Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Praha : Prometheus, 1994

objednat
ISBN 80-85849-46-1
000033385
Rekat.
OBSAH // Předmluva ... 7 // Úvod ... ;... 9 // 1 Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky ... 11 // 1.1 Kinetická teorie látek ... 13 // 1.2 Vzájemné působení částic. Potenciální energie částic ... 19 // 1.3 Modely struktur látek různých skupenství ... 23 // 1.4 Rovnovážný stav soustavy...26 // 1.5 Rovnovážný stav soustavy jako stav s největší // pravděpodobností výskytu ... 29 // 1.6 Teplota a její měření ... 33 // 1.7 Termodynamická teplota ... 36 // 1.8 Stručný historický přehled vývoje názorů na strukturu látek . 42 // Shrnuti učiva 1. kapitoly... 43 // 2 Vnitřní energie, práce a teplo ... 45 // 2.1 Vnitřní energie tělesa ... 47 // 2.2 Změna vnitřní energie tělesa při konání práce... 48 // 2.3 Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně. Teplo ... 53 // 2.4 Měrná tepelná kapacita ... 55 // 2.5 Kalorimetrická rovnice ... 59 // 2.6 První termodynamický zákon ... 61 // 2.7 Přenos vnitřní energie ...64 // Shrnutí učiva 2. kapitoly... 68 // 3 Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek ... 69 // 3.1 Ideální plyn ... 70 // 3.2 Rozdělení molekul plynu podle rychlostí ... 71 // 3.3 Střední kvadratická rychlost ... 75 // 3.4 Teplota plynu z hlediska molekulové fyziky ... 76 // 3.5 Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky ... 78 // 3.6 Stavová rovnice pro ideální plyn...81 // 3.7 Izotermický děj s ideálním plynem ... 85 // ! • / // 3.8 Izochorický děj s ideálním
plynem... 37 // 3.9 Izobarický děj s ideálním plynem ... 90 // 3.10 Stavové změny ideálního plynu z energetického hlediska...92 // 3.11 Adiabatický děj s ideálním plynem ... 90 // 3.12 Plyn při nízkém a vysokém tlaku...98 // Shrnuti učiva 3. kapitoly... ?1 // 4 Kruhový děj s ideálním plynem ... 103 // 4.1 Práce vykonaná plynem při stálém a proměnném tlaku ___ 104 // 4.2 Kruhový děj ... ?8 // 4.3 Druhý termodynamický zákon ... ? // 4.4 Tepelné motory... ?? // Shrnutí učiva kapitoly... 120 // 5 Struktura a vlastnosti pevných látek ... 122 // 5.1 Krystalické a amorfní látky ... 123 // 5.2 Ideální krystalová mřížka ... 126 // 5.3 Poruchy krystalové mřížky ... 131 // 5.4 Vazby v krystalech... I33 // 5.5 Deformace pevného tělesa... I35 // 5.6 Síla pružnosti. Normálové napětí ... 138 // 5.7 Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem ... 141 // 5.8 Teplotní roztažnost pevných těles ... 144 // 5.9 Teplotní roztažnost pevných těles v praxi ... 149 // Shrnutí učiva 5. kapitoly... 151 // 6 Struktura a vlastnosti kapalin ... 153 // 6.1 Povrchová vrstva kapaliny ... I54 // 6.2 Povrchová síla ... 158 // 6.3 Povrchové napětí ... 161 // 6.4 Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny... 165 // 6.5 Kapilarita ... 168 // 6.6 Teplotní objemová roztažnost kapalin ... 171 // Shrnutí učiva 6. kapitoly... I74 // 7 Změny skupenství látek... 176 // 7.1 Tání... 177 // 7.2 Tuhnutí ... 181 // i // /5/ // 7.3 Změna objemu
těles při tání a tuhnutí. Závislost teploty tání // na vnějším tlaku... 183 // 7.4 Sublimace a desublimace... 184 // 7.5 Vypařování a kapalnění ... 185 // 7.6 Sytá pára... 190 // 7.7 Fázový diagram... 196 // 7.8 Vodní pára v atmosféře ... 201 // Shrnutí učiva 7. kapitoly...203 // TEORETICKÁ CVIČENÍ // Cvičení 1 - Relativní atomová a molekulová hmotnost. Látkové // množství. Molární veličiny ... 206 // Cvičení 2 - Změna vnitřní energie soustavy při konání práce // a při tepelné výměně ... 210 // Cvičení 3 - Stavová rovnice ideálního plynu ... 214 // Cvičení 4 - Tepelné děje s ideálním plynem ... 216 // Cvičení 5 - Práce ideálního plynu. Kruhový děj ... 218 // Cvičení 6 - Deformace pevného tělesa ... 222 // Cvičení 7 - Teplotní roztažnost pevných látek...226 // Cvičení 8 - Tepelná výměna při změně skupenství látek ...229 // LABORATORNÍ CVIČENÍ // Cvičení 1 - Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové.233 // Cvičení 2 - Určení měrné tepelné kapacity pevné látky užitím // směšovacího kalorimetru ... 236 // Cvičení 3 - Určení teploty tělesa nepřímou metodou užitím // směšovacího kalorimetru ... 237 // Cvičení 4 - Ověření Hookova zákona... 238 // Cvičení 5 - Určení povrchového napětí kapaliny z kapilární elevace . 240 // Cvičení 6 - Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou . 242 // Cvičení 7 - Určení měrného
skupenského tepla tání ... 244 // Cvičení 8 - Určení měrného skupenského tepla varu ...246 // Rejstřík // 249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC