Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
3. vyd.
Praha : Prometheus, 1994
127 s. : il., portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-85849-29-1
Učebnice pro základní školy
Obsahuje rejstřík
000033261
1 PRÁCE. ENERGIE. TEPLO. PRÁCE. VÝKON // 1.1 práce při přemístění tělesa...11 // 1.2 Práce při zvedání tělesa použitím pevné kladky...14 // 1.3 Výkon...16 // 1.4 Výpočet práce z výkonu a času...17 // POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE...18 // 1.5 Pohybová energie tělesa...18 // 1.6 Polohová energie tělesa...20 // 1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa...23 // VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO...24 // 1.8 Vnitřní energie tělesa...24 // 1.9 Změna vnitřní energie tělesa při konání práce...26 // 1.10 Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně...27 // 1.11 Teplo...28 // 1.12 Měrná tepelná kapacita látky...30 // 1.13 Pokusné určení tepla přijatého nebo odevzdaného tělesem // při tepelné výměně...33 // 1.14 Zvětšení vnitřní energie tělesa při pohlcení tepelného záření.35 // 1-15 Využití energie slunečního záření...37 // ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK...38 // 1-16 Skupenství látky. Změny skupenství látky...38 // 117 Tání a tuhnutí...39 // 1.18 Vypařování...43 // 1-19 Var...43 // 1-20 Kapalnění...45 // SPALOVACÍ MOTORY...47 // 1-21 Pístové spalovací motory...47 // 1.22 Využití pístových spalovacích motorů...51 // 2 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY // ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE...53 // Co už vime o elektrických vlastnostech látek...53 // 2.1 Elektrometr...54 // 2.2 Elementární elektrický náboj. Jednotka elektrického // náboje...56 // 2.3 Vodič a izolant v elektrickém poli...57 // 2.4 Siločáry elektrického pole...59 //
ZÁKONY ELEKTRICKÉHO PROUDU V OBVODECH...62 // Co už víme o elektrickém proudu...62 // 2.5 Směr elektrického proudu v obvodu...64 // 2.6 Měření elektrického proudu. Ampérmetr...65 // 2.7 Elektrické napětí...67 // 2.8 Měření elektrického napětí. Voltmetr...69 // 2.9 Zdroje elektrického napětí...70 // 2.10 Ohmů v zákon. Elektrický odpor...72 // 2.11 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče...75 // 2.12 Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém // obvodu za sebou...77 // 2.13 Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém // obvodu vedle sebe...79 // 2.14 Reostat. Dělič napětí (potenciometr)...82 // 2.15 Elektrická práce. Elektrická energie...84 // 2.16 Elektrický příkon...85 // ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY...88 // Co už víme o magnetickém poli...88 // 2.17 Magnetické pole cívky s proudem...90 // 2.18 Působení stejnorodého magnetického pole na cívku s proudem 92 // 2.19 Stejnosměrný elektromotor...94 // 2.20 Elektromagnetická indukce...96 // STŘÍDAVÝ PROUD...100 // 2.21 Vznik střídavého proudu...100 // 2.22 Měření efektivní hodnoty střídavého proudu // a střídavého napětí...102 // 2 23 Transformátor...103 // 2 24 Rozvodná elektrická síť...105 // VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH...106 // 2 25 Proč mohou polovodiče vést elektrický proud...107 // 2.26 Polovodičová dioda...110 // 2.27 Charakteristika polovodičové diody. Dioda jako usměrňovač...113 // 3 JADERNÁ ENERGIE // 3.1 Jaderné síly. Jaderná energie...117 // 3.2 Štěpení jader uranu...117 // 3.3 Použití radionuklidů v praxi...120 // 3.4 Ničivé účinky jaderných zbraní. Zásady ochrany // před nimi...121 // Význační fyzici...126 // Rejstřík...128
(OCoLC)39580444
cnb000088130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC