Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
Beletrie
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2004
466 s. : il. ; 16 cm

objednat
ISBN 80-7254-497-7 (brož.)
Levou zadní ; sv. 103
Obsahuje rejstřík
Fyziologie - člověk - příručky
000033410
Obsah // Úvod...15 // 1 Buňka jako příklad vztahu struktury a funkce ...17 // 1.1 Buňka - základní popis...19 // 1.2 Plazmatická membrána...20 // 1.2.1 Iontové kanály ...24 // 1.2.1.1 Iontové kanály stále otevřené ...26 // 1.2.1.2 Iontové kanály řízené napětím...26 // 1.2.1.3 Iontové kanály řízené chemicky...30 // 1.2.1.4 Iontové kanály řízené mechanicky...31 // 1.2.2 Transport látek přes membránu ...31 // 1.2.3 Membránový potenciál ...33 // 1.2.4 Akční potenciál ...37 // 1.3 Buněčné organely ...40 // 1.3.1 Jádro...40 // 1.3.1.1 Jadérko...42 // 1.3.2 Ribozomy ...42 // 1.3.3 Endoplazmatické retikulum ...43 // 1.3.4 Golgiho aparát...43 // 1.3.5 Lyzosomy ...44 // 1.3.6 Mitochondrie...44 // 1.3.7 Cytoskelet...44 // 8 // 2 Buněčná komunikace...46 // 2.1 Receptory ...48 // 3 Principy fyziologických regulací...58 // 3.1 Změny konformace proteinů ...59 // 3.2 Pohyb podle koncentračního či elektrického gradientu ..62 // 3.3 Regulace přenosu genetické informace...64 // 4 Vnitřní prostředí. Složení tělesných tekutin. // Homeostáza...66 // 4.1 Složení vnitřního prostředí ...68 // 4.2 Pufrovací systémy tělesných tekutin ...70 // 4.3 Orgány regulující pH ...74 // 4.4 Orgány regulující příjem a výdej iontů // a osmoticky aktivních látek ...75 // 4.5 Správná funkce řídících orgánů ...75 // 5 Krev...77 // 5.1 Plazma...77 // 5.2 Krevní elementy ...79 // 5.2.1 Červené krvinky...82 // 5.2.2 Bílé
krvinky...89 // 5.2.3 Krevní destičky...101 // 6 Dýchání...112 // 6.1 Ventilace plic...114 // 6.2 Distribuce vzduchu v plicích ...118 // 6.3 Vlastní respirace...118 // 6.4 Perfuze plic...122 // 6.5 Vazba kyslíku na hemoglobin // a transport dýchacích plynů ...124 // 6.5.1 Kyslík - vazba na hemoglobin a jeho transport...124 // 6.5.2 Transport C02...125 // 6.6 Výměna plynů v tkáních ...125 // 9 // 6.7 Centrum dýchání jako příklad jednoduché // neuronové sítě...126 // 7 Oběhový systém jako dynamický prostředek // homeostázy...135 // 7.1 Srdce ...136 // 7.1.1 Vlastnosti srdeční svaloviny // a pacemakerových buněk ...136 // 7.1.2 Fyziologie srdečního stahu ...140 // 7.1.3 Řízení srdeční činnosti ...146 // 7.2 Cévy ...147 // 7.2.1 Zákonitosti proudění krve v cévách ...148 // 7.2.2 Fyziologické charakteristiky jednotlivých // typů cév ...149 // 7.3 Regulace funkcí oběhového systému ...152 // 8 Základní principy zpracování a trávení potravy. // Vstřebávání ...157 // 8.1 Základní vlastnosti trávicí trubice...157 // 8.2 Funkce jednotlivých oddílů...162 // 8.2.1 Ústní dutina ...162 // 8.2.2 Jícen ...164 // 8.2.3 Žaludek...165 // 8.2.4 Pankreas ...169 // 8.2.5 Žlučník ...171 // 8.2.6 Játra...173 // 8.2.7 Tenké střevo ...174 // 8.2.8 Tlusté střevo...177 // 8.3 Vstřebávání ...179 // 8.4 Výživa a energetická přeměna v organizmu ...182 // 9 Principy vylučování...184 // 9.1 Strukturní podklad funkce
ledvin...184 // 9.2 Základní parametry vylučování ...188 // 10 // 9.3 Funkce jednotlivých částí nefronu...194 // 9.3.1 Glomerulus, juxtaglomerulární aparát a hormony // ovlivňující glomerulární filtraci ...194 // 9.3.2 Proximální tubulus...198 // 9.3.3 Henleova klička ...204 // 9.3.4 Distální tubulus...206 // 9.3.5 Sběrací kanálek...207 // 9.3.6 Regulace vylučování látek hormony ...209 // 9.4 Funkce dalších částí vylučovacího ústrojí...212 // 10 Reprodukce genetické informace. Stárnutí...213 // 10.1 Ženský reprodukční systém ...214 // 10.1.1 Regulace pohlavních funkcí ženy ...215 // 10.1.2 Ženské pohlavní orgány a jejich funkce...223 // 10.1.2.1 Vaječníky ...226 // 10.1.2.2 Vejcovody ...226 // 10.1.2.3 Děloha ...226 // 10.1.2.4 Pochva...227 // 10.1.2.5 Zevní pohlavní orgány...228 // 10.2 Mužský reprodukční systém...228 // 10.2.1 Regulace pohlavních funkcí muže ...228 // 10.2.2 Mužské pohlavní orgány a jejich funkce ...230 // 10.2.2.1 Varlata ...232 // 10.2.2.2 Nadvarlata ...232 // 10.2.2.3 Chámovody ...233 // 10.2.2.4 Prostata a semenné váčky...233 // 10.2.2.5 Penis...233 // 10.3 Těhotenství, porod, laktace...233 // 10.4 Stárnutí...240 // 11 Humorální regulace...245 // 11.1 Rozdělení hormonů ...245 // 11.2 Funkce jednotlivých hormonů...250 // 11.2.1 Hormony pankreatu regulující glykemii...250 // 11 // 11.2.1.1 Inzulín ...250 // 11.2.1.2 Glukagon ...251 // 11.2.2 Hormony štítné žlázy...251
// 11.2.3 Hormon příštítných tělísek...253 // 11.2.4 Hormony hypotalamu ...254 // 11.2.5 Hormony hypofýzy...255 // 11.2.5.1 Hormony adenohypofýzy...255 // 11.2.5.2 Hormony neurohypofýzy...257 // 11.2.6 Hormony nadledvin...257 // 11.2.6.1 Hormony dřeně nadledvin ...257 // 11.2.6.2 Hormony kůry nadledvin...259 // 11.2.7 Hormony pohlavní ...260 // 11.2.8 Hormony placenty...263 // 11.2.9 Hormony ostatních tkání (tzv. tkáňové hormony).264 // 11.2.9.1 Hormony ledvin...264 // 11.2.9.2 Hormony srdce ...264 // 11.2.9.3 Hormony trávicího ústrojí...264 // 11.2.9.4 Hormony šišinky ...264 // 11.2.9.5 Hormony mozku ...264 // 12 Regulace funkcí prostřednictvím autonomního // nervového systému...267 // 12.1 Autonomní ústředí...267 // 12.2 Periferní oddíly ...269 // 12.2.1 Sympatikus...271 // 12.2.2 Parasympatikus...272 // 12.2.3 Neurochemie autonomního nervového systému ...274 // 12.2.3.1 Klasické mediátory ...274 // 12.2.3.2 Další mediátory ...276 // 12.3 Enterický nervový systém ...277 // 13 Somatosenzorické vstupy. Receptory - převod // modality podnětu na modalitu vzruchu ...282 // 13.1 Rozdělení receptoru, molekulární biologie receptorů .285 // 12 // 13.1.1 Rozdělení receptorů...286 // 13.1.2 Receptorový potenciál, adaptace...287 // 13.2 Specializované systémy...291 // 13.2.1 Chuť a čich ...291 // 13.2.1.1 Chuť...291 // 13.2.1.2 Čich ...293 // 13.2.2 Zrak ...295 // 13.2.2.1 Optický aparát oka, okohybné svaly, // pohyby
očí ...296 // 13.2.2.1.1 Rohovka ...297 // 13.2.2.1.2 Funkce zornice...299 // 13.2.2.1.3 Význam komorové vody, // nitrooční tlak...301 // 13.2.2.1.4 Funkce čočky - akomodace...301 // 13.2.2.1.5 Zraková ostrost...303 // 13.2.2.1.6 Prostorové vidění ...305 // 13.2.2.1.7 Okohybné svaly a pohyby očí ...305 // 13.2.2.2 Neurofyziologie sítnice ...311 // 13.2.2.2.1 Receptivní pole...314 // 13.2.2.2.2 Percepce tvaru ...315 // 13.2.2.2.3 Kódování barevné informace ...317 // 13.2.2.2.4 Detekce pohybu ...319 // 13.2.2.3 Zraková dráha a projekční oblasti ...319 // 13.2.3 Sluch ...323 // 13.2.3.1 Funkce zevního, středního // a vnitřního ucha...323 // 13.2.3.2 Sluchová dráha a projekční oblasti ...327 // 13.2.3.3 Zvuková orientace v prostoru...330 // 13.2.4 Vestibulární systém ...331 // 13.2.5 Kožní čití, dotyk, tlak, termocepce, propriocepce ...336 // 13.2.5.1 Kožní čití...337 // 13.2.5.1.1 Vnímání dotyku a tlaku...337 // 13.2.5.1.2 Vnímání tepla a chladu ...338 // 13.2.5.2 Hluboké čití - propriocepce...339 // 13 // 13.2.5.3 Somatosenzorické dráhy a korové projekce..339 // 13.2.5.3.1 Lemniskální systém...342 // 13.2.5.3.2 Anterolaterální systém...343 // 13.2.5.3.3 Somatosenzorické kůra...344 // 13.2.6 Percepce bolesti...345 // 13.2.6.1 Vznik podráždění v nervovém zakončení ...347 // 13.2.6.2 Dráha bolesti ...352 // 13.2.6.3 Korové projekce ...353 // 14 Hybnost ...354 // 14.1 Senzomotorika ...355 // 14.1.1 Proprioreceptivní
reflexy ...357 // 14.1.2 Gama systém ...359 // 14.1.3 Exteroreceptivní reflexy...361 // 14.1.4 Míšní interneurony...361 // 14.1.5 Činnost a-motoneuronů ...363 // 14.2 Motorický systém polohy...364 // 14.2.1 Postojové reflexy...365 // 14.2.2 Vzpnmovací reflexy...367 // 14.2.3 Funkce mozečku v řízení opěrné motoriky ...367 // 14.2.4 Postnatální vývoj opěrné motoriky...369 // 14.3 Motorický systém úmyslného pohybu ...371 // 14.3.1 Motorický kortex ...372 // 14.3.2 Motorické funkce hlavových nervů ...381 // 14.3.3 Součinnost hemisfér a motorika...382 // 14.3.4 Činnost bazálních ganglii (BG) ...383 // 14.3.4.1 Okruhy bazálních ganglii...386 // 14.3.4.2 Přímá a nepřímá dráha v okruhu // bazálních ganglii ...388 // 14.3.4.3 Funkční studie bazálních ganglii pomocí // zobrazovacích metod ...390 // 14.3.4.4 Poruchy bazálních ganglii...391 // 14.3.5 Funkce mozečku v řízení cílové motoriky...393 // 14.3.6 Funkce nucleus ruber...395 // 14 // 14.3.7 Podíl talamo na řízení motoriky ...395 // 14.3.8 Pokračování vývoje opěrné motoriky, // vývoj cílené motoriky...396 // 14.3.9 Úmyslné pohyby...400 // 15 Principy funkce centrálního nervového systému...403 // 15.1 Biologické rytmy ...403 // 15.1.1 Cirkadiánní rytmy ...404 // 15.1.2 Bdění a spánek ...408 // 15.2 Chování ...412 // 15.2.1 Pohnutky, motivace, instinkty...413 // 15.2.2 Emoce ...417 // 15.2.3 Vyšší nervová činnost, učení, paměť...419 // 15.2.3.1 Učení
...420 // 15.2.3.2 Paměť... 427 // 15.2.3.3 Mechanismy paměti ...434 // 15.3 Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč...434 // 15.3.1 Řeč ...434 // 15.3.2 Nezvuková komunikace, mlčení...439 // 15.3.3 Korová lokalizace řeči ...439 // 15.3.4 Dominance a specializace hemisfér ...441 // 16 Pracovní fyziologie // 443

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC