Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2004
208 s. : il.

objednat
ISBN 80-7278-224-X (brož.)
Obsahuje tabulky, údaje o autorovi a jeho fotografii, předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 191-208
Tíhový potenciál Země - modely - učebnice vysokošk.
000032857
OBSAH // Předmluva... 6 // Úvod... 7 // 1 Newtonův gravitační potenciál... 8 // 1.1 Základní pojmy: gravitační potenciál, potenciálni energie, silová funkce... 8 // 1.2 Gradient gravitačního potenciálu. Laplaceova rovnice... 10 // 1.3 Gravitační potenciál bodové hmoty a jeho analytické vlastnosti... 15 // 1.4 Gravitační potenciál stejnorodé hmotné úsečky ve vnějším bodě... 17 // 1.5 Gravitační potenciál stejnorodé hmotné kružnice a stejnorodého kruhu ve vnějším bodě... 21 // 1.6 Gravitační potenciál stejnorodé kulové vrstvy (slupky)... 24 // 1.7 Gravitační potenciál stejnorodé kruhové desky, válce a nekonečné rovinné stejnorodé desky... 35 // 1.8 Gravitační potenciál koncentricky stejnorodé koule... 46 // 1.9 Gravitační potenciál obecného tělesa ve vnějším prostoru... 52 // 1.10 Gravitační potenciál obecného tělesa ve vnitřním prostoru. Rovnice Poissonova... 58 // 1.11 Gravitační potenciální energie dokonale tuhého tělesa... 69 // 1.12 Gravitační potenciál stejnorodého trojosého elipsoidu ve vnějším prostoru... 71 // 2 Tíhový potenciál - geopotenciál... 73 // 2.1 Potenciál odstředivé síly a potenciál tíhový... 73 // 2.2 Rocheův model... 74 // 2.3 Tíhový potenciál Země dokonale tuhé... 82 // 2.4 Plochy stejného geopotenciálu a plochy stejné tíže... 91 // 3 Časově proměnný geopotenciál... 97 // 3.1 Charakter časových změn geopotenciálu... 97 // 3.2 Slapové poruchy
geopotenciálu... 97 // 3.2.1 Odvození slapového potenciálu z pohybových rovnic problému tří těles... 97 // 3.2.2 Odvození slapového potenciálu z pohybových rovnic systému dvou těles popisujících // jejich pohyb okolo baiycentra... 101 // 3.2.3 Slapová silová funkce a momenty slapových sil... 104 // 3.2.4 Slapový člen nulové frekvence... 114 // 3.2.5 Geocentrická symetrie slapového členu druhého stupně... 118 // 3.2.6 Slapová potenciální energie... 121 // 3.2.7 Vliv Coriolisovy síly na slapová posunutí... 125 // 3.3 Poruchy geopotenciálu následkem variací vektoru rotace Země... 128 // 3.3.1 Nástin dynamiky rotace Země, základní vztahy... 128 // 3.3.2 Společný původ precesně-nutačních slapových sil... 149 // 3.3.3 Slapové tření a zemská rotace... 152 // 3.3.3.1 Dlouhodobé zpomalování úhlové rychlosti rotace Země... 152 // 3.3.3.2 Periodické změny úhlové rychlosti rotace Země slapového původu... 161 // 3.3.4 Deformační potenciál buzený změnami vektoru rotace Země... 163 // 3.3.5 Dlouhodobé změny geopotenciálu neslapového a nerotačního původu... 169 // 4 Globální změny geopotenciálu; shrnutí... 175 // 4.1 Dynamika tenzoru setrvačnosti zemského tělesa a zemského elipsoidu setrvačnosti... 175 // 4.2 Hypotéza rozpínání Země... 184 // 4.3 Stálost geocentrické gravitační konstanty... 186 // 4.4 Dlouhodobé a periodické změny tvaru Země... 187 // Literatura... 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC