Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
160 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-217-1 (brož.)
Učebnice pro základní školy
Obsahuje ilustrace, fotografie
Fyzika - učebnice škol základních
000032424
ROVNOMĚRNÝ POHYB -- Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Jak vypočítáme dráhu rovnoměrného pohybu. Jak označujeme dráhu, rychlost a čas. Co je to vzorec a jak do něj dosazujeme. Jednotky rychlosti. Jak vypočítáme rychlost rovnoměrného pohybu. Jak převádíme jednotky rychlosti. CVIČENI -- NEROVNOMĚRNÝ POHYB -- Tabulka dráhy. Graf dráhy. Jízdní řád a grafikon. Co poznáme z grafu dráhy. Průměrná rychlost. Rychlost -- vzhledem k čemu? CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak se skládají rychlosti -- CO JSME SE NAUČILI O POHYBU -- Jsou i jiné „rychlosti". CVIČENÍ. Družice, která „visí". Nebezpečná rychlost 30 km/h. CVIČENÍ -- NOVÁ SLOVA -- SÍLA \ -- Síly se mohou lišit velikostí a směrem. Na co síla působí. Jak síly znázorňujeme. Kdy jsou dvě síly v rovnováze. CVIČENÍ -- GRAVITAČNÍ SÍLA ---
Všechna tělesa se navzájem přitahují. Jaké vlastnosti má gravitační síla. Jak velkou silou přitahuje Země. Několik příkladů. Gravitační síla není všude stejná. CVIČENÍ -- SKLÁDÁNÍ SIL ♦ -- Jak se skládají dvě síly, které mají stejný směr. Jak se skládají dvě síly, které mají opačný směr. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak se skládají dvě síly, které mají různé směry. Hledáme výslednici. Jak rozkládáme sílu -- DOKUMENT: Jaké síly působí ve stavbách -- CO VÁS ZAJÍMÁ: Jak plují plachetnice proti větru -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Co je v „černé skříňce" -- CHCI VĚDĚT VÍC: Nakloněná rovina. Nakloněná rovina šetří sílu. Serpentina, šroub a klín. CVIČENÍ -- TŘENÍ -- Třecí síla. Jeden z největších vynálezů. Kdy nám tření pomáhá. Kdy nám tření škodí. Jak tření zmenšujeme -- a jak ho zvětšujeme. CVIČENÍ -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Jak velká je třecí síla ---
TLAK -- Deformace. Tlak. Jednotky tlaku. Příklady. Jak vypočítáme tlakovou sílu. Kdy chceme tlak zvětšit a kdy -- zmenšit. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak stůl „pozná", jakou silou má tlačit? Jak Cavendish měřil gravitační sílu -- ZÁKON SETRVAČNOSTI A ZÁKON SÍLY -- Setrvačnost. Proč se tělesa na Zemi zastavují. Jak lidé poznávají přírodu. Jak se pohybuje těleso, na které nepůsobí žádná síla. Co způsobí síla ve směru pohybu. V čem se hodně lidí mýlí. Co způsobí síla, která působí proti směru pohybu. Co způsobí síla kolmá na směr pohybu. Těžká tělesa mají větší setrvačnost. Druhý Newtonův zákon: zákon síly. CVIČENÍ -- ZÁKON AKCE A REAKCE -- Třetí Newtonův zákon. Třetí Newtonův zákon a rovnováha sil. Srážka! Která síla působí na auto. Raketový -- pohon. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Odstředivá síla. CVIČENÍ -- CO VÁS ZAJÍMÁ: Člověk brzdí Zemi. Země jako kolotoč -- PÁKA ---
Jak nazýváme části páky. Rovnoramenná páka. Nerovnoramenná páka. Zákon rovnováhy na páce. Moment -- síly. Pokusy s momentem síly. K čemu je dobrá páka. Pevná kladka. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Volná kladka. Kladkostroj. Kolo na hřídeli. Příklady. Jednoduché stroje. CVIČENÍ -- TĚŽIŠTĚ A STABILITA -- Co je to těžiště. Jak najdeme těžiště. Pokusy s těžištěm. Stabilita. CVIČENÍ -- CO JSME SE NAUČILI O SILÁCH -- Platí zákon setrvačnosti i v Austrálii? Skok vysoký. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vznikla jednotka síly newton -- NOVÁ SLOVA -- HUSTOTA -- Jednotky hustoty. Jaká je hustota vody a jak převádíme jednotky hustoty. Tabulky hustoty. Jak vypočítáme -- hmotnost. CVIČENÍ -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Jaká je hustota plastelíny -- CHCI VĚDĚT VÍC: Hustota plynů není vždycky stejná. Jak vypočítáme objem tělesa. Průměrná hustota. CVIČENÍ -- HYDROSTATICKÝ TLAK ---
Kterým směrem tlačí kapaliny a plyny. Tlak, který způsobuje gravitační síla. Jak závisí hydrostatický tlak -- na hloubce. CVIČENÍ -- DOKUMENT: Proč vznikají křečové žíly. Jak pracuje potápěčský přístroj -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak velký je hydrostatický tlak. CVIČENÍ -- SPOJENÉ NÁDOBY -- Spojené nádoby. Kde se setkáme se spojenými nádobami. CVIČENÍ -- DOKUMENT: Jak pracují vodárny -- ATMOSFÉRICKÝ TLAK -- Kolik vzduchu unesete? Pokusy s atmosférickým tlakem. Podtlak a přetlak. Kde využíváme atmosférický tlak. Jak velký je atmosférický tlak. Jak měříme atmosférický tlak. Proč je na horách „řidší vzduch". Jak -- měříme přetlak. Proč a jak se měří krevní tlak. CVIČENÍ -- ARCHIMEDŮV ZÁKON -- Vztlaková síla. Jak velká je vztlaková síla. Archimédův zákon. Co plave a co klesne ke dnu. Hustoměr. Jak -- zachránit tonoucího. Také vzduch nás nadlehčuje. CVIČENÍ ---
NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Poklad na jezeře -- PASCALŮV ZÁKON -- Pascalův zákon. Hydraulická a pneumatická zařízení. Hydraulický lis. CVIČENÍ -- CO JSME SE NAUČILI O KAPALINÁCH A PLYNECH -- Proč jsou při rýmě zalehlé uši. Libely, které ukazují špatně. Voda teče pod zemí. Jak se ohřívá voda v hrnci -- Ve vodě není život tak těžký. Co nadlehčuje rybu, ponorku, velrybu a batyskaf -- NOVÁ SLOVA. NOVÁ JMÉNA -- ŠÍŘENÍ SVĚTLA -- Bílé a černé. Jak vidíme barvy. Jak se světlo šíří v různých prostředích. Jakou rychlostí se šíří světlo. Světlo -- jako pravítko. Nejjednodušší fotoaparát. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Infračervené záření. Ultrafialové záření -- STÍN -- Stín a polostín. Měsíční fáze. Zatmění Měsíce. Zatmění Slunce. CVIČENÍ -- ODRAZ SVĚTLA -- Jak se světlo odráží od zrcadla. Jaké vlastnosti má zrcadlový odraz. Zákon odrazu. Jak odráží kout. Duté ---
zrcadlo. Reflektor. CVIČENÍ , -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak zobrazuje duté zrcadlo. Vypuklé zrcadlo. CVIČENÍ -- LOM SVĚTLA -- Pokusy s lomem světla. Spojky. Rozptylky. Kolik dioptrií? Jak zobrazuje spojka. Jak vzniká duha -- CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Fata morgana. Závod paprsků -- OPTICKÉ PŘÍSTROJE -- Jak pracuje fotoaparát. Jak se tvoří fotografie. Lidské oko. Prostorové vidění. Proč nosíme brýle. Abychom -- dobře viděli. Příjemné osvětlení. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Co je to zorný úhel. Lupa. Mikroskop. Dalekohled. Zrcadlový dalekohled. Promítací -- přístroj -- CO JSME SE NAUČILI O SVĚTLE -- Černé divadlo. Optické klamy. Co je to teleobjektiv a „zoom". Jak vidí různí živočichové -- NOVÁ SLOVA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC