Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2004
60 s., 8 s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7238-328-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, přehled učiva na příloze
Pracovní sešit je určen pro samostatnou práci žáků, ať už ve formě domácích úkolů, či při vyučování. Je koncipován jako doprovodný učební text k učebnici Rauner K. a kol.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2004. Většinu úkolů lze však použít i ve spojení s jinými učebnicemi. V tomto případě však nebude možné využít všechny možnosti, které pracovní sešit poskytuje. K řešení každého úkolu by mělo postačovat místo vymezené v pracovním sešitu rámečkem či volnou řádkou. Podrobné řešení je součástí příručky učitele, která kompletuje trojici učebnice-pracovní sešit-příručka učitele. Hvězdičkou jsou v pracovním sešitu označeny náročnější úkoly pro nadané žáky..
Fyzika - sešity pracovní
000032422
ÚVOD ...5 // TĚLESO A LÁTKA ...6 // Co nás obklopuje? ...6 // Z čeho se tělesa skládají? ...7 // Skupenství látek ...7 // Atomy a molekuly ...9 // Vlastnosti atomů a molekul ...9 // VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ ...11 // Fyzikální veličiny ...11 // Rozměry těles, délka ...1 1 // Měření délky ...13 // Přesnost a chyby měření ...14 // Určení polohy ...15 // Hmotnost těles ...1 6 // Měření hmotnosti ...17 // Čas ...1 8 // Měření času ...19 // Pohyb těles, rychlost ...20 // Souvislost rychlosti, dráhy a času ...23 // Měření rychlosti ...25 // Objem a jeho měření ...25 // Roztažnost těles a látek ...27 // Teplota a teplotní stupnice ...28 // Měření teploty ...29 // Hustota a její měření ...32 // Síla a její měření ...33 // ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK ...35 // Elektrování třením ...35 // Dva druhy elektrického náboje ...36 // Model atomu ...37 // Elektroskop, elektrometr a zdroje elektrického náboje ...38 // Elektrické vodiče a nevodiče ...39 // Elektrické pole ...40 // Tělesa v elektrickém poli ...41 // Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu ...42 // MAGNETISMUS ...44 // Magnety a jejich vlastnosti ...44 // Působení magnetu na tělesa z různých látek ...45 // Magnetická indukce a magnetování ...46 // Magnetické pole a magnetické indukční čáry ...47 // Magnetické pole Země, kompas ...48 // ELEKTRICKÝ OBVOD ...49 // Elektrický proud, elektrické napětí ...49 // Zdroje elektrického napětí ...50 // Účinky elektrického proudu ...51 // Elektrické spotřebiče ...51 // Elektrický obvod, jeho schéma ...52 // Jednoduchý elektrický obvod ...53 // Složitější elektrické obvody ...54 // Elektrický proud v kapalinách a plynech ...56 // Bezpečnost při práci s elektřinou ...56 // Zkrat ...57 // Magnetické vlastnosti elektrického proudu ...58 // Magnetické pole cívky ...59 // Elektromagnet ...60
cnb001415564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC