Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:6x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
288 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1283-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-6694-2 (online ; pdf)
Sestra
V pub. též logo Avicenum
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 276
Popsáno podle tištěné verze
Gastroenterologie - učebnice
Hepatologie - učebnice
000032994
Seznam použitých zkratek...15 // Úvod...18 // 1 Anatomie (Z. Nováková)...19 // 1.1 Obecná stavba stěny trávicí trubice...19 // 1.2 Dutina ústní, cavitas oris...19 // 1.2.1 Rty, labia...19 // 1.2.2 Tváře, buccae...20 // 1.2.3 Předsíň dutiny ústní, vestibulum oris...20 // 1.2.4 Vlastní dutina ústní, cavitas oris propria...21 // 1.2.5 Zuby, dentes ...21 // 1.2.6 Patro, palatum...22 // 1.2.7 Jazyk, lingua...■...22 // 1.2.8 Slinné žlázy, glandulae salivariae...23 // 1.3 Hltan, pharynx...24 // 1.4 Jícen, oesophagus...25 // 1.5 Žaludek, gaster (ventriculus)...26 // 1.6 Tenké střevo, intestinum tenue...27 // 1.6.1 Dvanáctník, duodenum...27 // 1.6.2 Lačník a kyčelník, jejunum a ileum...27 // 1.7 Tlusté střevo, intestinum crassum...28 // 1.7.1 Slepé střevo, caecum ...29 // 1.7.2 Tračník, colon ...:... 29 // 1.7.3 Konečník, rectum ...30 // 1.8 Játra a žlučové cesty... 30 // 1.8.1 Játra, hepar...30 // 1.8.2 Žlučové cesty...30 // 1.8.3 Žlučník, vesica fellea...32 // 1.9 Slinivka břišní, pancreas...32 // 1.10 Pobřišnice, peritoneum...33 // 2 Funkce trávicího traktu (J. Pokorný)...35 // 2.1 Trávení...35 // 2.2 Vstřebávání...35 // 2.3 Sekrece...36 // 2.4 Pohyby trávicího traktu...37 // 2.5 Vylučování...38 // 2.6 Obrana organizmu... 39 // 2.7 Řízení funkcí trávicího traktu...39 // 2.8 Skladování potravy...40 // 2.9 Činnost jednotlivých oddílů trávicího traktu...41 // 3 Vyšetření v gastroenterologii
(V. Jirásek)...45 // 3.1 Základní vyšetření v gastroenterologii...45 // 3.1.1 Anamnéza...46 // 3.1.2 Speciální anamnéza v gastroenterologii...47 // 3.1.3 Fyzikální vyšetření...48 // 3.2 Nejdůležitější vyšetřovací metody v gastroenterologii ... 50 // 3.2.1 Biochemické vyšetření...50 // 3.2.2 Ultrasonografie, vyšetření ultrazvukem...50 // 3.2.3 Endoskopie ...51 // 3.2.4 Operativní (terapeutická) endoskopie...54 // 3.2.5 Zobrazovací vyšetřovací metody...56 // 3.2.6 Vyšetření stolice...57 // 3.2.7 Speciální vyšetřovací metody...57 // 4 Příprava na endoskopická vyšetření (l. Pěchoučková) 61 // 4.1 Psychologická příprava...61 // 4.2 Farmakologická příprava...63 // 4.3 Kontrola laboratorních výsledků...64 // 4.4 Endoskopický šálek...64 // 4.5 Příprava před vyšetřením...65 // 4.6 Žilní přístup...65 // 4.7 Příprava na urgentní výkony...65 // 5 Onemocnění jícnu <K. Lukáš)...67 // 5.1 Refluxní choroba jícnu...67 // 5.2 Hiátová hernie...70 // 5.3 Achalázie...70 // 5.4 Poruchy motility jícnu...71 // 5.5 Infekční ezofagitidy...71 // 5.6 Nekrotizující ezofagitida...72 // 5.7 Léky způsobená ezofagitida...72 // 5.8 Záněty chemické - korozívni ezofagitidy...72 // 5.9 Sklerodermie...73 // 5.10 Jícnové prstence a membrány...73 // 5.11 „Steak house“ syndrom...73 // 5.12 Traumatické poškození a dekubitální vředy v jícnu 73 // 5.13 Cizí tělesa...73 // 5.14 Divertikly jícnu...74 // 6
Nemoci žaludku a dvanáctníku (T. Švestka, T. Krechler) 75 // 6.1 Gastritídy...75 // 6.2 Vředová choroba žaludku a duodena...76 // 6.3 Zollingerův-Ellisonův syndrom...78 // 6.4 Bezoár...79 // 7 Nemoci tenkého střeva (M. Dvořák)...81 // 7.1 Malabsorpční syndrom ... 81 // 7.1.1 Primární malabsorpční syndrom...84 // 7.1.1.1 Celiakální sprue (celiakie, glutenová // enteropatie)...84 // 7.1.1.2 Tropická sprue...86 // 7.1.1.3 Selektivní malabsorpce...86 // 7.1.2 Sekundární malabsorpční syndrom...87 // 7.1.2.1 Syndrom krátkého střeva...87 // 7.1.2.2 Syndrom slepé kličky...88 // 7.1.2.3 Postižení tenkého střeva při systémovém // onemocnění...88 // 8.17 Zácpa (obstipace)... 102 // 8.18 Enteroragie... 104 // Funkční poruchy gastrointestinálního traktu (V. Jirásek) ... 105 // 9.1 Definice... 105 // 9.2 Výskyt... 106 // 9.3 Etiopatogeneze... 106 // 9.4 Klinický obraz a klasifikace funkčních poruch... 107 // 9.5 Diagnóza... 112 // 9.6 Diferenciální diagnóza...114 // 9.7 Léčba... 115 // 9.8 Prognóza... 117 // Nemoci slinivky břišní (T. Krechler, T. Švestka)...119 // 10.1 Akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida) 119 // 10.1.1 Definice...119 // 10.1.2 Výskyt...119 // 10.1.3 Etiopatogeneze...120 // 10.1.4 Klinický obraz...121 // 10.1.5 Diagnóza...122 // 10.1.6 Diferenciální diagnóza...123 // 10.1.7 Léčba...123 // 10.1.8 Prognóza...124 // 10.2 Chronický zánět slinivky břišní (chronická pankreatitida)...124
// 10.2.1 Definice...124 // 10.2.2 Výskyt...125 // 10.2.3 Etiopatogeneze...125 // 10.2.4 Klinický obraz...126 // 10.2.5 Diagnóza...126 // 10.2.6 Diferenciální diagnóza...127 // 10.2.7 Léčba ...127 // 10.2.8 Prognóza...127 // 11 Onemocnění jater (R. Brůha, J. Petrtýl)...129 // 11.1 Funkce a anatomie jater...129 // 11.2 Vyšetřovací postupy a metody...132 // 11.3 Akutní jatemí selhání...133 // 11.4 Chronické jatemí choroby...134 // 11.4.1 Poškození jater alkoholem...134 // 11.4.2 Autoimunní hepatitída... 135 // 11.4.3 Primární biliámí cirhóza...135 // 11.4.4 Primární sklerózující cholangitida...136 // 11.5 Jatemí cirhóza...136 // 12 Metabolická onemocnění jater (M. Kaláb)...141 // 12.1 Steatóza jater...141 // 12.2 Porfyrie ... 142 // 12.2.1 Chronická jatemí porfyrie ...142 // 12.2.2 Akutní porfyrie...143 // 12.3 Wilsonova choroba... 145 // 12.4 Hemochromatóza... 146 // 12.5 Sekundární hemochromatóza (hemosideróza)...147 // 12.6 Cysty jater... 148 // 13 Onemocnění žlučníku a žlučových cest (Z. Mareček) 149 // 13.1 Anatomie a fyziologie žlučníku a žlučových cest 149 // 13.2 Diagnostika onemocnění žlučníku a žlučových cest ... 151 // 13.3 Nejčastější choroby žlučníku a žlučových cest... 151 // 13.3.1 Cholelitiáza (žlučové konkrementy)...151 // 13.3.2 Akutní kalkulózní cholecystilida...155 // 13.3.3 Chronická kalkulózní cholecystitida...157 // 13.3.4 Akalkulózní cholecystitida...158 // 13.3.5
Choledocholitiáza...158 // 13.3.6 Akutní cholangitida (cholangoitida)...160 // 13.3.7 Chronická cholangitida...160 // 13.3.8 Stenóza Vaterovy papily...161 // 13.3.9 Postcholecystektomický syndrom...161 // 13.3.10 Biliární dyskineze...161 // 13.3.11 Některé vzácnější afekce...162 // 13.3.11.1 Primární sklerotizující cholangitida... 162 // 13.3.11.2 Hemobilie...162 // 13.3.11.3 Biliární ileus...162 // 13.3.11.4 Biliární peritonitida...163 // 14 Virové hepatitídy (P. Urbánek)...165 // 14.1 Hepatitída A... 166 // 14.1.1 Epidemiologie...166 // 14.2 Hepatitída K... 168 // 14.2.1 Epidemiologie...168 // 14.3 Hepatitída K... 173 // 14.4 Méně významné virové hepatitídy... 176 // 14.4.1 Hepatitída D...176 // 14.4.2 Hepatitída E...176 // 14.4.3 Hepatitída F...176 // 14.4.4 Hepatitída G...176 // 15 Nádory trávicího traktu (E. Dražná, T. Krechler, T. Švestka, // M. Kaláb, Z. Mareček)...177 // 15.1 Výskyt (E. Dražná)... 177 // 15.2 Etiopatogeneze (E. Dražná)... 177 // 15.3 Primární a sekundární prevence zhoubných // nádorů (E. Dražná)... 178 // 15.4 Karcinom jícnu a kardie (E. Dražná)...178 // 15.5 Ostatní zhoubné nádory jícnu (E. Dražná)... 181 // 15.6 Benigní nádory jícnu (E. Dražná)... 181 // 15.7 Karcinom žaludku (E. Dražná, T. Švestka. T. Krechler).. 181 // 15.8 Jiné zhoubné nádory žaludku (E. Dražná, // T. Švestka, T. Krechler)... 183 // 15.9 Benigní nádory žaludku (neinvazivní neoplazie) // (E. Dražná.
T. Švestka, T. Krechler)... 184 // 15.10 Nádory tenkého střeva (E. Dražná)... 184 // 15.11 Nádory slinivky břišní (T. Krechler, T. Švestka)... 187 // 15.12 Nádory jater (M. Kaláb)... 188 // 15.12.1 Primární nádory jater...189 // 15.12.2 Sekundární (metastatické) nádory ...189 // 15.12.3 Nezhoubné (benigní) nádory jater...189 // 15.13 Nádory žlučníku a žlučových cest (Z. Mareček)... 190 // 15.13.1 Karcinom žlučníku...191 // 15.13.2 Nádory žlučových cest...191 // 15.13.3 Karcinom Vaterovy papily...192 // 16 Kolorektální karcinom (M. Bortlík)...195 // 16.1 Definice... 195 // 16.2 Výskyt... 195 // 16.3 Etiologie ...195 // 16.3.1 Faktory zevní ...196 // 16.3.2 Faktory vnitřní...197 // 16.4 Předpokládaná patogeneze...198 // 16.5 Klinický obraz...199 // 16.6 Diferenciální diagnostika...200 // 16.7 Diagnostika...200 // 16.8 Chemoprevence... 201 // 16.9 Léčba...201 // 16.10 Prognóza...202 // 17 Intenzivní péče v gastroenterologii (A. Žák)...203 // 17.1 Definice a vymezení pojmu intenzivní péče // v gastroenterologii...203 // 17.2 Klinicky významné jednotky indikovaných // k přijetí na JIP...204 // 17.2.1 Akutní gastrointestinální krvácení...204 // 17.2.2 Akutní nekróza pankreatu (akutní pankreatitida)...214 // 17.2.3 Toxické megakolon. fulminantní // a pseudomembranózní kolitida...218 // 17.2.4 Syndrom akutní střevní pseudoobstrukce (Ogilvieho syndrom)...221 // 17.2.5 Akutní akalkulózní cholecystitida
(nekrotizující cholecystitida)...222 // 17.2.6 Akutní cholangoitida...223 // 17.2.7 Akutní selhání jater...223 // 17.2.8 Hepatorenální syndrom...226 // 18 Komplikace endoskopických výkonů (J. Petrtýl, R. Brůha)... 229 // 18.1 Úvod...229 // 18.2 Komplikace endoskopických výkonů...229 // 18.2.1 Obecné komplikace endoskopických výkonů... 229 // 18.2.2 Specifické komplikace endoskopických výkonů. 230 // 18.3 Prevence komplikací...234 // 19 Malnutrice a nutriční podpora v gastroenterologii (A. Žák)... 235 // 19.1 Definice malnutrice...235 // 19.2 Prevalence a klinický význam malnutrice...235 // 19.3 Patogeneze malnutrice...235 // 19.4 Klinický obraz malnutrice...237 // 19.5 Posouzení stavu výživy...237 // 19.6 Screening malnutrice...239 // 19.7 Nutriční podpora...242 // 20 Dietologie u nemocí trávicího traktu (J. Šutrová)...243 // 20.1 Speciální šetřící diety...245 // 20.1.1 Dieta č. O-S - čajová...245 // 20.1.2 Dieta č. 1-S - tekutá výživná...245 // 20.1.3 Dieta č. 4-S - s přísným omezením tuků...246 // 20.1.4 Dieta č. 9-S - diabetická šetřící...246 // 20.2 Základní šetřící diety...247 // 20.2.1 Dieta č. 2 - šetřící...247 // 20.2.2 Dieta č. 1 - kašovitá šetřící...247 // 20.2.3 Dieta č. 4 - s omezením tuků...247 // Seznam použitých zkratek 15 // Seznam použitých zkratek // a...arterie, tepna // ABR...acidobazická rovnováha // ALF...fulminantní jaterní selhání (acute liver failure)
ALI...akutní plieni poranění (acute lung injury) // ALP...alkalická fosfatáza // ALT...alaninaminotransferáza // AMS...amyláza // KK...akutní pankreatitida // ARDS...syndrom akutní dechové tísně (Adult Respiratory // Distress Syndrom) // AST...aspartátaminotransferáza // AT...antitrombin // ATB...antibiotikum // BAL...BioArtificial Liver // BD base deficit // BMI...Body Mass Index // Ca...vápník // CEA...karcinoembryonální antigen // CMP...cévní mozková příhoda // CMV...cytomegalovirus // CNS...centrální nervový systém // CPFA...kontinuální plazmafiltrace/adsorpce // CRP K...reaktivní protein // CRRT...kontinuální očišťovací metody/nahrazující funkce // ledvin (continuous renal replacement treatment) // CT...počítačová (computerová) tomografie // CVVH...kontinuální veno-venózní hemofiltrace (continuous // veno-venous hemofiltration) // CVVHD...kontinuální veno-venózní hemodialýza (continuous // veno-venous hemodialysis) // ČR...Česká republika // DM...diabetes mellitus // DIC...diseminovaná intravaskulární koagulace // EBV...virus Epsteina-Barrové // ECT...extracelulámí tekutina // EL...endoskopická ligace // ■h
(OCoLC)85150827
cnb001493954

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC