organických chorob podmíněných intolerancí potravin... 125 // 10.4.1 Potravinová intolerance v užším smyslu slova... 126 // 10.4.2 Potravinová alergie ... 127 // 10.4.3 Celiakie... 127 // 10.4.4 Potravinová averze... 128 // 10.4.5 Obtíže způsobené přirozeným efektem potravy... 128 // 10.5 Dietní opatření u funkčních poruch trávicího traktu... 129 // 10.6 Souhrn ... 129 // Literatura... 130 // 11. Funkční poruchy a Helicobacter pylori (J. Zelenková)...132 // 11.1 Úvod ...132 // 11.2 Patogeneze...132 // 11.3 Průkaz...133 // 11.4 Vztah Helicobacter pylori a funkční dyspepsie...133 // 11.5 Prevalence Helicobacter pylori...133 // 11.6 Léčba...135 // 11.7 Závěr...137 // Literatura...138 // 12. Funkční poruchy žlučových cest (Z. Mareček)...141 // 12.1 Úvod ...141 // 12.2 Symptomatologie...141 // 12.2.1 Funkce normálního žlučníku a Oddiho sfinkteru ...141 // 12.2.2 Klasifikace biliární dysfunkce...142 // Literatura... ’46 // 13. Funkční poruchy trávicího traktu v dětském věku (P. Friihauf)...147 // 13.1 Úvod ...147 // 13.2 Biopsychosociální model...147 // 13.3 Klasifikace...’47 // 13.3.1 Zvracení ...148 // 13.3.2 Bolesti břicha...150 // 13.3.3 Funkční průjem (průjem batolat, dráždivý tračník v dětském věku) . 153 // 13.3.4 Poruchy defekace...154 // 13.3.5
Kojenecké koliky...155 // 13.3.6 Alergie na bílkovinu kravského mléka ...156 // 13.4 Problematika infekce Helicobacter pylori...160 // 13.5 Souhrn...161 // Literatura...162 // 14. Funkční poruchy a alergie (K. Ettlerová, P. Kohout) ...164 // 14.1 Klasifikace potravinových reakcí...164 // 14.2 Potravinové alergie...164 // 14.2.1 Potravinové alergie zprostředkované protilátkami třídy IgE ...164 // 14.2.2 Potravinové alergie nezávislé na IgE protilátkách...166 // 14.3 Potravinové intolerance...167 // 14.4 Možnosti diagnostiky potravinové alergie...167 // 14.5 Léčba potravinové alergie ...170 // 14.6 Potravinová alergie a syndrom dráždivého tračníku...170 // 14.7 Souhrn...172 // Literatura...122 // 15. Pohled psychiatra na funkční poruchy trávicího traktu (R. Honzák)...174 // 15.1 Úvod... 174 // 15.2 Rozdělení ... 174 // 15.3 Klasifikace... 179 // 15.3.1 Panická porucha s agorafobií i bez ní... 180 // 15.3.2 Somatizační poruchy... 181 // 15.3.3 Hypochondrická porucha... 184 // 15.3.4 Somatomorfní vegetativní dysfunkce... 184 // 15.3.5 Deprese... 186 // 15.3.6 Deprese se somatickými příznaky... 189 // 15.3.7 Miinchhausenův syndrom... 190 // 15.4 Závěr... 192 // Literatura... 192 // Rejstřík... 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC