Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
3. vyd.
Praha : Prometheus, 1994
95 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85849-30-5
Učebnice pro základní školy
000033249
Rekat.
OBSAH // 1 PRÁCE. ENERGIE. TEPLO // PRÁCE. VÝKON ...9 // Opakování ze 7. ročníku...9 // 1.1 Práce při přemístění tělesa...9 // 1.2 Práce výkonaná při zvedání tělesa použitím pevné kladky...10 // 1.3 Výkon...11 // 1 4 Výpočet práce z výkonu a času...12 // POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE...13 // 1.5 Polohová energie tělesa...13 // 1.6 Pohybová energie tělesa... 13 // 1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa...14 // Úlohy ke shrnutí učiva článků 1.1 až 1.7 ...15 // VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO...15 // 1.8 Vnitřní energie tělesa...15 // 1.9 Změna vnitřní energie tělesa při konání práce...16 // 1.10 Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně...17 // 1.11 Teplo...18 // 1.12 Měrná tepelná kapacita látky...18 // 1.13 Pokusné určení tepla přijatého nebo odevzdaného tělesem // při tepelné výměně...20 // 1.14 Zvětšení vnitřní energie tělesa při pohlcení tepelného záření.21 // 1.15 Využití energie slunečního záření...22 // Otázky a úlohy ke shrnutí učiva článků 1.8 až 1.15...22 // ZMĚNY SKUPENSTVÍ...23 // 1.16 Skupenství látky. Změny skupenství látky...23 // 1.17 Tání a tuhnutí...24 // 1.18 V ? párování...25 // 1.19 Var...25 // 1.20 Kapalnění...26 // Otázky a úlohy ke shrnutí učiva článků 1.16 až 1.20 26 // SPALOVACÍ MOTORY...28 // 1.21 Pístové spalovací motory...28 // 1.22 Využití pístových spalovacích motorů...28 // 2 ELEKTROMAGNETICKÉ
JEVY // ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE...29 // Co už vime o elektrických vlastnostech látek...29 // 2.1 Elektrometr...31 // 2.2 Elementární elektrický náboj. Jednotka elektrického náboje.31 // 2.3 Vodič a izolant v elektrickém poli... 31 // 2.4 Siločáry elektrického pole...33 // Otázky a úlohy ke shrnutí učiva článků 2.1 až 2.4...34 // ZÁKONY ELEKTRICKÉHO PROUDU V OBVODECH ...35 // Co už víme o elektrickém proudu...35 // 2.5 Směr elektrického proudu v obvodu...36 // 2.6 Měření elektrického proudu. Ampérmetr... 36 // 2.7 Elektrické napětí...38 // 2.8 Měření elektrického napětí. Voltmetr...39 // 2.9 Zdroje elektrického napětí...40 // 2.10 Ohmův zákon. Elektrický odpor...40 // 2.11 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče...43 // 2.12 Výsledný odpor rezistorů spojených // v elektrickém obvodu za sebou...44 // 2.13 Výsledný odpor rezistorů spojených // v elektrickém obvodu vedle sebe...47 // 2.14 Reostat. Dělič napětí (potenciometr)...48 // 2.15 Elektrická práce. Elektrická energie...49 // 2.16 Elektrický příkon...51 // Otázky a úlohy ke shrnutí učiva článků 2.5 až 2.16...52 // ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY...53 // Co už víme o magnetickém poli...53 // 2.17 Magnetické pole cívky s proudem...54 // 2.18 Působení stejnorodého magnetického pole na cívku s proudem.54 // 2.19 Stejnosměrný elektromotor...55 // 2.20 Elektromagnetická indukce...55 // STŘÍDAVÝ PROUD...56 // 2.21 Vznik
střídavého proudu...56 // 2.22 Měření efektivní hodnoty střídavého proudu a střídavého napětí.57 // 2.23 Transformátor...57 // 2.24 Rozvodná elektrická síť...58 // Úlohy ke shrnutí učiva článků 2.17 až 2.24 ...58 // VEDENI ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH...60 // 2.25 Proč mohou polovodiče vést elektrický proud...60 // 2.26 Polovodičová dioda...60 // 2.27 Charakteristika polovodičové diody. Dioda jako usměrňovač...60 // 3 JADERNÁ ENERGIE // Opakování učiva o stavbě atomu z fyziky a chemie...62 // 3.1 Jaderné síly. Jaderná energie...62 // 3.2 Štěpení jader uranu...62 // 3.3 Použití radionuklidů v praxi...64 // 3.4 Ničivé účinky jaderných zbraní. Zásady ochrany před nimi.64 // Úlohy ke shrnutí učiva článků 3.1 až 3.4 ...64 // LABORATORNÍ ÚLOHY...65 // 1. laboratorní úloha (1. alternativa)...65 // 1. laboratorní úloha (2. alternativa)...68 // 2. laboratorní úloha (1. alternativa)...71 // 2. laboratorní úloha (2. alternativa)...74 // 3. laboratorní úloha...77 // 4. laboratorní úloha (1. alternativa)...80 // 4. laboratorní úloha (2. alternativa)... 84 // 5. laboratorní úloha (1. alternativa)...85 // 5. laboratorní úloha (2. alternativa)...88 // 5. laboratorní úloha (3. alternativa)...91
(OCoLC)39580482
cnb000088131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC