Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Prometheus, 1994

objednat
ISBN 80-85849-32-1
000033238
Rekat.
OBSAH // 1 POHYB A SÍLA___ // POHYB TĚLESA // Opakování učiva ze 6. ročníku... 9 // 1.1 Klid a pohyb tělesa...10 // 1.2 Trajektorie a dráha. Druhy pohybu...11 // 1.3 Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb...13 // 1.4 Rychlost rovnoměrného pohybu...15 // 1.5 Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa...16 // 1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu...19 // Úlohy ? opakování a shrnutí učiva čl. 1.1-1.6...20 // SÍLA A JEJÍ MĚŘENÍ // Co už víme o síle? ...24 // 1.7 Síla a její znázornění...25 // 1.8 Jednotka síly. Gravitační síla a hmotnost tělesa.26 // 1.9 Měření síly. Siloměr...27 // SKLÁDÁNÍ SIL // 1.10 Skládání dvou sil stejného směru...30 // 1.11 Skládání dvou sil opačného směru ... 31 // 1.12 Rovnováha sil...32 // 1.13 Těžiště tělesa...33 // POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. // POHYBOVÉ ZÁKONY // 1.14 Urychlující a brzdné účinky síly na těleso...34 // 1.15 Zákon setrvačnosti ...37 // 1.16 Zákon vzájemného působení dvou těles...39 // Úlohy ? opakování a shrnutí učiva čl. 1.7-1.16 ...41 // OTÁČIVÝ ÚČINEK SÍLY // 1.17 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka.43 // 1.18 Rovnovážná poloha páky...44 // 1.19 Užití páky. Rovnoramenné váhy...45 // 1.20 Pevná kladka...48 // 5 // DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY // 1.21 Tlaková síla. Tlak...49 // 1.22 Tlak v praxi ...51 // TŘENÍ // 1.23 Třecí sfla...52 // 1.24 Měření třecí síly...52 // 1.25 Význam třecí síly pro pohyb
tělesa v denní i technické praxi... 52 // Úlohy ? opakování a shrnutí učiva č. 1.17-1.25..53 // 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ // MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN // Co už víme o kapalinách ze 6. ročníku?...55 // 2.1 Účinky vnější tlakové síly působící na hladinu kapaliny. // Pascalův zákon...56 // 2.2 Užití Pascalova zákona v hydraulickém zařízení...57 // 2.3 Účinky gravitační síly Země na kapalinu...58 // 2.4 Hydrostatický tlak ...60 // 2.5 Vztlaková síla působící na těleso v kapalině...62 // 2.6 Archimédův zákon...65 // 2.7 Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině ... 67 // 2.8 Plování nestejnorodých těles...68 // Úlohy ? opakování a shrnutí učiva čl. 2.1-2.8...69 // MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ // Co víme o vlastnostech plynů ze 6. ročníku?...72 // 2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak...72 // 2.10 Měření atmosférického tlaku...72 // 2.11 Změny atmosférického tlaku...74 // 2.12 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země...75 // 2.13 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr...77 // Úlohy ? opakování a shrnutí učiva čl. 2.9-2.13 ...79 // 6 // 3 SVETELNE JEVY // PŘÍMOČARÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA // 3.1 Světelné zdroje. Šíření světla... 82 // 3.2 Stín... 83 // 3.3 Měsíční fáze... 83 // 3.4 Rychlost světla ... 84 // ODRAZ SVĚTLA. // ZOBRAZENÍ ZRCADLY // 3.5 Odraz světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí.
// Zákon odrazu světa... 84 // 3.6 Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 86 // 3.7 Zrcadla v praxi... 87 // Úlohy ? opakování a shrnutí učiva čl. 3.1-3.7... 87 // LOM SVĚTLA. // ZOBRAZENÍ ČOČKAMI // 3.8 Lom světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí ... 88 // 3.9 Čočky... 89 // 3.10 Zobrazení předmětu čočkami... 90 // 3.11 Optické vlastnosti oka... 91 // 3.12 Užití čoček v praxi... 91 // ROZKLAD SVĚTLA // 3.13 Rozklad slunečního světla optickým hranolem. 92 // Úlohy ? opakování a shrnutí učiva čl. 3.8-3.13 ... 92 // Laboratorní úlohy... 93 // Výsledky úloh...108 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC