Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3., přepracované vyd.
Praha : Prometheus, 2001
129 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-216-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, úvod, rejstřík
Fyzika - učebnice středošk.
000032704
6 // OBSAH // Úvod ... 8 // 1 Kmitání mechanického oscilátoru // 1.1 Kmitavý pohyb ... 11 // 1.2 Kinematika kmitavého pohybu ... 15 // 1.3 Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu ... 19 // 1.4 Fáze kmitavého pohybu ... 22 // 1.5 Složené kmitání ... 25 // 1.6 Dynamika kmitavého pohybu ... 30 // 1.7 Kyvadlo ... 33 // 1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru ... 36 // 1.9 Nucené kmitání mechanického oscilátoru ... 41 // 1.10 Rezonance mechanického oscilátoru ... 43 // Shrnutí učiva 1. kapitoly... 47 // 2 Mechanické vlnění // 2.1 Vznik a druhy vlnění ... 51 // 2.2 Rovnice postupného vlnění ... 54 // 2.3 Interference vlnění ... 56 // 2.4 Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění ... 59 // 2.5 Chvění mechanických soustav ... 63 // 2.6 Vlnění v izotropním prostředí... 66 // 2.7 Odraz a lom vlnění... 68 // 2.8 Ohyb vlnění ... 72 // Shrnutí učiva 2. kapitoly... 75 // 3 Zvukové vlnění // 3.1 Zdroje zvuku ... 78 // 3.2 Šíření zvuku. Rychlost zvuku ... 81 // 3.3 Vlastnosti zvuku ... 84 // 3.4 Hlasitost a intenzita zvuku ... 87 // 3.5 Ultrazvuk a infrazvuk... 90 // 3.6 Dopplerůvjev ... 92 // Shrnutí učiva 3. kapitoly... 96 // 7 // Teoretická cvičení // Cvičení 1 - Kinematika kmitavého pohybu ... 99 // Cvičení 2 - Dynamika kmitavého pohybu ... 104 // Cvičení 3 - Mechanické vlnění ... 111 // Laboratorní cvičení // Cvičení 1 - Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem ... 1IV // Cvičení 2 - Ověření vztahu pro periodu kyvadla ... 119 // Cvičení 3 - Měření rychlosti zvuku otevřeným rezonátorem ... 120 // Výsledky úloh ... 123 // Rejstřík ... 128

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC