Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.2) Půjčeno:92x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2003
143 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7168-851-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 135, rejstřík
000033053
6 Obsah // OBSAH // Předmluva // Úvodem ... 9 // Prolog - Pohled do historie ... Il // I ???)/0 V Ai\ 1 A IJr.DK IN’Jv I 13 // I. I Nepohlavní rozmnožování organismů ...13 // 1.2 Pohlavní rozmnožování organismů...14 // Meióza...15 // Segregace, kombinace a rckombinace chromozomů ...16 // Úkoly ? promýšlení a procvičování...18 // 1 KLAoiOKA OĽlNfcl IKA ZU // 2.1 Základní pojmy ...20 // Znak - fenolyp ...20 // Gen - genotyp... 21 // Geny a chromozomy ...22 // Prokaryontní chromozomy a plazmidy ...22 // Eukaryonlní chromozomy ...24 // Vazba genů ...28 // Karyotyp, karyogram ...29 // Chromozómové určení pohlaví...30 // Znaky vázané na pohlaví ...33 // Úkoly ? promýšlení a procvičování...33 // 2.2 Dědičnost a proměnlivost mnohobuněčného organismu ...34 // Křížení-hybridizace ...34 // Dědičnost kvalitativních znaků...37 // Dominance a recesivita ...38 // Autozomální dědičnost ...40 // Dědičnost genu s úplnou dominancí...40 // Dědičnost dvou genů s úplnou dominancí ...47 // Obsah // 7 // Gonozomální dědičnost ...52 // Genové interakce ...54 // Dědičnost kvantitativních znaků...57 // Polygenní systém ...57 // Variabilita fenotypu ...58 // Úkoly ? promýšlení a procvičování...61 // 2.3 Genetické zákonitosti v populacích...64 // Genová struktura populace ...64 // Genofond v panmiktické populaci ...65 // Genofond v aulogamní populaci ...68 // Genofond v malé populaci ...69 // Úkoly ? promýšlení
a procvičování...70 // 2.4 Základy genetiky člověka ...70 // Metody výzkumu...71 // Molekulárně genetický výzkum...71 // Cytogenetický výzkum...72 // Vyšetřování lidských fenotypů ...73 // Výzkum dvojčat...73 // Výzkum rodokmenů...74 // Výzkum populací...76 // Dědičné choroby ...76 // Choroby s dědičnou dispozicí ...76 // Vlastní dědičně choroby...77 // Etické aspekty ...78 // Úkoly ? promýšlení a procvičováni...79 // 3 MOLEKULÁRNÍ GENETIKA 81 // 3.1 Základní pojmy ...81 // Genový význam DNA...81 // Gen z molekulárního hlediska...83 // Genetický kód ...87 // Úkoly ? promýšleni a procvičování...87 // 3.2 Proměnlivost dědičná a nedědiěná ...88 // Úkol ? promýšlení...89 // 3.3 Mutace...89 // Klasifikace mutací...91 // 8 Obsah // Mulace spontánní a indukované...92 // Genové mutace...95 // Chromozómové aberace...96 // Strukturní aberace chromozomů...96 // Numerické aberace chromozomů ...98 // Význam mutací v patologii...99 // Genová diagnóza ...104 // Evoluíní význam mutací...106 // Molekulární evoluce...107 // Úkoly ? promýšlení a procvičování...109 // 3.4 Rckombinace DNA...110 // Genové inženýrství ...114 // Genová terapie ...116 // Úkoly ? promýšlení a procvičování...117 // 3.5 Klasické metody šlechtitelství a plemenitby...118 // Šlechtění rostlin...118 // Plemenitba živořichů ...122 // Úkoly ? promýšlení a procvičování...123 // 3.6 Klonování ...123 // Úkoly
? promýšlení a procvičování...125 // Epilog - Pohled do budoucnosti ...126 // Řešení úkolů ...128 // Literatura ? dalšímu studiu ...135 // Rejstřík ...136 // Poznámky ? pojmům, terminologii, názvosloví a pravopisu .. 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC