Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Prometheus, 1995
287 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85849-94-1 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Obsahuje věcný rejstřík
* atom * elektřina * kmitání * magnetismus * optika * vlnění
000033292
PŘEDMLUVA ... 7 // MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ // 1 Kmitavý pohyb ... 9 // 2 Harmonické kmitání ... 12 // 3 Mechanický oscilátor... 15 // 4 Nucené kmitání oscilátoru ... 19 // 5 Vlnění v řadě bodů ... 22 // 6 Stojaté vlnění ... 25 // 7 Síření vlnění v prostoru ... 29 // 8 Zvuk ... 32 // Kmitání a vlnění v přehledu...37 // Zopakujte si ... 40 // ELEKTŘINA A MAGNETISMUS Elektrický náboj // 1 Podstata a vlastnosti elektrického náboje ... 41 // 2 Coulombův zákon ... 44 // 3 Elektrické pole...46 // 4 Elektrický potenciál a elektrické napětí ...49 // 5 Kapacita vodiče ... 53 // Eektrický náboj v přehledu ... 55 // Zopakujte si ... 58 // Elektrický proud // 1 Elektrický proud v kovových vodičích ... 59 // 2 Jednoduchý elektrický obvod ...62 // 3 Odpor vodiče ... 65 // 4 Ohmův zákon pro část obvodu ... 68 // 5 Ohmův zákon pro celý obvod ... 71 // 6 Kirchhoffovy zákony ... 74 // 7 Spojování rezistorů ... 77 // 8 Spojování zdrojů napětí ... 82 // /4/ // 9 Práce a výkon elektrického proudu ... 83 // 10 Teplo odevzdané tepelným elektrickým spotřebičem ... 86 // Elektrický proud v přehledu ... 89 // Zopakujte si ... 91 // Elektrický proud v kapalinách a plynech // 1 Vedení elektrického proudu elektrolytem ... 93 // 2 Elektrolýza ... 96 // 3 Chemické zdroje napětí ... 99 // 4 Výboje v plynech ... 102 // 5 Využití výbojů v plynech ... 104 // Elektrický proud v kapalinách a plynech v přehledu ... 106 // Zopakujte si ... 108 // Magnetické pole // 1 Magnetické pole elektrického proudu ... 109 // 2 Magnetická síla... 114 // 3 Magnetické látky ... 118 // 4 Elektromagnetická indukce... 123 // 5 Indukčnost vodičů ... 128 // Magnetické pole v přehledu... 130 // Zopakujte si ... 132 // Střídavý proud // 1 Vznik střídavého proudu... 133 // 2 Obvod střídavého proudu s rezistorem ...135 //
3 Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem ... 138 // 4 Výkon střídavého proudu... 141 // 5 Trojfázová soustava střídavého proudu ... 143 // 6 Asynchronní elektromotor ... 147 // 7 Transformátor... 150 // 8 Energetika a životní prostředí... 153 // Střídavý proud v přehledu... 156 // Zopakujte si ... 158 // Elektronika. Elektromagnetické vlnění // 1 Polovodiče... 159 // 2 Příměsová vodivost polovodičů. Přechod PN ... 162 // Obsah // /5/ // 3 Usměrňovač ... 165 // 4 Tranzistor ... 168 // 5 Zesilovač ... 171 // 6 Oscilační obvod ... 173 // 7 Elektromagnetický dipól ... 176 // 8 Elektromagnetické vlnění ... 177 // 9 Princip rozhlasu ... 160 // 10 Princip televize... 183 // Elektronika a elektromagnetické vlněni v přehledu ... 184 // Zopakujte si ... 186 // OPTIKA Světlo jako vlnění // 1 Podstata světla ... 189 // 2 Šíření světla ... 191 // 3 Jevy na rozhraní dvou prostředí ... 193 // 4 Rozklad světla hranolem ... 198 // 5 Svítivost a osvětlení ... 200 // 6 Elektromagnetické záření ...202 // 7 Vlnové vlastnosti světla ...205 // Světlo jako vlněni v přehledu ... 208 // Zopakujte si ... 209 // Zobrazení zrcadlem a čočkou // 1 Zobrazení zrcadlem ... 212 // 2 Zobrazení čočkou ... 219 // 3 Lidské oko... 225 // 4 Optické přístroje ... 227 // Zobrazeni zrcadlem a čočkou v přehledu ... 230 // Zopakujte st ... 233 // Kvantová optika // 1 Fotoelektrický jev ... 235 // 2 Kvantová teorie ... 238 // Kvantová optika v přehledu ... 240 // Zopakujte si ... 241 // FYZIKA ELEKTRONOVÉHO OBALU A ATOMOVÉHO JÁDRA // 1 Model atomu ... 242 // 2 Spektrum atomu vodíku ... 244 // 3 Elektronový obal atomu ... 246 // 4 Jádro atomu...250 // 5 Radioaktivita...252 // 6 Jaderná energie...256 // Fyzika elektronového obalu a atomového jádra v přehledu ... 259 // Zopakujte si ... 261 //
ZÁVĚR FYZIKY // 1 Struktura hmoty ... 263 // 2 Zákony klasické fyziky ... 265 // 3 Fyzikální obraz světa ... 269 // 4 Význam fyziky pro ostatní vědy a techniku ... 271 // Řešení úloh označených hvězdičkou ... 273 // Rejstřík ... 283
(OCoLC)36603375
cnb000106432

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC