Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
77 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0586-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie: s. 76
Inženýrství genové - učebnice vysokošk.
000032935
1. Stručný průvodce skriptem ... 5 // 2. Vnášení DNA do buněk ... 12 // 2.1. Jak poznáme buňku transformovanou vektorem? ... 13 // 2.2. Jak odlišit klon transformovaný rekombinantní DNA? ... 14 // 2.2.1. Příklad rozlišení na základě možnosti detekce rekombinantního kmene ... 14 // 2.2.2. Příklad rozlišení rekombinantního kmene na základě negativní selekce ... 15 // 2.2.3. Příklad pozitivní selekce... 16 // 3. Metody genetických modifikací iisc/???/?? co// ... 17 // 3.1. Příklady mutantů E. coli, užívaných v genovém inženýrství ... 18 // 3.2. Vektory plazmidového typu ? E. coli ... 19 // 3.2.1. Klonovací vektory ... 19 // 3.2.2. Ostatní typy plazmidových vektorů ... 20 // 3.3. Vektory odvozené od bakteriofága A ... 22 // 3.3.1. Balení DNA do bakteriofágových partikulí ? v/rra ... 23 // 3.3.2. Příprava rekombinantní DNA a selekce rekombinantních klonů ... 24 // 3.3.2.1. Selekce pomocí E. coli hfl-... 25 // 3.3.2.2. Detekce pomocí genu lacZ ... 25 // 3.3.2.3. Selekce pomocí kmenů ... 25 // 3.3.2.4. Selekce u substitučních vektorů ... 26 // 3.3.3. Bakteriální kmeny pro práci s Á-vektory ... 26 // 3.3.4. Izolace bakteriofága X ... 26 // 3.3.5. Využití X vektorů ... 26 // 3.4. Vektory odvozené od DNA bakteriofága M13 ... 27 // 3.4.1. Zvláštnosti izolace M13-DNA ... 27 // 3.4.2. Využití vektorů typu M13 ... 27 // 3.5. Kosmidy... 28 // 3.6. Kombinované a skupinové vektory ... 28 //
4. Metody genetickýchmodifikací u kvasinek ... 30 // 4.1. Saccharomyces cerevisiae mikrobiálním modelem eukaryotického organizmu ... 30 // 4.2. Klasifikace vektorů a zdroje důležitých sekvencí ... 33 // 4.2.1. Využití integrativních vektorů ... 35 // 4.2.2. Využití replikativních vektorů ... 37 // 4.2.3. Využití arteficiálních chromozómů ... 37 // 4.3. Transformace kvasinkových buněk ... 37 // 5. Cesta od sekvence nukleotidů ? funkční analýze genomu ... 39 // 5.1. Příklad Saccharomyces cerevisiae... 39 // 5.1.1. Historie projektu sekvencování ... 39 // 5.1.2. Počítačová analýza sekvenčních dat ... 40 // 5.1.3. Funkční analýza genomu ... 42 // 6. Izolace genů aj. genetických elementů z DNA knihoven ... 44 // 6.1. Způsoby přípravy a uchovávání knihoven ... 45 // 6.2. Hledání v DNA knihovnách ... 46 // 6.3. Další možnosti získání genů a jiných sekvencí ... 47 // 6.4. Charakterizace izolátů ... 48 // 7. Sekvencování ... 49 // 8. Identifikace genů a regulačních sekvencí ... 50 // 8.1. Lokalizace genu na klonovaném fragmentu ... 50 // 8.2. Lokalizace 3’ a 5’ konců genové sekvence a intronů ... 50 // 8.2.1. Test nukleázové protekce DNA... 50 // 8.2.2. Metoda prodlužování primem ... 51 // 8.3. Analýza regulačních oblastí ... 51 // 8.4. Procházka po chromozómu... 52 // 9. Mutageneze in vitro a in vivo... 53 // 9.1. Chemická mutageneze ... 53 // 9.2. Metody pro cílené zavádění delecí... 54 // 9.3. Příprava malých inzercí ... 55 // 9.4. Náhodná mutageneze substitučního typu ... 55 // 9.5. Oligonukleotidem řízená mutageneze ... 55 // 9.6. Cílená mutageneze in vivo u kvasinek ... 58 // 9.7. Použití mutageneze ... 60 //
10. Exprese cizorodých genů ... 62 // 10.1. Exprese v E. coli ... 62 // 10.1.1. Komponenty pro výstavbu expresní kazety... 63 // 10.1.2. Strategie přípravy rekombinantní DNA ... 64 // 10.2. Kvasinkové expresní systémy ... 66 // 11. Metody pro charakterizaci genové exprese ... 68 // 11.1. „Northern blotting“... 68 // 11.2. Titrační analýza ... 69 // 11.3. Transkirpce in vitro ... 69 // 11.4. Hybridizace ? sita ... 70 // 11.5. Sledování na úrovni translace ... 70 // 11.6. RT PCR v reálném čase ... 71 // 11.7. Expresní profily na úrovni mRNA ... 71 // 11.8. Hromadné porovnávání zastoupení proteinů ... 71 // 12. Sledování interakcí proteinů s DNA ... 72 // 12.1. Vazba na filtr (Filter binding assays) ... 72 // 12.2. Zpomalovací test (gel retardation assays) ... 72 // 12.3. Stopování in vitro (footprinting) ... 72 // 12.4. Stopování in vivo ... 73 // 12.5. Jednohybridní systémy ... 73 // 13. Sledování vzájemné interakce proteinů ... 74 // 13.1. Fyzikální metody sledování interakce proteinů ... 74 // 13.2. Dvoj hybridní systémy... 74 // 14. Doporučená literatura ... 76

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC