Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:57x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 2000
359 s. : il.

objednat
ISBN 80-85866-45-5 (váz.)
Lékařství
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, rejstřík
Fyziologie - učebnice vysokošk.
000032944
Obsah // Úvod ... 15 // 1. Buněčná fyziologie (N. Kříž)...17 // 1.1 Struktura a funkce buněk ...17 // 1.1.1 Plazmatická membrána...17 // 1.1.2 Jádro - nucleus...17 // 1.1.3 Ribozomy...19 // 1.1.4 Endoplazmatické retikulum...19 // 1.1.5 Golgiho aparát...19 // 1.1.6 Lyzozomy...20 // 1.1.7 Peroxizomy...20 // 1.1.8 Mitochondrie...20 // 1.1.9 Centrioly...21 // 1.1.10 Cytoskelet...21 // 1.2 Složení a funkce buněčné membrány...21 // 1.2.1 Struktura a složení membrán...22 // 1.2.2 Hlavní funkce buněčných membrán...23 // 1.2.3 Mezibuněčné kontakty...23 // 1.3 Transportní buněčné prostory a mechanizmy přenosu látek ...23 // 1.3.1 Prostá difúze...24 // 1.3.2 Přestup iontovými kanály...24 // 1.3.3 Spřažený transport...25 // 1.3.4 Aktivní transport...26 // 1.3.5 Endocytóza a exocytóza...27 // 1.4 Molekulové principy regulace buněčných funkcí // (vnitřní regulace - genetická)...28 // 1.5 Výměna informace, komunikace mezi buňkami // (vnější regulace na úrovni cytoplazmatické membrány)...28 // 1.5.1 Elektrochemická rovnováha na membráně...29 // 1.5.2 Klidový membránový potenciál...29 // 1.5.3 Prvky vnější regulace na membráně...30 // 1.5.4 Druzí poslové - second messengers ...30 // 5 // 2. Iontové kanály (N. Kříž)...32 // 2.1 Iontové kanály otevřené...32 // 2.1.1 Na’kanály...32 // 2.1.2 K‘kanály...32 // 2.1.3 Únikové kanály, kalium-natrium „leak“ kanály...33 // 2.1.4 H:0 kanály...33 // 2.2 Iontové
kanály řízené napětím...33 // 2.2.1 Na’ kanály řízené napětím...33 // 2.2.2 K’ kanály řízené napětím...35 // 2.2.3 Ca2’ kanály řízené napětím...35 // 2.2.4 Cl" kanály řízené napětím...36 // 2.3 Iontové kanály řízené chemicky...36 // 2.3.1 Receptory v přímé vazbě s iontovými kanály...37 // 2.3.2 Aktivace receptoru kanálu je spojena s G-proteiny...39 // 2.4 Iontové kanály řízené napětím i chemicky...41 // 2.5 Iontové kanály řízené fyzikálními impulzy...41 // 2.5.1 Mechanicky řízené iontové kanály...41 // 2.5.2 Reakce iontových kanálů na světelnou energii...41 // 3. Mediátory a modulátory nervového přenosu (A. Yamamotová)...43 // 3.1 Acetylcholin...43 // 3.2 Noradrenalin...44 // 3.3 Dopamin...44 // 3.4 Serotonin...44 // 3.5 Kyselina glutamová...45 // 3.6 Kyselina y-aminomáselná (GABA)...45 // 3.7 Glycin...45 // 3.8 Histamin...45 // 3.9 Peptidy...46 // 4. Působení oxidu dusnatého v organizmu (J. Myslivečkova)...47 // 4.1 Mechanizmus vzniku...47 // 4.2 Uplatnění oxidu dusnatého v řízení krevního oběhu...47 // 4.3 Uplatnění oxidu dusnatého v činnosti jiných systémů...48 // 5. Fyziologie tělních tekutin (R. Rokyta)...50 // 5.1 Rozdělení tělesné vody...50 // 5.2 Složení tělních tekutin...52 // 5.3 Příjem a výdej vody...54 // 5.4 Regulace příjmu vody...55 // 6 // 5.5 // 5.6 // Koloběh vody mezi orgány...55 // Posuny v tělesné vodě při příjmu různě osmoticky aktivních roztoků.57
// 6.1 // 6.2 // 6.2.1 // 6.2.2 // 6.2.3 // 6.3 // 6.4 // 6.4.1 // 6.4.2 // 6.5 // Krev (R. Rokyta) ... // Krevní plazma... // Formované krevní elementy .. Červené krvinky - erytrocyty // Bílé krvinky - leukocyty... // Krevní destičky - trombocyty Zástava krvácení - hemostáza // Krevní skupiny... // Systém ? ??... // Rh-systém... // Krevní transfuze... // 58 // 59 // 60 60 65 // 65 // 66 67 67 // 67 // 68 // 7. Acidobazická rovnováha a její udržování (T. Paul)...70 // 7.1 Acidobazická rovnováha roztoků...70 // 7.2 Acidobazická rovnováha tělesných tekutin...71 // 7.3 Vylučování iontů H+ do okolního prostředí...72 // 7.4 Klinické obrazy poruch acidobazické rovnováhy...74 // 8. Fyziologie imunitního systému (K. Bernášková)...75 // 8.1 Nespecifická imunita...75 // 8.1.1 Kožní a slizniční bariéry...76 // 8.1.2 Fagocytóza...76 // 8.1.3 Komplement...77 // 8.1.4 NK buňky...78 // 8.1.5 Interferon...78 // 8.1.6 Zánět...78 // 8.2 Prostředky specifické imunity...78 // 8.2.1 Humorální imunita...79 // 8.2.2 Buněčná imunita...80 // 8.3 Řízení imunity...80 // 8.4 Využití imunity: imunizace...82 // 8.5 Poruchy imunity...82 // 9. Fyziologie dýchání (J. Šulc)...84 // 9.1 Ventilace...88 // 9.2 Distribuce dýchacích plynů...92 // 9.3 Difúze (transport kyslíku a oxidu uhličitého alveolokapilámí membránou)..93 // 7 // 9.4 Perfuze (plieni cirkulace)...94 // 9.5 Transport ?? a CO. krví...97 // 9.6 Regulace dýchání...99
// 10. Fyziologie srdce a krevního oběhu (T. Paul, A. Stančák)...105 // 10.1 Funkce krevního oběhu...105 // 10.2 Funkční morfologie srdce...105 // 10.3 Funkce chlopní...106 // 10.4 Srdce jako pumpa...107 // 10.5 Srdeční revoluce...109 // 10.6 Převodní systém srdeční...111 // 10.7 Srdeční stah...113 // 10.8 Stažlivost - kontraktilita...114 // 10.9 Srdeční výdej a jeho měření...115 // 10.10 Zevní projevy srdeční činnosti...116 // 10.11 Elektrické projevy srdeční činnosti...117 // 10.12 Řízení srdeční činnosti...120 // 10.13 Krevní tlak a hemodynamika...122 // 10.14 Průtok krve v jednotlivých orgánech...125 // 10.15 Oběh lymfy...126 // 10.16 Fetální oběh...127 // 11. Fyziologie trávení a vstřebávání (K. Bernášková)...129 // 11.1 Trávení...129 // 11.1.1 Obecné principy stavby, motility, prekrvení a řízení trávicího systému.129 // 11.1.2 Ústní dutina...133 // 11.1.3 Jícen...135 // 11.1.4 Žaludek...135 // 11.1.5 Tenké střevo...137 // 11.1.6 Tlusté střevo...139 // 11.1.7 Pankreas a žlučník...139 // 11.2 Trávení jednotlivých živin...141 // 11.3 Vstřebávání...143 // 11.4 Játra...144 // 11.4.1 Funkce jater...146 // 11.4.1.1 Metabolické funkce jater...146 // 11.4.1.2 Biotransformační funkce jater...147 // 11.4.1.3 Sekreční a exkreční funkce jater...147 // 11.4.1.4 Další funkce jater...148 // 12. Metabolizmus (?. Bernášková)...149 // 8 // 13. // Fyziologie výživy, vitaminů a minerálů (K.
Bernášková, R. Rokyta)...154 // 13.1 Výživa...154 // 13.2 Základní živiny...155 // 13.2.1 Fyziologický význam cukrů...155 // 13.2.2 Fyziologický význam tuků...155 // 13.2.3 Fyziologický význam bílkovin...156 // 13.3 Vitaminy...157 // 13.4 Minerální a stopové prvky...160 // 13.5 Řízení příjmu potravy...162 // 13.6 Poruchy příjmu potravy...163 // 14. Fyziologie vylučování ledvinami (K. Bernášková, R. Rokyta)...165 // 14.1 Fyziologie ledvin...165 // 14.1.1 Struktura ledvin...165 // 14.1.2 Průtok krve ledvinami...167 // 14.1.3 Funkce jednotlivých částí nefronu...168 // 14.1.4 Mechanizmus vytváření koncentračního gradientu ve dřeni...170 // 14.1.5 Přehled vstřebávání jednotlivých látek...170 // 14.2 Tvorba a vylučování moči...171 // 14.2.1 Definitivní moč...171 // 14.2.2 Vývodné cesty močové...171 // 14.2.3 Močení...171 // 14.3 Přehled funkcí ledvin...172 // 14.4 Řízení činnosti ledvin...173 // 14.4.1 Řízení průtoku krve ledvinami...173 // 14.4.2 Řízení tubulárních procesů...174 // 14.5 Funkční zkoušky ledvin...174 // 15. Fyziologie kůže (R. Rokyta)...176 // 15.1 Funkce kůže...176 // 15.2 Kožní adnexa...179 // 16. Termoregulace (K. Bernášková)...181 // 16.1 Tělesná teplota...181 // 16.1.1 Teplota slupky a jádra...181 // 16.1.2 Kolísání tělesné teploty...181 // 16.2 Tvorba a výdej tepla...182 // 16.3 Pot...183 // 16.4 Regulace tělesné teploty...184 // 16.4.1 Mechanizmy snižování
tělesné teploty...184 // 9 // 16.4.2 Mechanizmy zvyšování tělesné teploty...184 // 16.5 Termoregulace u novorozence... 184 // 16.6 Stavy spojené se změnou tělesné teploty...185 // 17. Žlázy s vnitřní sekrecí (K. Bernášková)...186 // 17.1 Chemická struktura hormonů a mechanizmus jejich účinku...186 // 17.2 Řízení činnosti endokrinních žláz...189 // 17.3 Poruchy funkce endokrinních žláz...190 // 17.4 Klasické endokrinní žlázy...191 // 17.4.1 Hypotalamus...191 // 17.4.2 Hypofyza...193 // 17.4.2.1 Adenohypofyza...194 // 17.4.2.2 Neurohypofýza...197 // 17.4.3 Štítná žláza (glandula thyreoidea)...198 // 17.4.4 Kalcitropní hormony: kalcitonin, parathormon, vitamin D // a metabolizmus vápníku...199 // 17.4.5 Hormony slinivky břišní (pankreatu)...202 // 17.4.6 Nadledviny - dřeň a kůra...204 // 17.5 Další důležité hormony...209 // 18. Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu (R. Rokyta)...213 // 18.1 Mužský pohlavní systém...213 // 18.2 Ženský pohlavní systém...217 // 18.2.1 Ženské pohlavní hormony...217 // 18.2.2 Menstruační cyklus...219 // 18.2.3 Fyziologie těhotenství a porodu...222 // 19. Obecná neurofyziologie (J. Myslivečková) // 19.1 // 19.2 // 19.2.1 // 19.2.2 // 19.2.3 // 19.3 // 19.3.1 // 19.3.2 // 19.3.3 // 19.3.4 // 19.4 // 19.5 // Funkční rozdělení neuronu... // Vzruch... // Podmínky účinnosti podnětu... // Projevy vzruchu... // Vedení vzruchu... // Spojení mezi neurony - synapse...
Neuronové receptory a iontové kanály... // Elektrické projevy synaptického přenosu... // Změny synaptického přenosu... // Funkční vlastnosti synapsi... // Funkce neuroglie a extracelulárního prostoru... // Některé zvláštnosti cévního zásobení a metabolizmu mozku // 10 // 19.5.1 Systém mozkových bariér...241 // 19.5.2 Mozkomíšní mok...242 // 19.5.3 Energetický metabolizmus nervstva...243 // 20. Fyziologie svalů (K. Bernášková)...244 // 20.1 Příčně pruhované svaly...244 // 20.1.1 Typy příčně pruhovaných svalů...247 // 20.1.2 Motorická jednotka příčně pruhovaného svalu...248 // 20.2 Hladké svaly...249 // 20.3 Nervosvalový přenos...250 // 20.4 Projevy činnosti svalstva...251 // 20.4.1 Projevy mechanické...251 // 20.4.2 Projevy elektrické...252 // 20.4.3 Projevy strukturální...253 // 20.4.4 Projevy chemické...253 // 20.4.5 Projevy tepelné...254 // 20.5 Svalová síla...254 // 20.6 Svalová práce...254 // 20.7 Svalový výkon...255 // 20.8 Svalová únava...255 // 21. Fyziologie centrálního nenového systému // (J. Myslivečková, R. Rokyta)...256 // 21.1 Funkce páteřní míchy...256 // 21.1.1 Míšní reflexy...258 // 21.1.2 Přerušení páteřní míchy...260 // 21.2 Funkce mozkového kmene...261 // 21.2.1 Prodloužená mícha...261 // 21.2.2 Varolůvmost...262 // 21.2.3 Střední mozek...262 // 21.3 Funkce retikulámí formace...263 // 21.3.1 Mozková kůra a systém retikulámí formace...264 // 21.4 Funkce mozečku...264
// 21.5 Talamus...266 // 21.5.1 Specifická senzorická jádra...267 // 21.5.2 Nespecifická, převážně senzorická jádra...267 // 21.5.3 Motorická jádra...269 // 21.5.4 Asociační jádra...269 // 21.6 Bazálni ganglia...270 // 21.7 Funkce mozkové kůry...271 // 11 // 22. // Senzorické systémy (J. Myslivečková, R. Rokyta) // 22.1 Čichový systém... // 22.2 Chuťový systém... // 22.3 Somatoviscerální systém... // 22.3.1 Hmatové čití... // 22.3.2 Tepelné čití... // 22.3.3 Hluboké čití... // 22.3.4 Útrobní čití... // 22.3.5 Somatoviscerální aferentace... // 22.3.6 Bolest... // 22.4 Sluchový systém... // 22.4.1 Mechanizmus přenosu zvuku... // 22.4.2 Bioelektrické projevy přenosu vláskovými buňkami // 22.4.3 Aferentní sluchová dráha... // 22.5 Vestibulární systém... // 22.5.1 Aferentace do mozkové kůry... // 22.5.2 Vestibulární reflexy a motorické funkce... // 22.6 Zrakový systém... // 22.6.1 Optický systém oka... // 22.6.2 Analýza a syntéza na sítnici... // 22.6.3 Zraková aferentace... // 23. Elektrofyziologická diagnostika v neurofyziologii (R. Rokyta)...302 // 23.1 // 23.2 // 23.3 // 23.4 // 23.5 // Elektroencefalografie... // Magnetoencefalografie... // Evokované potenciály... // Snímání stejnosměrných nebo střídavých potenciálů mozkové kůry Jednotková aktivita... // 302 // 304 // 304 // 307 // 308 // 24. Motorický systém (J. Myslivečková)...309 // 24.1 Systém polohy - mimovolní motorika...309
24.2 Systém pohybu - volní motorika...310 // 25. Autonomní nervový systém (J. Myslivečková)...312 // 25.1 Periferní část autonomního nervového systému...312 // 25.2 Centrální část autonomního nervstva...314 // 25.3 Mediátory autonomního nervstva...314 // 26. // 26.1 // 12 // Limbický systém (J. Myslivečková) Hypotalamus... // 317 // 318 // 26.1.1 Hypotalamus a autonomní regulace...319 // 26.1.2 Hypotalamus a chování...320 // 26.2 Hipokampus...320 // 26.3 Amygdala...320 // 26.4 Limbická kůra...321 // 27. Integrační a asociační činnost nervového systému (J. Myslivečková) ... 322 // 27.1 Plasticita nervového systému...324 // 27.2 Chování...324 // 27.2.1 Mimovolní chování... 325 // 27.2.2 Volní chování...325 // 27.3 Útlum a jeho druhy...327 // 27.4 Dynamika integračních dějů...327 // 27.5 Učení...328 // 27.6 Paměť...329 // 27.6.1 Elektrofyziologické projevy učení a paměti...330 // 27.6.2 Neuronální mechanizmy paměti...330 // 27.7 Řeč a myšlení...330 // 28. Chronobiologie (A. Yamamotová)...332 // 28.1 Klasifikace biologických rytmů...333 // 28.2 Cirkadiánní rytmy...334 // 28.2.1 Vlastnosti cirkadiánního oscilátoru...335 // 28.2.2 Zpracování informací o čase...335 // 28.2.3 Desynchronizace cirkadiánních rytmů...336 // 28.2.4 Rytmy kolísání výkonnosti...338 // 28.3 Střídání ročních období...338 // 29. Fyziologie spánku (A. Yamamotová)...339 // 29.1 Spánkové cykly...339 // 29.2 Spánková
stadia...340 // 29.3 Vegetativní projevy ve spánku...341 // 29.4 Sekrece hormonů a spánek...341 // 29.5 Potřeba spánku...342 // 29.6 Fylogeneze a ontogeneze spánku...343 // 29.7 Spánkové modely a teorie...343 // 29.7.1 Pasivní teorie spánku...343 // 29.7.2 Aktivní teorie spánku...343 // 29.7.3 Bazálni cykly klidu a aktivity...344 // 29.7.4 Dvoufaktorová teorie spánku...344 // 29.7.5 Humorální teorie spánku...346 // 13 // 29.8 Funkční význam spánku...346 // 29.9 Spánková deprivace...347 // 29.10 Psychická činnost ve spánku a sny...347 // 29.10.1 Psychologický význam snů...347 // 29.10.2 Fyziologický význam snů...348 // Rejstřík ...349 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC