Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:53x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
199 s. : il., formuláře ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2616-8 (brož.)
ISBN 978-80-247-6377-4 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Pod názvem: Česká asociace sester
Obsahuje bibliografii na s. 182-190 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000032428
Disclaimer 9 // Úvod 10 // 1 Úvod do programu řízení rizik 12 // 2 Cíl programu řízení rizik 14 // 3 Definice pojmů v kontextu řízení rizik 16 // 3.1 Riziko 16 // 3.2 Řízení rizik 17 // 4 Matematický kontext řízení rizik 19 // 5 Řízení rizik z pohledu programu kontinuálního zvyšování kvality 20 // 6 Integrovaný program řízení kvality a bezpečnosti péče v malých a středně velkých zdravotnických zařízeních 21 // 7 Manažer rizik ve velkém zdravotnickém zařízení 23 // 7.1 Role manažera rizik 23 // 7.2 Popis a náplň práce manažera rizik 23 // 8 Prevence rizik a JCAHO 25 // 9 Řízení rizik a SAK ČR 27 // 10 Prevence rizik a ISO 9001:2000 29 // 11 Řízení rizik - situace v České republice 30 // 12 Řízení rizik - zákony a právní normy v ČR 32 // 12.1 Další rizika v právní oblasti 34 // 12.2 Riziko soudních sporů 34 // 12.3 Trestní odpovědnost zdravotníků 37 // 12.4 Fakta z právního prostředí 37 // 13 Rizika spojená s realizací změn 39 // 14 Řízení rizik z perspektivy lékařů 41 // 14.1 Rizika v kontextu léčebné péče, která musí manažer rizik sledovat .41 // 14.2 Vztah mezi pacientem a lékařem 42 // 14.3 Poskytování bezpečné lékařské péče v kontextu rizik 43 // 14.4 Manažer rizik, lékaři a implementace změn 45 // 15 Řízení rizik z perspektivy ošetřovatelského personálu 46 // 15.1 Hlášení a prevence mimořádných událostí 48 // 15.1.1 Mimořádné události a ošetřovatelství 49 // 15.1.2 Definice a klasifikace mimořádných událostí 50 // 15.1.3 Terminologie používaná při řešení MU 52 // 15.1.4 Metodologie řízeni procesu mimořádných událostí 52 // 15.1.5 Praktické aspekty mimořádných událostí 55 // 15.1.6 Konečná fáze procesu hlášení a řešení MU 56 // 15.1.7 Hlášení MU v ČR 57 // 15.2 Riziko hluku 59 // 15.3 Sestra, obhájkyně pacienta 60 //
15.4 Prevence typických rizik na ošetřovací jednotce 61 // 15.4.1 Prevence pádů 61 // 15.4.2 Prevence dekubitů (stupnice podle Bradena) 63 // 15.4.3 Prevence nutričního deficitu 65 // 15.4.4 Další rizika na ošetřovací jednotce 65 // 16 Řízení rizik - perspektiva pacientů 67 // 17 Řízení rizik - perspektiva stravovacího provozu 70 // 17.1 Rizika nedodržování programu HACCP 70 // 17.2 Rizika nekvalitní dokumentace stravovacího provozu 71 // 17.3 Rizika nedostatečné supervize 72 // 18 Řízení rizik - perspektiva HTS 73 // 18.1 Rizika nemocničního areálu 73 // 18.2 Rizika nemocničních budov 74 // 18.2.1 „Velká vizita“ nemocničního areálu 75 // 19 Řízení rizik - perspektiva personalistiky 77 // 19.1 Rizika nekvalitní personální politiky 77 // 19.1.1 Rizika nekvalitního adaptačního procesu 78 // 19.1.2 Riziko zneužití identifikačních visaček zaměstnanců 79 // 19.1.3 Rizika nekvalitního vedení osobních složek zaměstnanců 80 // 19.2 Rizika nezdravé organizační kultury 81 // 19.2.1 Co je organizační kultura a jak ovlivňuje život zdravotnického zařízení? 81 // 19.2.2 Co ohrožuje organizační kulturu? 82 // 19.2.3 Jak měřit a vyhodnocovat organizační kulturu? 82 // 19.2.4 Sociální krize 83 // 19.2.5 Praktické rady pro členy krizového štábu 86 // 19.3 Rizika problémových zaměstnanců 88 // 19.3.1 Existuje řešení? 89 // 19.3.2 Směrnice o přístupu k nevhodnému chování zaměstnance 90 // 19.3.3 Dokumentace problémového chování 91 // 19.3.4 Strategie podporující změnu chování zaměstnance 91 // 19.4 Riziko „toxického“ zaměstnance 93 // 20 Faktory důležité pro úspěch programu řízení rizik 96 // 20.1 Osobní odpovědnost 96 // 20.2 Benchmarking 97 // 20.3 Podpora vrcholového managementu 97 // 20.4 Bezpečnostní kultura (safety culture) 97 //
21 Metodologie řízení rizik ve zdravotnických zařízeních 101 // 21.1 Identifikace rizik 102 // 21.2 Vyhodnocení rizik 102 // 21.3 Řešení rizik 104 // 21.4 Zpětná vazba 106 // 22 Katalog (registr) rizik 108 // 22.1 Rizika v klinické oblasti 108 // 22.1.1 Rizika neefektivní komunikace 109 // 22.1.2 Riziko nesprávně vedené zdravotnické dokumentace 110 // 22.1.3 Riziko nečitelných zápisů 111 // 22.1.4 Riziko podcenění informovaného souhlasu 113 // 22.1.5 Riziko úniku důvěrných informací 114 // 22.1.7 Riziko chybné identifikace pacienta 115 // 22.1.6 Riziko nozokomiálních nákaz 116 // 22.1.8 Riziko oslabené psychiky (emočního neklidu) pacientů 119 // 22.1.9 Riziko pochybení 120 // 22.1.9.1 Prezentace problému 121 // 22.1.9.2 Strategie prevence 127 // 22.1.9.3 Hlášení pochybení 130 // 22.1.9.4 Přiznání pochybení a omluva 133 // 22.1.10 Efektivní nástroje k řešení problému pochybení 134 // 22.1.10.1 RCA (Root Cause Analysis - analýza skutečných příčin/kořenů pochybení) 134 // 22.1.10.2 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis - analýza možností vzniku a následků selhání) — 137 // 22.1.10.3 FTA (Fault Tree Analysis - analýza stromu poruch) 141 // 22.1.11 Poškození pacienta zdravotnickou technikou 143 // 22.2 Rizika v neklinické oblasti 144 // 22.2.1 Stížnosti 144 // 22.2.2 Hospodářská kriminalita 146 // 22.2.3 Program prevence kriminality ~ „Bezpečná nemocnice“ 147 // 22.2.4 Únos dítěte 150 // 22.2.5 Hrozba bombového útoku 150 // 22.2.6 Zástava životně důležitých funkcí - resuscitace pacienta 151 // 22.2.7 Pohřešování pacienta 153 // 22.2.8 Sexuální harašení 153 // 22.2.9 Šikana 154 // 22.2.10 Násilí 155 // 23 Prevence rizik v kontextu procesního řízení 157 // 23.1 Praktické aspekty procesního řízení na oddělení 157 // 23.2 Procesní řízení a akreditace 159 //
23.3 Koncept „benigního selhání“ 161 // 24 Edukace zaměstnanců 162 // 25 Podpora řízení rizik v nemocničním informačním systému (NIS) a v oblasti informačních technologií (IT) 164 // Závěr 168 // Příloha: Formuláře, tabulky 169 // Reference 182 // Literatura 184 // Internetové zdroje 191 // Slovník cizích slov a výrazů 193 // Rejstřík 196

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC