Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(23.8) Půjčeno:95x 
BK
2. vyd.
Praha : Scientia, 2008
211 s. il., portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86960-36-4 (brož.)
Biologie pro gymnázia
Obsahuje klíč
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000033187
I. ČÁST -- CYTOGENETIKA A OBECNÁ GENETIKA -- Genetika se představuje (úvod do genetiky, dědičnost a proměnlivost) -- Souhrn ke kapitole 1 -- „Omnis cellula e cellula" aneb každá buňka pochází z buňky (mitóza, buněčný cyklus, buněčné kultury) -- Od chromozomů ke genům (chromozomy, geny a genom základní jednotky dědičnosti) -- Souhrn ke kapitolám 2 a 3 -- „Omne vivum ex ovo" aneb vznik pohlavních buněk (meiotické dělení, spermatogeneze, oogeneze) -- Děti na objednávku? (asistovaná reprodukce, její metody a význam) -- Souhrn ke kapitolám 4 a 5 -- Tajemná hra genů aneb co prozradil Mendelův hrách? (základní zákonitosti dědičnosti) -- O čem Mendel nevěděl? (genové interakce, polygenní dědičnost a genová vazba) -- Genetika člověka nelehká cesta křivolakými uličkami (základy genetiky člověka, genetické poradenství) -- Souhrn ke kapitole 8 -- Chlapeček nebo holčička? (pohlavní chromozomy, chromozómová determinac pohlaví) -- O chorobě králů a carů aneb co skrývá chromozom X? (pohlavně vázaná a pohlavně ovládaná dědičnost) -- Souhrn ke kapitolám 9 a 10 -- Nejsme všichni stejní aneb alely mez námi (základy populační genetiky) -- Co jsme zdědili od předků a co odkážeme svým. potomkům? (změny genetické struktury populace, jejich evoluční a ekologický význam) -- Souhrn ke kapitolám 11 a 12 -- Cesta za pramáti Evou (mimojaderná dědičnost) -- Souhrn ke kapitole 13 -- Člověk mění
rostliny a živočichy ke svému užitku (šlechtitelství rostlin a živočichů) -- Souhrn ke kapitole 14 -- II. ČÁST -- MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, GENOMIKA A BIOTECHNOLOGIE -- Seznamte se s DNA (struktura DNA) -- Tajemství zrodu nové molekuly DNA (replikace DNA a její význam) -- Souhrn ke kapitolám 15 a 16 -- „Na počátku bylo slovo" aneb kód života (proteosyntéza, ústřední dogma molekulární biologie) -- Alfa a omega genové exprese (molekulární biologie genu) -- Souhrn ke kapitolám 17 a 18 -- Genetika nebo genomika? (mapování genomu, základy genomiky) -- Souhrn ke kapitole 19 -- Podivuhodné proměny genů (molekulárněbiologická podstata mutací) -- Otazníky kolem nádorových chorob (základy onkogenetiky) -- Souhrn ke kapitolám 20 a 21 -- Čím viry obohatily genetiku? (základy molekulární virologie a genového inženýrství) -- Souhrn ke kapitole 22 -- Genetika na rozcestí (klonování, transgenoze, etické aspekty moderní genetiky) -- Souhrn ke kapitole 23 -- Klíč správných odpovědí -- Rejstřík -- Obrazový materiál

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC