Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28.2) Půjčeno:282x 
BK
2., přeprac. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
249 s. : il.

objednat
ISBN 978-80-7368-234-7 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulty
Chybný údaj o vydání, ve skutečnosti se jedna o 3. přeprac. vyd.
Obsahuje černobílé ilustrace a grafy, bibliografické odkazy, rejstřík
Určeno studentům ZSF OU
Člověk - fyziologie - učebnice vysokošk.
Fyziologie - učebnice vysokošk.
000032947
1 FYZIOLOGIE BUŇKY...10 // 1.1 Živá soustava - vymezení pojmu...11 // 1.2 Obecná charakteristika organizace prokaryotních a eukaryotních buněk...11 // 1.3 Organizace strukturálních složek eukaryotních buněk mnohobuněčných organizmů. 12 // 1.3.1 Transport látek přes cytoplazmatickou membránu:...18 // 1.3.2 Cytoplazmatické struktury...20 // 1.4 Organizace genetické informace eukaryotních buněk...22 // 1.4.1 Mechanizmy exprese genů v eukaryotních buňkách...22 // 1.5 Buněčný cyklus a reprodukce eukaryotních buněk...24 // 1.5.1 Mechanizmy dělení jader eukaryotních buněk ( karyokinéze )...24 // 2 FYZIOLOGIE KRVE...27 // 2.1 Obecné vlastnosti krve...28 // 2.2 Krevní plazma... 28 // 2.2.1 Bílkoviny krevní plazmy...29 // 2.3 Nárazníkový (pufrový) systém krve...30 // 2.4 Tvorba krevních elementů...31 // 2.5 Červené krvinky...33 // 2.5.1 Membrána erytrocytů...33 // 2.6 Hemolýza...34 // 2.6.1 Hemoglobin...34 // 2.6.2 Tvorba a zánik červených krvinek...36 // 2.7 Krevní destičky...39 // 2.8 Hemostáza...39 // 2.9 Fibrinolýza, inhibice srážení krve, poruchy hemostázy...41 // 2.10 Krevní skupiny...41 // 2.10.1 Skupinový systém ABO...42 // 2.10.2 Skupinový systém Rh...44 // 2.10.3 Ostatní skupinové systémy...44 // 2.11 Slezina... 44 // 2.11.1 Funkce sleziny...44 // 3 FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU...46 // 3.1 Bílé krvinky (Leukocyty)...47 // 3.1.1 Granulocyty...48 // 3.1.2 Lymfocyty...49 // 3.2 Nespecifická (vrozená)
imunita:...50 // 3.2.1 Kůže a sliznice...50 // 3.2.2 Fagocytóza...50 // 3.2.3 Přirozená cytotoxicita...50 // 3.2.4 Komplement...51 // 3.3 Specifická imunita...51 // 3.3.1 Látková imunita...52 // 3.3.2 Buněčně zprostředkovaná imunita...53 // 4 FYZIOLOGIE SRDCE...54 // 4.1 Funkční anatomie srdce...55 // 4.2 Vznik a šíření vzruchů v srdci...55 // 4.3 Srdeční nervy, řízení srdeční frekvence...56 // 4.3.1 Reflexy uplatňující se při řízení srdeční frekvence:...57 // 4.4 Srdeční cyklus...59 // 3 // 4.4.1 Stazlivost srdečního svalu - Starlingův zákon...60 // 4.5 Ejekční frakce levé komory (UVEE)...60 // 4.6 Energetické zajištění srdeční činnosti...62 // 4.7 Elektrická aktivita srdce...62 // 4.7.1 Elektrokardio grafie...64 // 4.8 Vyšetřovací metody v kardiológii...64 // 5 FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY...66 // 5.1 Obecný popis krevního oběhu...67 // 5.2 Funkční morfologie cév...68 // 5.3 Funkční rozdělení cév...68 // 5.4 Lymfatický oběh...71 // 5.5 Hemodynamika krevního oběhu...71 // 5.6 Krevní tlak...72 // 5.6.1 Princip měření krevního tlaku...73 // 5.6.2 Korotkovovy fenomény při měření krevního tlaku...73 // 5.6.3 Vliv gravitace na krevní tlak...73 // 5.6.4 Vliv věku na velikost krevního tlaku...74 // 5.6.5 Krevní tlak v žilním systému...74 // 5.7 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech...75 // 5.7.1 Plieni cirkulace...75 // 5.7.2 Koronární oběh...75 // 5.7.3 Mozková cirkulace...75
// 5.7.4 Průtok krve ledvinami...76 // 5.7.5 Kosterní svalstvo...76 // 5.7.6 Průtok krve kůží...76 // 5.8 Regulace krevního oběhu...76 // 5. S. 1 Místní regulační systémy:...76 // 5.8.2 Nervové mechanismy:...76 // 5.8.3 Mechanismy enzymatické a hormonální:...76 // 5.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC