Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2004
466 s. : il. ; 16 cm

objednat
ISBN 80-7254-497-7 (brož.)
Levou zadní ; sv. 103
Obsahuje rejstřík
Fyziologie - člověk - příručky
000033410
Úvod 15 // 1 Buňka jako příklad vztahu struktury a funkce 17 // 1.1 Buňka - základní popis 19 // 1.2 Plazmatická membrána 20 // 1.2.1 Iontové kanály 24 // 1.2.1.1 Iontové kanály stále otevřené 26 // 1.2.1.2 Iontové kanály řízené napětím 26 // 1.2.1.3 Iontové kanály řízené chemicky 30 // 1.2.1.4 Iontové kanály řízené mechanicky 31 // 1.2.2 Transport látek přes membránu 31 // 1.2.3 Membránový potenciál 33 // 1.2.4 Akční potenciál 37 // 1.3 Buněčné organely 40 // 1.3.1 Jádro 40 // 1.3.1.1 Jadérko 42 // 1.3.2 Ribozomy 42 // 1.3.3 Endoplazmatické retikulum 43 // 1.3.4 Golgiho aparát 43 // 1.3.5 Lyzosomy 44 // 1.3.6 Mitochondrie 44 // 1.3.7 Cytoskelet 44 // 8 // 2 Buněčná komunikace 46 // 2.1 Receptory 48 // 3 Principy fyziologických regulací 58 // 3.1 Změny konformace proteinů 59 // 3.2 Pohyb podle koncentračního či elektrického gradientu ..62 // 3.3 Regulace přenosu genetické informace 64 // 4 Vnitřní prostředí. Složení tělesných tekutin. Homeostáza 66 // 4.1 Složení vnitřního prostředí 68 // 4.2 Pufrovací systémy tělesných tekutin 70 // 4.3 Orgány regulující pH 74 // 4.4 Orgány regulující příjem a výdej iontů // a osmoticky aktivních látek 75 // 4.5 Správná funkce řídících orgánů 75 // 5 Krev 77 // 5.1 Plazma 77 // 5.2 Krevní elementy 79 // 5.2.1 Červené krvinky 82 // 5.2.2 Bílé krvinky 89 // 5.2.3 Krevní destičky 101 // 6 Dýchání 112 // 6.1 Ventilace plic 114 // 6.2 Distribuce vzduchu v plicích 118 // 6.3 Vlastní respirace 118 // 6.4 Perfuze plic 122 // 6.5 Vazba kyslíku na hemoglobin a transport dýchacích plynů 124 // 6.5.1 Kyslík - vazba na hemoglobin a jeho transport 124 // 6.5.2 Transport CO2 125 // 6.6 Výměna plynů v tkáních 125 / 6.7 Centrum dýchání jako příklad jednoduché neuronové sítě 126 //
7 Oběhový systém jako dynamický prostředek homeostázy 135 // 7.1 Srdce 136 // 7.1.1 Vlastnosti srdeční svaloviny // a pacemakerových buněk 136 // 7.1.2 Fyziologie srdečního stahu 140 // 7.1.3 Řízení srdeční činnosti 146 // 7.2 Cévy 147 // 7.2.1 Zákonitosti proudění krve v cévách 148 // 7.2.2 Fyziologické charakteristiky jednotlivých // typů cév 149 // 7.3 Regulace funkcí oběhového systému 152 // 8 Základní principy zpracování a trávení potravy. // Vstřebávání 157 // 8.1 Základní vlastnosti trávicí trubice 157 // 8.2 Funkce jednotlivých oddílů 162 // 8.2.1 Ústní dutina 162 // 8.2.2 Jícen 164 // 8.2.3 Žaludek 165 // 8.2.4 Pankreas 169 // 8.2.5 Žlučník 171 // 8.2.6 Játra 173 // 8.2.7 Tenké střevo 174 // 8.2.8 Tlusté střevo 177 // 8.3 Vstřebávání 179 // 8.4 Výživa a energetická přeměna v organizmu 182 // 9 Principy vylučování 184 // 9.1 Strukturní podklad funkce ledvin 184 // 9.2 Základní parametry vylučování 188 // 10 // 9.3 Funkce jednotlivých částí nefronu 194 // 9.3.1 Glomerulus, juxtaglomerulární aparát a hormony // ovlivňující glomerulární filtraci 194 // 9.3.2 Proximální tubulus 198 // 9.3.3 Henleova klička 204 // 9.3.4 Distální tubulus 206 // 9.3.5 Sběrací kanálek 207 // 9.3.6 Regulace vylučování látek hormony 209 // 9.4 Funkce dalších částí vylučovacího ústrojí 212 // 10 Reprodukce genetické informace. Stárnutí 213 // 10.1 Ženský reprodukční systém 214 // 10.1.1 Regulace pohlavních funkcí ženy 215 // 10.1.2 Ženské pohlavní orgány a jejich funkce 223 // 10.1.2.1 Vaječníky 226 // 10.1.2.2 Vejcovody 226 // 10.1.2.3 Děloha 226 // 10.1.2.4 Pochva 227 // 10.1.2.5 Zevní pohlavní orgány 228 // 10.2 Mužský reprodukční systém 228 // 10.2.1 Regulace pohlavních funkcí muže 228 // 10.2.2 Mužské pohlavní orgány a jejich funkce 230 //
10.2.2.1 Varlata 232 // 10.2.2.2 Nadvarlata 232 // 10.2.2.3 Chámovody 233 // 10.2.2.4 Prostata a semenné váčky 233 // 10.2.2.5 Penis 233 // 10.3 Těhotenství, porod, laktace 233 // 10.4 Stárnutí 240 // 11 Humorální regulace 245 // 11.1 Rozdělení hormonů 245 // 11.2 Funkce jednotlivých hormonů 250 // 11.2.1 Hormony pankreatu regulující glykemii 250 // 11 // 11.2.1.1 Inzulín 250 // 11.2.1.2 Glukagon 251 // 11.2.2 Hormony štítné žlázy 251 // 11.2.3 Hormon příštítných tělísek 253 // 11.2.4 Hormony hypotalamu 254 // 11.2.5 Hormony hypofýzy 255 // 11.2.5.1 Hormony adenohypofýzy 255 // 11.2.5.2 Hormony neurohypofýzy 257 // 11.2.6 Hormony nadledvin 257 // 11.2.6.1 Hormony dřeně nadledvin 257 // 11.2.6.2 Hormony kůry nadledvin 259 // 11.2.7 Hormony pohlavní 260 // 11.2.8 Hormony placenty 263 // 11.2.9 Hormony ostatních tkání (tzv. tkáňové hormony).264 // 11.2.9.1 Hormony ledvin 264 // 11.2.9.2 Hormony srdce 264 // 11.2.9.3 Hormony trávicího ústrojí 264 // 11.2.9.4 Hormony šišinky 264 // 11.2.9.5 Hormony mozku 264 // 12 Regulace funkcí prostřednictvím autonomního // nervového systému 267 // 12.1 Autonomní ústředí 267 // 12.2 Periferní oddíly 269 // 12.2.1 Sympatikus 271 // 12.2.2 Parasympatikus 272 // 12.2.3 Neurochemie autonomního nervového systému 274 // 12.2.3.1 Klasické mediátory 274 // 12.2.3.2 Další mediátory 276 // 12.3 Enterický nervový systém 277 // 13 Somatosenzorické vstupy. Receptory - převod // modality podnětu na modalitu vzruchu 282 // 13.1 Rozdělení receptoru, molekulární biologie receptorů .285 // 12 // 13.1.1 Rozdělení receptorů 286 // 13.1.2 Receptorový potenciál, adaptace 287 // 13.2 Specializované systémy 291 // 13.2.1 Chuť a čich 291 // 13.2.1.1 Chuť 291 // 13.2.1.2 Čich 293 // 13.2.2 Zrak 295 // 13.2.2.1 Optický aparát oka, okohybné svaly, pohyby očí 296 //
13.2.2.1.1 Rohovka 297 // 13.2.2.1.2 Funkce zornice 299 // 13.2.2.1.3 Význam komorové vody, nitrooční tlak 301 // 13.2.2.1.4 Funkce čočky - akomodace 301 // 13.2.2.1.5 Zraková ostrost 303 // 13.2.2.1.6 Prostorové vidění 305 // 13.2.2.1.7 Okohybné svaly a pohyby očí 305 // 13.2.2.2 Neurofyziologie sítnice 311 // 13.2.2.2.1 Receptivní pole 314 // 13.2.2.2.2 Percepce tvaru 315 // 13.2.2.2.3 Kódování barevné informace 317 // 13.2.2.2.4 Detekce pohybu 319 // 13.2.2.3 Zraková dráha a projekční oblasti 319 // 13.2.3 Sluch 323 // 13.2.3.1 Funkce zevního, středního a vnitřního ucha 323 // 13.2.3.2 Sluchová dráha a projekční oblasti 327 // 13.2.3.3 Zvuková orientace v prostoru 330 // 13.2.4 Vestibulární systém 331 // 13.2.5 Kožní čití, dotyk, tlak, termocepce, propriocepce 336 // 13.2.5.1 Kožní čití 337 // 13.2.5.1.1 Vnímání dotyku a tlaku 337 // 13.2.5.1.2 Vnímání tepla a chladu 338 // 13.2.5.2 Hluboké čití - propriocepce 339 // 13 // 13.2.5.3 Somatosenzorické dráhy a korové projekce..339 // 13.2.5.3.1 Lemniskální systém 342 // 13.2.5.3.2 Anterolaterální systém 343 // 13.2.5.3.3 Somatosenzorické kůra 344 // 13.2.6 Percepce bolesti 345 // 13.2.6.1 Vznik podráždění v nervovém zakončení 347 // 13.2.6.2 Dráha bolesti 352 // 13.2.6.3 Korové projekce 353 // 14 Hybnost 354 // 14.1 Senzomotorika 355 // 14.1.1 Proprioreceptivní reflexy 357 // 14.1.2 Gama systém 359 // 14.1.3 Exteroreceptivní reflexy 361 // 14.1.4 Míšní interneurony 361 // 14.1.5 Činnost a-motoneuronů 363 // 14.2 Motorický systém polohy 364 // 14.2.1 Postojové reflexy 365 // 14.2.2 Vzpnmovací reflexy 367 // 14.2.3 Funkce mozečku v řízení opěrné motoriky 367 // 14.2.4 Postnatální vývoj opěrné motoriky 369 // 14.3 Motorický systém úmyslného pohybu 371 // 14.3.1 Motorický kortex 372 //
14.3.2 Motorické funkce hlavových nervů 381 // 14.3.3 Součinnost hemisfér a motorika 382 // 14.3.4 Činnost bazálních ganglii (BG) 383 // 14.3.4.1 Okruhy bazálních ganglii 386 // 14.3.4.2 Přímá a nepřímá dráha v okruhu // bazálních ganglii 388 // 14.3.4.3 Funkční studie bazálních ganglii pomocí // zobrazovacích metod 390 // 14.3.4.4 Poruchy bazálních ganglii 391 // 14.3.5 Funkce mozečku v řízení cílové motoriky 393 // 14.3.6 Funkce nucleus ruber 395 // 14 // 14.3.7 Podíl talamo na řízení motoriky 395 // 14.3.8 Pokračování vývoje opěrné motoriky, vývoj cílené motoriky 396 // 14.3.9 Úmyslné pohyby 400 // 15 Principy funkce centrálního nervového systému 403 // 15.1 Biologické rytmy 403 // 15.1.1 Cirkadiánní rytmy 404 // 15.1.2 Bdění a spánek 408 // 15.2 Chování 412 // 15.2.1 Pohnutky, motivace, instinkty 413 // 15.2.2 Emoce 417 // 15.2.3 Vyšší nervová činnost, učení, paměť 419 // 15.2.3.1 Učení 420 // 15.2.3.2 Paměť 427 // 15.2.3.3 Mechanismy paměti 434 // 15.3 Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč 434 // 15.3.1 Řeč 434 // 15.3.2 Nezvuková komunikace, mlčení 439 // 15.3.3 Korová lokalizace řeči 439 // 15.3.4 Dominance a specializace hemisfér 441 // 16 Pracovní fyziologie // 443

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC