Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.4) Půjčeno:52x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2008
197 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-807367-321-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii
Obsahuje bibliografii na s. 195-197
Autorka je speciální pedagožka, která se v poradenské praxi i přednáškové činnosti věnuje dětem s poruchami učení a chování. V úvodu této publikace uvádí několik příběhů lidí, kteří otevřeně vyprávějí o svých zkušenostech s dyslexií. Poruchu dále zkoumá ze všech závažných hledisek. Zvažuje, co je a co není dyslexie, jak tuto poruchu diagnostikovat a jaké jsou její příčiny. Zabývá se projevy dyslexie, zkušenostmi s předškoláky u nás i v zahraničí a doporučuje různá cvičení, která mohou pomoci dětem i rodičům. V knize se též dozvíme, co dětem prospívá i škodí a jak napomáhat jejich rozvoji. Nakonec jsme seznámeni i s dalšími poruchami učení i chování. Jména institucí, které provádějí diagnostiku, jaké jsou právní normy, kdo a jak se má dítětem zabývat se dozvíme v závěrečné kapitole knihy. Text je doplněn ilustrovanými pracovními listy (z archivu autorky) a též ukázkami písma dětí trpících touto poruchou. Kniha se zabývá dyslexií, jejími příčinami, projevy, diagnostikou i možnými postupy redukce této poruchy učení. Je určena především učitelkám MŠ a rodičům.
000032874
Obsah // 1 Můj život s dyslexií...9 // Mé poválečné dětství (výpověď matky)...9 // Syn Jaroslav a dcera Maruška...12 // Tretí dítě - syn Jan...14 // 2 Je dyslexie závažná porucha?...25 // 2.1 Významní jedinci s poruchami učení...25 // 2.2 Štěstí a spokojenost pro děti i dospělé s dyslexií...27 // 2.3 Je možné dyslexií „vyléčit“, nebo přetrvává po celý život? ...29 // 3 Proč někteří lidé špatně čtou? Co je - co není dyslexie...33 // 3.1 Co je čtení?...34 // 3.2 To není porucha, pouze špatné čtení. Hyperlexie ...35 // Hyperlexie a vyspělí čtenáři...35 // Průměrní a podprůměrní čtenáři...37 // 3.3 Dyslexie a diagnostika dyslexie...39 // Pedagogicko-psychologické poradny...40 // Pozitivní a negativní dopad diagnózy...41 // 4 Příčiny dyslexie...43 // 4.1 Dědičnost...43 // 4.2 Neuropsychický vývoj...44 // 4.3 Hormonální změny...46 // 4.4 Biochemické změny...47 // 4.5 Chronický zánět středního ucha - nová hypotéza dyslexie?...48 // 5 Poznávací procesy a jejich vliv na čtení...51 // 5.1 Řeč...51 // Vývoj řeči...52 // Artikulace...53 // Slovní zásoba ...56 // Jazykový cit...56 // Rychlé jmenování (Rapid Naming)...56 // 5.2 Sluchové vnímání...57 // 5.3 Zrakové vnímání...59 // 5.4 Pravo-levá a prostorová orientace...60 // 5.5 Orientace v čase...60 // 5.6 Paměť...61 // 5.7 Koncentrace pozornosti...62 // 5.8 Proces automatizace...62 // 6 // 6.1 // 6.2 // 6.3 // 6.4
7 // 7.1 // 7.2 // 8 // 8.1 // 8.2 // 8.3 // Projevy dyslexie (dysgrafie, dysortografle)...65 // Dyslexie...65 // Dysgrafie...66 // Dysortografle...68 // Vliv poruchy na citový a sociální vývoj...71 // Diagnostika v předškolním věku... // Cíle časné diagnostiky... // Rizikové dítě v předškolním věku... // 7.2.1 Škála rizika dyslexie - Marta Bogdanowicz... // 7.2.2 Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky // (Anna Kuchařská, Dana Švancarová) ... // 7.2.3 Sheffieldský screeningový test dyslexie... // 7.2.4 Výzkumy ve Finsku a Holandsku... // 7.2.5 Přehled rizikových oblastí... // 75 // 75 // 76 80 // 83 // 84 87 91 // Naše i zahraniční zkušenosti s předškoláky...95 // Předškolní příprava v ČR...95 // Zahraniční zkušenosti s předškolními dětmi...97 // Metoda Dobrého startu...100 // 8.3.1 Ověřování metody v Polsku...100 // 8.3.2 Metoda Dobrého startu v České republice, její cíle a obsah.100 // 8.3.3 Přínos Metody Dobrého startu...103 // 9 Jak pomoci - doporučení // 9.1 Rozvíjení řeči... // Porozumění řeči... // 105 // 105 // 105 // Expresívni řeč (mluvení)...109 // Výslovnost (artikulace)...114 // 9.2 Rozvíjení sluchového vnímání...114 // Neřečové zvuky...114 // Řečové zvuky...115 // 9.3 Rozvíjení zrakového vnímání...126 // 9.4 Cvičení pravo-levé a prostorové orientace...134 // 9.5 Cvičení orientace v čase...134 // 9.6 Cvičení koncentrace pozornosti...135 // 9.7 Posilování
smyslu pro serialitu a intermodalitu...136 // 9.8 Pomoc rodičům...137 // 10 Učit číst, psát a počítat v předškolním věku?...139 // 10.1 Jak to bylo dříve?...139 // 10.2 Jak je to dnes a co je možné doporučit...140 // 11 Rizikové dítě v předškolním věku a cizí jazyk ...143 // 11.1 Cizí jazyk a bilingvní výchova...143 // 11.2 Časná výuka cizího jazyka ...144 // 12 Co předškolnímu dítěti prospívá, co škodí...149 // 12.1 Předčítání knížek - Ano!...149 // 12.2 Počítače a televize - Ano, ale...150 // 12.3 Nepřiměřené nároky - Ne!...153 // 12.4 Technické hračky, hotové hry? - Velmi omezeně!...153 // 12.5 Nekritický obdiv rodičů? - Ne!...154 // 12.6 Bude lepší domácí učení? - Asi ne...154 // 13 Další poruchy učení. Poruchy chování...157 // 13.1 Dyskalkulie...157 // Projevy dyskalkulie...158 // Vývoj aritmetických schopností v předškolním věku...158 // 13.2 Dyspraxie...167 // Zahraniční pojetí dyspraxie...167 // Projevy dyspraxie...168 // Diagnostika dyspraxie ...171 // Rozvíjení pohybových dovedností v předškolním věku...173 // Tělové schéma...174 // 13.3 Dysmúzie...176 // 13.4 ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. // ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity a impulzivity...177 // Příčiny ADHD...178 // Projevy ADHD...178 // Diagnostika ADHD...179 // Jak pomoci dítěti s ADHD...181 // 14 Leváctví...183 // 14.1 Čím je způsobeno leváctví nebo praváctví...184 // 14.2 Diagnostika
laterality...185 // 14.3 Leváctví a čtení...188 // 15 Právní normy a institucionální zajištění diagnostiky...191 // Literatura...195
(OCoLC)228781068
cnb001792751

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC