Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
3. dotisk 1. vyd.
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996
131 s. : il.

ISBN 80-7079-232-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 131
Ekonomika světová - geografie - učebnice vysokošk.
000032763
3 // OBSAH // Úvod...5 // Teoretická expozice (V. Hrala) ...7 // Hlavní činitelé rozmístění...9 // Územní dělba práce... 10 // Teritoriální systém ... 10 // Globální problémy dneška - změny na politické mapě světa (V. Kašpar)... 13 // 1) Vědeckotechnický pokrok... 14 // 2) Rozpad klasického kolonialismu, vznik a zánik socialistické soustavy... 16 // 3) Integrační a desintegrační tendence současného světa... 17 // 4) Koncepce vzájemné závislosti - internacionalizace // ekonomického a společenského života lidstva... 20 // Životní prostředí (V. Hrala)... 23 // Antropogenní příroda... 23 // Ekologický faktor a rozmístění... 25 // Příčiny a následky porušování ekologické rovnováhy v globálním měřítku... 26 // Obyvatelstvo (V. Hrala)... 29 // Přirozený pohyb populace - reprodukce... 29 // Mechanický pohyb a rozmístění populace... 33 // Sídelní struktura... 35 // Obyvatelstvo jako činitel rozvoje a rozmístění... 36 // Průmyslová výroba... 39 // Úvod (V. Hrala) ... 39 // Energetický průmysl (V. Hrala)... 41 // Strojírenský průmysl (V. Hrala) ... 52 // Chemický průmysl (I. Vitvarová)... 59 // Potravinářský průmysl (I. Vitvarová)... 65 // Zemědělská výroba... 69 // Úvod (V. Hrala) ... ... 69 // Rostlinná výroba (I. Vitvarová)... 76 // Živočišná výroba (V. Kašpar)... 83 // 4 // Rybolov (V. Kašpar)...87 // Lesní hospodářství (V. Kašpar)...89 // Doprava (V. Hrala)...93 // Námorní
doprava...94 // Vodní vnitrozemská doprava...96 // Železniční doprava...97 // Automobilová doprava...99 // Potrubní doprava...100 // Letecká doprava... 102 // Přílohy (V. Kašpar)... 105 // Seznam použité literatury... 131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC