Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 2000
232 s. : barev. il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7196-193-0 (brož.)
Učebnice pro základní školy
Dotisk v roce 2001
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, rejstřík
000033003
PŘEDMLUVA 8 // 1 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY (R. Kolářová) // CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI 10 // 1.1 Magnetické pole cívky s proudem 14 // 1.2 Elektromagnet a jeho užití 16 // 1.3 Působení magnetického pole na cívku s proudem 21 // 1.4 Elektromotor 24 // 1.5 Elektromagnetická indukce 28 // 2 STŘÍDAVÝ PROUD (R. Kolářová, J. Bohuněk) // 2.1 Vznik střídavého proudu 34 // 2.2 Měření střídavého proudu a střídavého napětí 40 // 2.3 Transformátory 42 // 2.4 Rozvodná elektrická síť 46 // 3 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH (M. Svoboda, J. Bohuněk) // CO UŽ VÍME O VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU 50 // 3.1 Vedení elektrického proudu v kapalinách 51 // 3.2 Vedení elektrického proudu v plynech 55 // 4 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH (M. Svoboda, J. Bohuněk) // 4.1 Jak lze měnit odpor polovodičů 60 // 4.2 Polovodiče typu N a P 65 // 4.3 Polovodičová dioda 66 // 4.4 Dioda jako usměrňovač 71 // 4.5 Další součástky s jedním přechodem PN 74 // 5 BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM (M. Svoboda, J. Bohuněk) // 5.1 Elektrické spotřebiče v domácnosti 78 // 5.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 81 // 5.3 První nomoc nři úrazu elektrickvm nroudem 85 // 6 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ (I. Štoll) // 6.1 Elektromagnetické vlny a záření 86 // 6.2 Zdroje záření 96 // 7 SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ (J. Bohuněk, R. Kolářová) // CO UŽ VÍME O SVĚTLE 101 // 7.1 Lom světla 104 // 7.2 Čočky 110 // 7.3 Optické vlastnosti oka 115 // 7.4 Lupa a mikroskop 117 // 7.5 Dalekohledy 121 //
8 JADERNÁ ENERGIE (I. Štoll) // CO UŽ VÍME O ATOMECH 124 // 8.1 Atomová jádra 126 // 8.2 Radioaktivita 128 // 8.3 Využití jaderného záření 131 // 8.4 Jaderné reakce 133 // 8.5 Uvolňování jaderné energie 135 // 8.6 Jaderný reaktor 138 // 8.7 Jaderná energetika 141 // 8.8 Ochrana před zářením 146 // 9 ZEMĚ A VESMÍR (J. Bohuněk, M. Wolf) // 9.1 Sluneční soustava 150 // 9.2 Naše Galaxie 161 // 9.3 Kosmonautika 167 // 10 ČEMU JSTE SE VE FYZICE NAUČILI (R. Kolářová, J. Bohuněk) // 10.1 Vlastnosti látek a jejich částicové složení 171 // 10.2 Měření fyzikálních veličin 173 // 10.3 Pohyb 174 // 10.4 Síla 177 // 10.5 Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 190 // 10.6 Tepelné jevy 192 // 10.7 Elektrické a magnetické jevy 197 // 10.8 Elektromagnetické záření. Světelné jevy 207 // 10.9 Zvukové jevy 208 // 10.10 Energie a její přeměny 210 // 10.11 Země a vesmír 215 // L LABORATORNÍ ÚLOHY (R. Kolářová, J. Bohuněk) // 1. Laboratorní úloha 216 // 2. Laboratorní úloha 218 // 3. Laboratorní úloha 220 // 4. Laboratorní úloha 222 // 5. Laboratorní úloha 223 // REJSTŘÍK 226 // VÝSLEDKY ÚLOH 230
(OCoLC)85006430
cnb000977570

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC