Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
54 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-226-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu
Pokusy fyzikální - děti - metodiky
000032421
Existence atmosférické tlakové sily (varianta A) -- Existence atmosférické tlakové síly (varianta B) -- Existence atmosférické tlakové sily (varianta C) -- Atmosférická tlaková síla (problémová úloha) -- Stlačitelnost vzduchu (Heronova baňka) -- Zdokonalená Heronova baňka -- Heronova fontána (Heronovo zřídlo) -- Přeměna vody na víno (problémová úloha typu černá schránka) -- Pohyb karteziánského potápěče (problémová úloha) -- Model plic -- Model ponorky -- Beztížný stav (varianta A) -- Beztížný stav (varianta B) -- Setrvačnost tělesa -- Rotace vařeného a syrového vajíčka -- Zákon zachování mechanické energie -- Model reaktivního motoru (varianta A) -- Model reaktivního motoru (varianta B) -- Rovnovážná poloha stálá -- Rovnovážná poloha vratká -- Vodorovný vrh rotujícího tělesa -- : Model ždímačky -- i Archimedův zákon pro plyny -- [ Platí Archimedův zákon? (problémová úloha) -- ) Hustota látek -- > Šíření vírů ve vzduchu -- Molekulová fyzika a termika -- Vzájemné působeni častíc -- Osmóza -- Tepelná vodivost kovů (ochlazování plamene svíčky) -- Pohlcování tepelného záření -- Heronova sluneční fontána -- Proudění kapaliny (vodní sopka) -- Proudění kapalin v tíhovém poli -- Změna teploty vzduchu při adiabatickém ději -- Teplotní roztažnost pryžového vlákna -- Změna povrchového napětí (lodička na mýdlový pohon) -- Kapilární tlak -- Vzlínavost vody
-- Tlak syté páry éteru -- Var vody za sníženého tlaku -- Tuhnutí a tání ledu -- Elektřina -- Elektroskop -- Elektrostatický motor -- Jiskrový výboj -- Sériové spojení dvou rozdílných žárovek Model jednoduchého elektromotoru -- Optika -- Rozklad světla ve vodě (model duhy, varianta A) -- Rozklad světla ve vodě (model duhy, varianta B) -- Model vláknového světlovodu (světelná fontána) -- Totální odraz světla v organickém sklu (model světlovodu) -- Svíčka hořící pod vodou (problémová úloha) -- Skryté barvy (papírková chromatografie)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC