Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Prometheus, 1996

objednat
ISBN 80-7196-032-2
000033214
Rekat.
Obsah // PŘEDMLUVA 5 // PRVNÍ ČÁST // 1 ZVUKOVÉ JEVY (J. Bohuněk) 8 // I. I Zvukový rozruch 8 // 1.2 Šíření zvukového rozruchu prostředím 10 // 1.3 Tón. Výška tónu 11 // 1.4 Ucho jako přijímač zvuku 12 // 1.5 Nucené chvění, rezonance 13 // 1.6 Odraz zvuku 15 // 1.7 Ochrana před nadměrným hlukem 16 // 2 VYUŽITÍ SVĚTLA A ZÁŘENÍ // (I. Štoll, J. Bohuněk) 21 // 2.1 Elektromagnetické vlny a záření 21 // 2.2 Zdroje záření 25 // 2.3 Lupa a mikroskop 28 // 2.4 Dalekohled 31 // 3 JADERNA ENERGIE (I. Štoll) 35 // 3.1 Atomová jádra 36 // 3.2 Radioaktivita 38 // 3.3 Využití jaderného záření 41 // 3.4 Jaderné reakce 42 // 3.5 Uvolňování jaderné energie 44 // 3.6 Jaderný reaktor 47 // 3.7 Jaderná elektrárna 50 // 3.8 Ochrana před zářením 52 // 4 ENERGIE A JEJÍ PŘEMĚNY (J. Bohuněk) 56 // 4.1 Různé druhy energie 56 // 4.2 Zákon zachování energie 61 // 5 POČASÍ KOLEM NÁS (J. Bohunék) 64 // 5.1 Meteorologie 64 // 5.2 Atmosféra Země a její složení 65 // 5.3 Základní meteorologické jevy a jejich měření 67 // 5.4 Problémy znečišťování atmosféry 73 // 6 ZEMĚ A VESMÍR (J. Bohuněk) 78 // 6.1 Sluneční soustava 78 // 6.2 Naše Galaxie 87 // DRUHÁ ČÁST // 7 ČEMU JSTE SE VE FYZICE NAUČILI? // (R. Kolářová, J. Bohuněk) 94 // 7.1 Vlastnosti látek a jejich částicové složení 94 // 7.2 Měření fyzikálních veličin 96 // 7.3 Pohyb 98 // 7.4 Síla 101 // 7.5 Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 114 // 7.6 Tepelné jevy 118 // 7.7 Elektrické a magnetické jevy 122 // 7.8 Světelné jevy a záření 136 // 7.9 Zvukové jevy 138 // 7.10 Energie a její přeměny 139 // 7.11 Země a vesmír 141 // LABORATORNÍ ÚLOHY (J. Bohuněk) 142 // VÝSLEDKY ÚLOH 147 // VÝZNAČNÍ FYZICI (I. Štoll) 149 // REJSTŘÍK 152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC