Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:20x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
861 s. : il. ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-0548-6 (váz.)
ISBN 978-80-247-7038-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7950-8 (online ; epub)
V pub. uvedeno též logo Avicenum
Obsahuje bibliografie na konci kapitol, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Geriatrie - monografie
Gerontologie - monografie
000033016
ÚVOD 45 // 1 GERONTOLOGIE 47 // 1.1 Základní pojmy-stáří, gerontologie a geriatrie 47 // 1.2 Demografie stáří 50 // 1.3 Involuce 67 // 1.4 Nejvýznamnější biologické mechanismy stárnutí 73 // 1.5 Odchylky a poruchy stárnutí a genetická dispozice některých chorob stáří 90 // 1.6 Tělesné projevy stáří 99 // 1.7 Psychická involuce a psychologické aspekty adaptace ve stáří 103 // 1.8 Zdravotní a funkční stav ve stáří 115 // 1.9 Pozitivní ovlivnitelnost funkčního a zdravotního stavu ve stáří 138 // 2 KOMPLEXNÍ GERIATRICKÉ HODNOCENÍ (CGA) 165 // 2.1 Pojetí komplexního geriatrického hodnocení 165 // 2.2 Klinické vyšetření geriatrického pacienta 171 // 2.3 Hodnocení poruch stoje a chůze 179 // 2.4 Hodnocení nutričního stavu 183 // 2.5 Hodnocení psychických funkcí u seniorů 183 // 2.6 Pojetí a hodnocení tělesné zdatnosti seniora 190 // 2.7 Hodnocení soběstačnosti a výkonnosti 196 // 3 GERIATRICKÁ SYNDROMOLOGIE 205 // 3.1 Atypická symptomatologie chorob ve stáří 205 // 3.2 Závratě, instabilita a pády ve stáří 207 // 3.3 Symptomatologie extrapyramidových poruch 225 // 3.4 Hypokinetický syndrom 228 // 3.5 Dekubity, proleženiny, otlaky (pressure sores, bedsores) 233 // 3.6 Podiatrická problematika ve stáří 241 // 3.7 Inkontinence moči 246 // 3.8 Deliria u pacientů vyššího věku 258 // 3.9 Poruchy spánku ve stáří 263 // 3.10 Poruchy fatických a symbolických funkcí 267 // 3.11 Systémová zánětlivá odpověď jako příčina funkční dekompenzace ve stáří 275 // 3.12 Endotel, jeho funkce a dysfunkce ve stáří 285 // 3.13 Trombofílie a tromboembolická choroba ve stáří 287 // 3.14 Metabolismus a výživa ve stáří 298 // 3.15 Poruchy vnitřního prostředí ve stáří 323 // 3.16 Některé méně časté geriatrické syndromy 332 // 3.17 Termoregulace a její poruchy ve stáří 334 //
3.18 Syndrom bolestivého ramene 337 // 3.19 Vertebrogenní onemocnění 339 // 3.20 Bolest ve stáří 344 // 3.21 Zanedbávání a týrání seniorů (elder abuse) 352 // 3.22 Geriatrický maladaptačný syndrom 362 // 3.23 Syndrom vyhoření (syndrom vyhaslosti, bum out syndrome) 363 // 4 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLEMATIKA GERIATRICKÉ MEDICÍNY 365 // 4.1 Gerontofarmakologie 365 // 4.2 Starý človek a zátěž operačního výkonu a kritického stavu 382 // 4.3 Úrazy, otravy a sebevraždy ve stáří 393 // 4.4 Onkologie v geriatrii 400 // 4.5 Geriatrická léčebná rehabilitace 413 // 4.6 Geriatrická ergoterapie 423 // 4.7 Možnosti a meze psychoterapie ve stáří 433 // 4.8 Programování aktivit, motivování, akceptování a kognitivní rehabilitace 436 // 4.9 Logopedická intervence u geriatrických pacientů 457 // 5 ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 465 // 5.1 Obecná východiska ke zdravotně-sociálním službám pro seniory 465 // 5.2 Terénní zdravotnické a sociální služby pro seniory 467 // 5.3 Nemocniční geriatrická péče 473 // 5.4 Dlouhodobá zdravotní a sociální ústavní péče 490 // 5.5 Vybrané právní otázky v geriatrii 508 // 5.6 Komunitní pojetí služeb pro seniory 515 // 6 INVOLUCE A GERIATRICKÝ VÝZNAMNÉ CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU 517 // 6.1 Involuce mozku 517 // 6.2 Vaskulámí onemocnění mozku 520 // 6.3 Parkinsonova nemoc a jiná extrapyramidová onemocnění 534 // 6.4 Neuropatie, jim příbuzná onemocnění a neurologické poruchy dýchání ve stáří 544 // 6.5 Syndrom demence ve stáří 546 // 6.6 Poruchy afektivity ve stáří 554 // 6.7 Paranoidní stavy ve stáří 559 // 6.8 Závislost na psychotropních látkách a jejich škodlivé užívání ve stáří 564 // 7 INVOLUCE A GERIATRICKÝ VÝZNAMNÉ CHOROBY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU 571 // 7.1 Kardiovaskulární systém ve stáří 571 // 7.2 Hypertenze starších osob 585 //
7.3 Ateroskleróza a hyperlipoproteinemie u starších nemocných 590 // 7.4 Geriatrická angiologie 601 // 7.5 Choroby žilního systému - chronická žilní insuficience a ulcus cruris venosum 611 // 8 INVOLUCE A GERIATRICKÝ VÝZNAMNÁ ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO SYSTÉMU 619 // 8.1 Vývojová kineziologie a svalové dysbalance ve stáří 619 // 8.2 Involuční změny a vybrané geriatrické choroby kosterních svalů 621 // 8.3 Kostní onemocnění ve stáří - metabolické osteopatie 626 // 8.4 Geriatrická revmatologie 645 // 9 INVOLUČNÍ ZMĚNY A GERIATRICKÝ VÝZNAMNÁ ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU 669 // 9.1 Endokrinologie stárnutí u muže v kontextu involuce endokrinního systému 669 // 9.2 Endokrinologie stárnoucí ženy 677 // 9.3 Geriatrický významné endokrinopatie 688 // 10 DIABETES MELLITUS VE VYŠŠÍM VĚKU 693 // 10.1 Epidemiologie poruch glukózové tolerance ve stáří 693 // 10.2 Laboratorní diagnostika poruch tolerance glukózy 694 // 10.3 Klasifikace poruch tolerance glukózy ve vyšším věku 694 // 10.4 Patogenetické a patofyziologické aspekty regulace homeostazy glukózy ve stáří 695 // 10.5 Klinický obraz diabetů ve stáří 697 // 10.6 Léčba diabetů ve stáří 697 // 10.7 Pozdní komplikace diabetů 699 // 11 INVOLUCIA A GERIATRICKÝ VÝZNAMNÁ OCHORENIA RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU 701 // 11.1 Starnutie respiračného systému 701 // 11.2 Vybrané problémy geriatrickej pneumologie 701 // 12 INVOLUCE A GERIATRICKÝ VÝZNAMNÁ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ 711 // 12.1 Poruchy motility trávicí trubice ve stáří 711 // 12.2 Acidopeptická onemocnění ve stáří 713 // 12.3 Žaludeční dyspepsie 715 // 12.4 Divertikulámí choroba tlustého střeva 715 // 12.5 Zácpa 716 // 12.6 Průjem a inkontinence stolice 717 // 12.7 Krvácení do gastrointestinálního traktu 719 // 12.8 Abdominální ischemie 721 // 12.9 Onemocnění biliárního systému 722 //
12.10 Endoskopická bezpečnost u geriatrických nemocných 723 // 13 GERONTOSTOMATOLOGIE 727 // 13.1 Funkce ústní dutiny a chrupu 727 // 13.2 Stomatologické vyšetření starého člověka 730 // 13.3 Základní symptomy v orofaciální oblasti u starších pacientů 732 // 13.4 Orální zdraví ve stáří 733 // 13.5 Onemocnění orofaciální soustavy u starší populace 734 // 14 INVOLUCE A GERIATRICKÝ VÝZNAMNÁ ONEMOCNĚNÍ UROGENITÁLNÍHO SYSTÉMU 739 // 14.1 Geriatrická nefrologie 739 // 14.2 Urologickoandrologická problematika stárnoucího muže 746 // 14.3 Problematika stárnoucí ženy z pohledu gynekologa 761 // 15 IMUNITNÍ SYSTÉM A INFEKČNÍ CHOROBY VE STÁŘÍ 765 // 15.1 Involuce imunitního systému - imunosenescence 765 // 15.2 Infekční nemoci ve vyšším věku 767 // 16 INVOLUCE A GERIATRICKÝ VYZNAMNA ONEMOCNENÍ SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 783 // 16.1 Oční problematika senia 783 // 16.2 Audiologická problematika senia 792 // 17 HEMATOLOGIE VE STÁŘÍ 799 // 17.1 Involuční změny kmenové buňky 799 // 17.2 Involuční změny v bílé řadě 799 // 17.3 Involuční a chorobné změny v červené řadě 800 // 17.4 Involuční změny trombocytů 801 // 17.5 Celularita kostní dřeně 801 // 17.6 Geriatrické aspekty hematologické onkologie 802 // 17.7 Hemokoagulace ve stáří 802 // 18 STÁRNUTÍ KŮŽE A GERIATRICKÁ PROBLEMATIKA V DERMATOLOGII . 805 // 18.1 Anatomie kůže 805 // 18.2 Fyziologie kůže 806 // 18.3 Stárnutí kůže 807 // 18.4 Časté kožní choroby vyššího věku 811 // 19 VÝUKA, VÝZKUM A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V GERIATRII A GERONTOLOGII 817 // 19.1 Výuka 817 // 19.2 Výzkum 821 // 19.3 Gerontogogika 822 // Literatura 823 // Rejstřík 825
(OCoLC)85137350
cnb001500284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC