Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Themis, 1997
358 s.

objednat
ISBN 80-85821-45-1 (brož.)
Originál: L’État criminel. Les Génocides au XXe siecle.
Bibliografie: s. 341-354.
Genocida - dějiny - stol.20. - prevence - úvahy
000032227
OBSAH // Poděkování... 5 // Úvod... 6 // první část // OBLAST PRÁVA... ii // 1. Jistý Raphael Lemkin... 12 // 2. Trestné činy v rovině mezinárodního práva... 15 // 3. Norimberské právo a zločin proti lidskosti... 21 // 4. Úmluva o genocidě... 30 // Preambule a první článek... 33 // Články II a III... 34 // Články IV a V... 38 // Článek VI... 39 // Článek VII... 40 // Články Vili a IX... 41 // Ostatní články Úmluvy... 42 // Nepromlčitelnost... 42 // DRUHÁ ČÁST // ANALÝZA POJMU GENOCIDA... 45 // 1. Neuspořádané úvahy... 46 // 2. Jeden versus druhý... 50 // Moc jednoho... 51 // Totalitarismus... 56 // Druhý... 58 // Ohrožené skupiny... 60 // Zranitelnost skupiny... 61 // 3. Paradox modernosti... 63 // Logika ideje... 64 // Hrozba... 65 // 4. Úmysl... 71 // 355 // 5. Vykonáni zločinu... 76 // Genocidní rétorika... 76 // Genocidní struktury... 78 // Selekce... 79 // Plánování... 80 // Nástroje genocidy... 82 // Popření... 83 // 6. Psychosociologie genocidy... 86 // Etologická interpretace násilí... 87 // Obětní násilí... 89 // Mechanismy podřízení autoritě... 91 // Liturgie submise... 94 // Psychoanalyticky přístup... 96 // Vykonavatelé genocidy... 99 // Napomáhaěi...102 // Diváci...103 // TŘETÍ ČÁST // GENOCIDY XX. STOLETÍ...105 // 1. Židovská genocida...106 // Jedinečnost židovské genocidy...108 // Motiv...113 // Struktura. Genocidní stát...117 // Etapy židovské genocidy...118 // 1. 1933-1938:
vyloučení ze společnosti...119 // 2. Březen 1938-září 1939: emigrace...120 // 3. Září 1939-červen 1941: odsun a přeskupení...122 // 4. Po 22. červnu 1944...127 // Cikánská genocida...134 // „Pachatelé“...138 // Oběti...142 // Diváci...143 // Peripetie německého „pokání“...145 // 2. Arménská genocida...149 // Příčiny: struktura a motivy...149 // Fakta...153 // Prokázání úmyslu...157 // 356 // Popření... // Srovnání arménské a židovské genocidy // 3. Kambodžská genocida... // Kambodžská minulost... // Hnutí Rudých Khmerů... // Kontrarevoluce... // Zločiny Rudých Khmerů... // 17. duben... // Likvidace nového lidu... // Náboženské a etnické skupiny... // Stát Rudých Khmerů... // Politický systém... // Ideologie... // Odhalení a popření... // Důkaz genocidy... // Kambodža po roce 1979... // 4. Genocidy v Sovětském svazu?... // Válečný komunismus a NEP... // Kolektivizace a „odkulačení“... // Genocida hladomorem na Ukrajině... // Velký teror (1936-1938)... // Přestčhovávání národů... // Gulag... // 160 // 164 // 170 // 170 // 173 // 175 // 177 // 177 // 178 180 181 182 182 // 184 // 185 190 193 196 199 201 204 208 212 215 // ČTVRTÁ ČÁST // GENOCIDNÍ MASAKRY...219 // 1. Genocidy minulosti...223 // Archeologie genocidy...223 // Starověké Řecko. Řím. Mongolové...225 // Křesťanstvo a objevení světa...229 // Vendée...235 // 2. Asijská akta...240 // Čína...240 // Indie...245
Bangladéš...247 // Barma...250 // 357 // Indonésie...252 // Východní Timor...253 // Srí Lanka...256 // Írán...257 // 3. Africká akta...259 // Jihozápad Afriky...262 // Nigérie...264 // Súdán...267 // Rwanda a Burundi...271 // Uganda...283 // Rovníková Guinea...286 // Etiopie...286 // 4. Americká akta...288 // Paraguay...294 // Brazílie...297 // PÁTÁ ČÁST // PROBLEMATIKA INTERVENCE...302 // 1. Kurdská otázka...308 // 2. Jugoslávská katastrofa...315 // Bosenská past...324 // 3. Prevence genocidy...332 // Chronologie...338 // Bibliografie...341 // 358

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC