Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Prometheus, 2000
160 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-191-4 (brož.)
Učebnice pro základní školy
Obsahuje ilustrace, fotografie
Fyzika - učebnice škol základních
000032606
OBSAH // Pokus s cívkou a magnetem. Pokus se dvěma cívkami. Elektromagnetická indukce. Nejjednodušší generá- // tor. Střídavý proud. Alternátor a dynamo... 7 // DOKUMENT: Jak pracuje tepelná elektrárna ... 11 // CVIČENÍ... 12 // Jiskry na induktoru. Co je to transformátor. Transformátor mění napětí. Příklady. Transformátor mění také // proud. Příklady. Kde je transformátor nejdůlcžitéjší... 15 // DOKUMENT: Jak se energie dostává z elektrárny ke spotřebiči... 19 // CVIČENÍ... 20 // NÁMÉT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Tavení v indukční peci... 21 // CHCI VÉDÉT VÍC: Proč Edison vymyslel elektrické křeslo. Počítáme ztráty. Jaké napětí je v zásuvce... 22 // Země je také vodič. Napěti proti zemi. Co způsobuje proud v lidském těle. Jaký dotek je nebezpečný. Jaké napěti je nebezpečné. Ochrana před nebezpečným napětím. Která část obvodu se zahřivá nejvíc. Kdy a kde se může vedeni zahřívat. Jak se chráníme před velkými proudy. Jak se rozvádí elektrický proud v bytě. Jak // chráníme vinutí elektromotoru. Rizika, kterým se můžeme vyhnout. Světla zhasla... 25 // NÁMÉT NA LABORATORNÍ PRÁCI. Měříme odpor lidského těla... 33 // CVIČENÍ... 34 // DOKUMENT: Proč je v noci elektrická energie levnější... 35 // CHCI VÉDÉT VÍC: Jak se časy mění. Co je to trojfázový proud. Jak se vyrábí trojfázový proud. ? čemu // používáme trojfázový proud... 36 // CVIČENÍ... 39
Generátor na jízdním kole. Zapalovací cívka. Jak pracuje „motorový jistič“... 40 // NOVÁ SLOVA. NOVÁ JMÉNA ... 43 // Jak kmitá závaží na pružině. Co je to frekvence. Jiné kmitavé pohyby. Frekvence zvuku. Elektrické kmity. // Telefon... 45 // DOKUMENT: Od fonografu ? CD... 48 // NÁMÉT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Na čem závisi frekvence kyvadla... 50 // CVIČENÍ... 51 // CHCI VÉDÉT VÍC: Hudební intervaly. Perioda... 52 // CVIČENÍ... 53 // 6. // VLNĚNI // Vlny na vodě a ve třídě. Proč slyšíme. Jak rychle se šíří zvuk. Zvuk v kapalinách a v pevných látkách. // Jak se zvuk odráží... 55 // CVIČENÍ... 58 // CHCI VÉDÉT VÍC: Rychlost, frekvence a vlnová délka. Jak se zvuk ohýbá okolo překážek. 60 // DOKUMENT: Jak poznáváme nitro Země... 61 // Kolik energie nesou vlny na vodě. Kolik energie nesou zvukové vlny. Hlasitost. Proč daleké zvuky slyšíme slabě. Jak se zvuk pohlcuje. Jak slyšíme. Co je to hluk. Co způsobuji hlasité zvuky. Jak se chráníme před // hlukem... 63 // CVIČENÍ... 68 // Osciloskop. Rezonance. Infrazvuk. Ultrazvuk. Jak látky pohlcují zvuk. Zvuky v živé přírodě. Divadelní // a koncertní sál. Lidské hlasivky. Proč člověk neslyší. Jak se mluví rukama... // NOVÁ SLOVA... // 4 // 70 // 79 // Atom a jeho jádro. Síla, která drží jádro pohromade. Od jader ? atomům. Jak označujeme jádra. Co jsou to izotopy. Jaderné reakce. Radioaktivita. Radioaktivní zářeni a živá hmota.
Jak se chránime před Škodlivým // zářenim. Slepeni jádra. Spojování jader. Jaderné zbrané... 81 // DOKUMENT: Jak pracuje jaderná elektrárna... 87 // CVIČENÍ... 90 // CHCI VÉDÉT VÍC: Co je to „ozonová dira"... 91 // NOVÁ SLOVA... 91 // Naše misto ve vesmíru. Co vidíme na obloze. Jaro, léto, podzim a zima. Co jsou obratníky a co polárni // kruhy. Umělé družice Země. ? čemu slouží umělé družice. Jak to vypadá na Mésici ... 93 // CO VÁS ZAJÍMÁ: Život v kosmické lodi... 100 // CVIČENÍ... 101 // Slunce. Slunečni soustava. Planety. Co vime o planetách. „Kosmické smeti". Hvězdy. Galaxie. Jak vznikl // vesmir. Dějiny Slunce a Země... 103 // CVIČENÍ... 110 // NÁMÉT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Skleníkový jev... 111 // NÁMÉTY NA SAMOSTATNÉ POZOROVÁNÍ: Pozorováni hvězd a planet. Pozorováni Měsíce. Pozorování Slunce... 112 // CHCI VÉDÉT VÍC: Je i jinde ve vesmíru život? Je život na jiné planetě sluneční soustavy? Jsou ve vesmi- // ru i jiné vyspělé civilizace? Navštívili nás mimozemšťané?... 113 // NOVÁ SLOVA. NOVÁ JMÉNA ... 115 // DOKUMENT: Vyznáte se na hvězdné obloze?... 116 // Různé druhy energie. Přeměny energie. Odkud berou energii lidé a zvířata. Odkud berou energii rostliny. Cesty energie v živé přirodč. Dřevo, uhlí, ropa, plyn. Energie větru. Energie vody. Energie slunečního záře- // ni. Energie, která nepochází ze Slunce. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.
Všeho moc Škodí ... 119 // CO VÁS ZAJÍMÁ: Mohou auta jezdit na ananasový pohon?... 123 // CO VÁS ZAJÍMÁ: Obraz, který nemluví pravdu... 125 // CVIČENÍ... 128 // CHCI VÉDÉT VÍC: Proč člověk nevydrží dlouho bez jídla?... 129 // Kdy vypnout čerpadlo? Tranzistor zesiluje hlas. Co jsou to polovodiče. „Nečisté" polovodiče. Pře- // chod P—N. Jak usměrnit střidavý proud... 131 // NÁMÉT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Kolikrát zesiluje tranzistor... 132 // CVIČENÍ... 135 // CHCI VÉDÉT VÍC: Jak pracuje tranzistor. Tranzistory NPN a PNP. Co je to čip... 135 // DOKUMENT: Jak se čipy vyrábějí... 137 // Atomové jádro. Čím je radioaktivita užitečná. Atomy a ionty. Co je to plazma. Elektrolyty. Molekuly // a krystaly. Látky plynné, kapalné a pevné. Prvky, sloučeniny a směsi. Jak vyrobit zlato.. 138 // NÁMÉT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Poločas přeměny... 140 // a krystaly. Látky plynné, kapalné a pevné. Prvky, sloučeniny a směsi. Jak vyrobit zlato. 138 // NÁMÉT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Poločas přeměny... 140 // Zrychlení. Beztížný stav. Podivuhodný stroj. Jak se dostat na Měsíc. Aby konstrukce byla pevná. Proč je trubka pevnější než tyč. Jak se chránit před „houserem"... 146 // DOSLOV: Je fyzika dobrá, nebo zlá?... 155 // trubka pevnější než tyč. Jak se chránit před „houserem"... 146 // DOSLOV: Je fyzika dobrá, nebo zlá?... 155 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC