Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:22x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
78 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-239-4 (brož.)
Studijní opora pro kombinovaná studia. Učitelství odborných předmětů
Obsahuje obrázky, grafy, tabulky
Elektronika - základy fyzikální - texty studijní
Elektrotechnika - základy fyzikální - texty studijní
000033408
OBSAH // 1 ÚVOD 1-1 // 1.1 Některé významné objevy a vynálezy z oblasti elektřiny a magnetizmu // a jejich technické aplikace 1-3 // 1.2 Základni fyzikální konstanty 1-8 // 2. ATOMOVÁ POVAHA ELEKTRINY 2-1 // 2.1. Elektronová teorie - historický vývoj 2-1 // 2.2 Struktura hmoty 2-3 // 2.2.1 Látka 2-3 // 2.2.2 Pole 2-5 // 2.3 Elektrický náboj. 2-8 // 2.3.1 Vlastnosti elektrického náboje 2-9 // 3 VÝVOJ NÁZORŮ NA STAVBU HMOTY 3-1 // 3.1 Daltonova atomová teorie 3-2 // 3.1.1 ’ Molekula 3-3 // 3.2 Objev elektronu 3-4 // 3.2.1 Faradayovy zákony 3-4 // 3.3 Podstata světla a elektromagnetické záření 3-7 // 3.3.1 Podstata světla 3-7 // 3.3.2 Základní rovnice elektromagnetického pole - Maxwellovy rovnice 3-9 // 3.3.3 Vlastnosti elektromagnetické záření 3- // 3.3.4 Absolutně černé těleso 3- // 3.4 Kvantový charakter elektromagnetického záření 3-16 // 3.4.1 Planckův radiační zákon 3-16 // 3.4.2 Fotoelektrický jev. 3-17 // 3.4.3 Kvantová povaha elektromagnetického záření 3-19 // 3.4.4 Elektron jako částice. 3-21 // 4 HLAVNÍ ETAPY VÝVOJE MODELŮ ATOMU 4-1 // 4.1 Tomsonův model atomu (1903) 4-1 // 4.2 Ruthefordův planetární model atomu (1911) 4-1 // 4.3 Bohrův model atomu (1913) 4-2 // 4.4 Sommerfeldův model atomů (1916) 4-5 // 4.4.1 Magnetické kvantové Číslo 4-7 // 4.4.2 Pauliho vylučovací princip 4-7 //  to // 4.4.3 Uhienbeckův a Goudsmitův model (1925) 4-8 // 4.4.4 De Broglie vlnový model 4-8 // 5 CHOVÁNÍ A VLASTNOSTI
MIKROČÁSTIC 5-1 // 5.1 Klasická fyzika 5-1 // 5.2 Chování a vlastnosti mikročástic v kvantové mechanice 5-3 // 5.2.1 Atomová podstata světla 5-3 // 5.2.2 L. de Broglie - dualistická teorie (1924) 5-6 // 5.2.3 Základní principy Einsteinovy speciální teorie relativity ( 1905) 5-7 // 5.2.4 Formulace kvantové mechaniky 5-9 // 5.2.5 Schrödingerova rovnice 5-10 // 5.2.6 Vlnová funkce 4* 5-11 // 5.2.7 Heisenbergovy relace neurčitosti 5-12 // 5.3 Diracova kvantově mechanická teorie elektronu 5-13 // 5.3.1 Diracova hypotéza o existenci antičástic. 5-15 // 6 VLNOVĚ MECHANICKÝ MODEL ATOMU 6-1 // 6.1 Schrodingerův - Bornův model atomu 6-1 // 6.2 Standardní model atomu 6-2 // 6.3 Elementární (fundamentální) částice hmoty 6-4 // 6.3.1 Kvarky a jejich teorie 6-5 // 6.4 Klasifikace elementárních částic 6-6 // 6.4.1 Fotony 6-6 // 6.4.2 Leptony 6-7 // 6.4.3 Složené částice 6-7 // 6.4.4 Klasifikace elementárních částic podle interakcí 6-9 // 6.4.5 Klasifikace elementárních částic podle symetrie 6-11 // 6.4.6 Klasifikace elementárních částic podle spinu 6-11 // 6.4.7 Klasifikace elementárních částic podle elektrického náboje 6-12 // 6.4.8 Virtuální částice 6-12 // 6.5 Kvantová mechanika jednoduchých systémů 6-13 // 6.5.1 Představy o struktuře atomového jádra 6-13 // 6.5.2 Struktura elektronového obalu 6-15 // 6.5.3 Tvary a prostorová orientace orbitalů 6-16 // 6.5.4 Excitované stavy atomu 6-17 // 7 PERIODICKÁ SOUSTAVA
PRVKŮ // 7.1 Základní pojmy 7-1 // 7.2 Mendělejevův periodický zákon 7-3 // 7.2.1 Mendělejevova periodická tabulka prvků 7-6 // 7.3 Typy prvků. // 7-7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC